fbpx

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou nepostradatelní zejména na manažerských pozicích, od kterých se očekávají jak jazykové, tak odborné znalosti. Ty můžou získat třeba v rámci MBA studia, které se zaměřuje na atraktivní a perspektivní obory

Zveřejněno: 12. 12. 2019

Do podání daňového přiznání je ještě daleko, k přehledu toho, jak bude vypadat, však nikoliv. Závěr roku je ideální čas na to, abychom nejen vyhodnotili firemní hospodaření, ale nahlédli i na to, jak bude vypadat naše daňová povinnost. Pokud se firmě dařilo, je dobré mrknout se na možnosti, jak optimalizovat daňový základ. Legálních alternativ, které nám to umožní, je hned několik.

Oblékněte se za firemní

Jako jednatel či společník firmy si můžete dovolit dát do nákladů třeba oblek a lakýrky. Díky svému postavení se pohybujete ve společnosti, která byznys často řeší u nejrůznějších společenských událostí. Dalo by se tedy říct, že je oblek vaším pracovním oblečením a u případné kontroly byste ho obhájil stejně dobře jako svářeč kuklu.

Peněžní výplata i naturálie

K zamyšlení je také odměna, kterou si jako jednatel vyplácíte. Kvůli daňovému a odvodovému zatížení je lepší vyplácet si odměnu ve výši 2499,- Kč měsíčně, která podléhá jen zdravotnímu pojištění, eventuálně dani z příjmu. Ani peněžní vyplacení podílu na zisku není až tak výhodné. Zisk vám stát zdaní a z částky, kterou vám za podíl firma vyplatí, spolkne další procenta. Proto je dobré nahradit peněžitou formu výplaty podílu na zisku za nepeněžní.

V rámci svých propagačních akcí vsaďte radši na zboží za korunu, protože náklady na jeho pořízení jsou pak daňově účinné, a to bez dalších konsekvencí do DPH.

Jako zaměstnanec společnosti s ručením omezeným můžete využít zaměstnanecké benefity a ze zisku si uhradit daňově neúčinné náklady, jako třeba různé příspěvky na kulturu, dovolenou či jazykový kurz. Stejně tak můžete tuto variantu aplikovat i na členy vaší rodiny. Nezapomeňte však na důležitou věc, že byste jako jednatel měl mít s firmou uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, na jejímž základě budou tato plnění poskytnuta. V takovém případě se na vás budou vztahovat i další legitimní nároky, které optimalizují daňový základ, jako jsou cestovní náhrady, příspěvky na stravování, penzijní připojištění apod.

Zdarma nic nenabízejte

Další „vychytávkou“, která poníží váš daňový základ, je zásada nic neposkytovat „zdarma“. I když to marketingově zní asi lépe než „za korunu“, právě druhá varianta je podle daňových poradců přijatelnější. V rámci svých propagačních akcí vsaďte radši na zboží za korunu, protože náklady na jeho pořízení jsou pak daňově účinné, a to bez dalších konsekvencí do DPH. Stejné je to u projektů 1+1 zdarma. Pro klid berního úřadu i samotného zákona o dani z přidané hodnoty (tedy i váš) je jistější prezentovat druhý produkt se slevou ve výši ceny zboží.

Zaměstnejte rodinu

Jedním z nejčastějších a nejefektivnějších způsobů, jak zaměstnávat lidi, a přitom držet odvodové zatížení na uzdě, je uzavření dohody o provedení práce. Sice tato forma není příliš oblíbená u zaměstnanců, pro firmy je však vesměs výhodná. Zejména pokud se jedná o práci sezónní, nárazovou či krátkodobou. Tímto stylem můžete zaměstnat i své dítě, pokud již dovršilo 15 let a podepsalo „růžové“ prohlášení.

Svým zaměstnancům můžete poskytovat bezúročné půjčky, nebo zkuste podarovat potřebné.

Jediným omezením je výše mzdy, která nemůže překročit 10 tisíc korun měsíčně. Na odvodech nezaplatíte ani korunu a při uplatnění slevy na poplatníka bude 15% daň z příjmu nulová. Nelze opomenout ani spolupracující osobu, kterou je obvykle manžel či manželka majitele firmy. Podle platné legislativy je možné na tuto osobu převést část ročních příjmů a výdajů. Spolupracující osoba nemusí mít živnostenské oprávnění, její spolupráce však musí být nahlášená na patřičných úřadech. Pokud její úhrnný příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nepřesáhne za zdaňovací období stanovenu výši, nevzniká žádná odvodová povinnost na sociální pojištění. Váš daňový základ se tak výrazně sníží.

Buďte filantrop

V rámci uplatnění daňových výdajů můžete sáhnout i po bohulibé činnosti. Svým zaměstnancům můžete poskytovat bezúročné půjčky, nebo zkuste podarovat potřebné. Obzvlášť závěr roku přímo vybízí k podpoře různých humánních projektů. I jako právnická osoba máte možnost zapojit se finančním darem, a ponížit si tak základ daně.

Minimální hodnota jednoho daru poskytovaného právnickou osobou je 2 000 korun. Maximálně si však firma poníží 5 % základu daně. Existují legislativní pravidla, která definují, koho nebo co můžete podporovat. Jedná se především o charitativní projekty, finanční injekci však můžete poskytnout i politické straně, zvířecím útulkům či vzdělávacím institucím.

MBA studium jako benefit

Navzdory všem možnostem optimalizace daňového základu je nejlepší ten, ze kterého nakonec budete jako firma profitovat. Vzdělávání sebe či svých zaměstnanců je v dlouhodobé perspektivě velice efektivní. Patřičné vzdělání otevírá nové možnosti nejen pro samotného pracovníka, ale díky jeho schopnostem i vaší firmě. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou nepostradatelní zejména na manažerských pozicích, od kterých se očekávají jak jazykové, tak odborné znalosti. Ty můžou získat třeba v rámci MBA studia, které se zaměřuje na atraktivní a perspektivní obory.

MBA studium se jako zaměstnanecký benefit zaměřuje především na zkušené zaměstnance s praxí.

Pro firmy a jejich manažery jsou zajímavá především ekonomická a finanční studia, exekutiva, HR management či korporátní právo. Firmy s přesahem do zahraničí preferují pro své zaměstnance obory, jež se zabývají mezinárodním obchodem a politikou. MBA studium se jako zaměstnanecký benefit zaměřuje především na zkušené zaměstnance s praxí. Pomáhá jim rozšiřovat profesní obzory, navazovat užitečné kontakty a zejména zůstat v tempu nejmodernějších trendů, díky čemuž neupadnou do profesionální stagnace. Lektory jsou v naprosté většině zkušení odborníci s výborným profesním profilem a zázemím.

MBA studium jako daňově uznatelný výdaj je pro firmu tudíž vhodnou formou, jak se postarat o zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. Není nutno se obávat ani přílišné absence manažera-studenta. Výuka probíhá převážně on-line, což je bezpochyby pro časově mimořádně vytížené zaměstnance nejpřijatelnější forma studia. To samotné pak trvá rok, není však problém si ho rozložit na delší časové období. Akademický rok začíná zahájením studia buď v říjnu, nebo březnu a končí udělením diplomu. Pokud se vaše podnikání rozšířilo za hranice a tento studijní benefit byste rádi poskytli svým zahraničním manažerům, můžete. Vybrané obory je možné studovat také v anglickém jazyce.

Kolik to bude stát?

Výše školného za MBA studium se liší v závislosti na tom, jakou variantu si student po dohodě se zaměstnavatelem vybere. Nejlevnější varianta startuje přibližně na 80 tisících korun, vyšplhat se může i na 120 tisíc. Tento výdaj si však podle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaj na odborné vzdělávání zaměstnanců. Pokud studium souvisí s podnikáním firmy, je také tento benefit pro zaměstnance osvobozen podle zákona o daních z příjmu.

Na závěr jen poznámka. Titul MBA nepatří v Česku podle zákona o vysokých školách mezi akademické tituly, studijní programy MBA tak není možné akreditovat Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Proto je velice důležité zvolit pro získání titulu MBA legitimní a ověřenou instituci s patřičným odborným statusem. Ta se pozná podle toho, že je držitelem platné prestižní mezinárodní akreditace, například od britské akreditační autority ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities).

Související…

Sedm bodů, jak vybrat to správné MBA studium a nenaletět
Komerční článek

zdroj: CEMI

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...