fbpx

Existují 4 základní typy humoru: Co o nás říká sebezraňující a co humor agresivní? 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Studie potvrzují, že používání různých druhů humoru svědčí o naší inteligenci, sebevědomí nebo schopnosti navazovat vztahy

Zveřejněno: 1. 3. 2022

Lidé, kteří mají alespoň základní smysl pro humor, používají jeho čtyři základní typy. Jde o humor sdružující, sebepodporující, sebezraňující či agresivní. A podle toho, jaký humor nejčastěji používáme, se o nás ostatní lidé mohou ledacos dozvědět. Co přesně?

Čtyři výše zmiňované základní typy humoru byly identifikovány už na začátku 20. století. Přitom první dva z nich – sdružující a sebepodporující – označili odborníci za „zdravé“, další dva jako „nezdravé“. Každý z nás však přitom používá mix všech čtyř a nikde není psáno, že například agresivní humor někdy není ku prospěchu.

Co „tím“ vlastně říkáme

Sdružující humor zahrnuje vyprávění vtipů a příhod, které za vtipné považuje většina lidí. Cílem toho, kdo jej používá, je sbližovat lidi, vytvářet pocit sounáležitosti, štěstí, pohody a nacházet důvod k radosti v každodenním životě. Reprezentuje ho například komik Jerry Seinfeld, který se zaměřuje na vtipné příhody každodenního života. U nás by to byl asi Vladimír Menšík. Lidem, kteří používají takzvaný sebepodporující humor, nedělá problém najít komickou stránku věci i ve stresujících či náročných situacích. Smích je pro ně zkrátka způsob, jak se vypořádat s jakoukoli nepřízní osudu tak, aniž by se nechali zahltit negativními emocemi.

Přestože tento sebezraňující humor může často vzbuzovat v okolí sympatie, nemusí být pro jeho nositele právě nejzdravější.

Pamatujete si ze střední takzvané třídní šašky? Tito lidé používají humor, aby ostatní pobavili na svůj vlastní účet, a získali tak jejich pozornost, případně náklonnost. Přestože tento sebezraňující humor může často vzbuzovat v okolí sympatie, nemusí být pro jeho nositele právě nejzdravější. Podle psychologů ho totiž často používají oběti šikany. Ty se předem snaží vyhnout útoku tak, že poníží sami sebe dřív, než to stihnou udělat ostatní.

A agresivní humor si nejčastěji z někoho utahuje, obsahuje určité typy sarkasmu a shazování ostatních. Vtipy v tomto smyslu jsou však často zraňující a mohou být cíleně používány k manipulaci a odcizování lidí. Zatímco části posluchačů možná tento humor přijde opravdu dobrý, ostatní se často smějí jen proto, aby zakryli nepříjemné pocity.

Zdravý humor, zdravá nátura

Jak už bylo řečeno, každý člověk požívá jakýsi mix těchto stylů. Avšak to, v jaké míře tak činí, může hodně vypovídat o jeho osobnosti. Dokazují to například výsledky nové srovnávací analýzy rakouských vědců, kteří zkoumali používání nám již známých čtyř druhů humoru v souvislosti s pěti hlavními osobnostními rysy: extroverzí, přívětivostí, uvědomělostí, neuroticismem a otevřeností. Celkový počet účastníků těchto studií byl 11 791.

Nelze pochybovat o tom, že tyto dva důležité lidské atributy, tedy osobnost a smysl pro humor, jsou silně propojeny.

Jaká byla hlavní zjištění? Dva zdravé styly humoru, tedy sdružující a sebepodporující, jejichž cílem je lidi stmelovat, pozitivně korelovaly s extrovertní osobností, přívětivostí a otevřeností novým zkušenostem. Naopak se ukázalo, že přívětiví lidé s menší pravděpodobností používají agresivní styl humoru, tedy vyvarují se ofenzivních, sexistických a rasistických narážek a vtipkování na úkor druhých. To je ostatně logické, neboť tito lidé s okolím dobře vychází a používání pohrdavého humoru by jen snižovalo jejich popularitu.

Lidé s vyšší mírou neuroticismu tíhli k nižšímu skóre dvou „zdravých“ stylů humoru. Neuroticismus je dobrým prediktorem psychopatologie, proto není překvapivé, že tito lidé mají tendenci trpět stresem a úzkostmi víc než ostatní. Tato skupina zdravý způsob humoru používá buď jen velmi málo, nebo neví, jak ho využívat efektivně. Ačkoli se výzkum soustředil jen na korelaci mezi smyslem pro humor a osobnostními rysy, nikoli na přímou příčinnost, nelze pochybovat o tom, že tyto dva důležité lidské atributy, tedy osobnost a smysl pro humor, jsou silně propojeny.

Jak to udělala seznamka

Tohle zjištění také podporuje další podobný výzkum, jenž provedl seznamovací web eHarmony, který se dotazoval asi tisíce svých uživatelů. Z odpovědí bylo například zjištěno, že lidé, kteří častěji používají všechny styly humoru kromě sebezraňujícího, jsou často inteligentnější než ostatní. To je ostatně poměrně logické, protože dělat si z něčeho srandu nemusí být vůbec jednoduché. Člověk musí být poměrně chytrý, aby dokázal vymyslet vtipné přirovnání a také chápal humor ostatních. Dělat ze sebe pitomce je přitom docela jednoduché.

Dále se ukázalo, že lidé, kteří často používají sdružující styl humoru, si jsou jistější ve svých vztazích a více si váží přátelství. Pokud tedy potkáte někoho, kdo je celkově velmi vtipný nebo považuje smysl pro humor za důležitý, pravděpodobně nebude mít problém s vámi vytvořit užší vztah a více důvěřovat. Bude pravděpodobně také lépe vybaven na vybudování intimního a blízkého vztahu než někdo, kdo sdružující humor nepoužívá.

Co se sebepodporujícího humoru týká, jeho uživatelé zase byli celkově mnohem šťastnější než ti, kteří jej tak často nepoužívají. Podle výzkumu eHarmony jsou také „sebepodporovači“ sebevědomější a sami se sebou spokojenější. Než aby se nechali životními výzvami strhnout k zemi, dokážou použitím humoru dělat zázraky s náladou svou i svého okolí.

Zraňují se lidé s depresí

O uživatelích sebezraňujícího humoru průzkum prozradil, že se nebojí zasmát sami sobě a většinou nemají problém navazovat intimní vztahy. Bohužel u nich také bylo zjištěno, že jsou více úzkostní, depresivní, neurotičtí a také méně jistí sami sebou, zejména co se týká fyzického vzhledu.

Až příště budete mluvit s někým novým, všímejte si, jaký styl humoru používá.

No a  nakonec a také ne zcela překvapivě jsou lidé s agresivním stylem humoru méně laskaví a pečující, naopak více neurotičtí, panovační a dominantní, méně sebevědomí a ochotní navazovat intimní vztahy než lidé, kteří tento styl humoru používají řidčeji. Zdá se, že tato skupina „agresivních“ humoristů je často inteligentní, má velký zájem o sex a možná jsou to jejich vlastní pocity nejistoty, které je nutí, aby si stříleli z ostatních.

Humor je v současnosti stále jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru partnera. Nelze popřít, že je velmi důležitou součástí našich každodenních sociálních interakcí, může nám být společníkem během dobrých, ale i špatných časů, a sdružovat nás i s lidmi, které tolik neznáme. Takže až příště budete mluvit s někým novým, všímejte si, jaký styl humoru používá, a uvidíte, že vám to možná o něm řekne víc než hodiny konverzace.

Související…

Američané věří zprávám ze satirických webů. Bude je (ty zprávy) potřeba označit?
Kateřina Hájková

foto: Shutterstock, zdroj: Psychology Today

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...