fbpx

Institut CEMI si nechal zpracovat jedinečný průzkum o časové náročnosti studia MBA

Zveřejněno: 17. 6. 2019

Zvládnu studium MBA při svém vyčerpávajícím zaměstnání či podnikání? A lze ho skloubit s rodinou a volným časem? Tyto a další podobné otázky si klade asi každý, kdo někdy o tomto prestižním manažerském studiu uvažoval. A získat na ně odpovědi ještě předtím, než ke studiu nastoupíte, často není snadné. Proto jsme pro vás zjistili informace přímo od absolventů, kteří si tímto typem studia již úspěšně prošli.

Na začátek máme možná pro některé z vás špatnou zprávu – MBA titul opravdu nelze získat bez práce a vynaloženého úsilí. Alespoň ne na institutu CEMI, mezi jehož absolventy unikátní průzkum realizovaný agenturou STEM/MARK v dubnu 2019 proběhl.

Po pracovní stránce celých 81 % absolventů nezaznamenalo vůbec žádné omezení a u dalších 18 % se jednalo pouze o částečné omezení pracovních aktivit.

Na druhou stranu, náročnost MBA studia na institutu CEMI odpovídala očekáváním tří čtvrtin dotázaných, což koresponduje s faktem, že na webových stránkách institutu naleznou všichni zájemci kompletní informace o náplni jednotlivých předmětů a principu studia a při rozhodování o studiu je jim navíc vše ještě osobně či telefonicky detailně vysvětleno.

Práce se příliš nedotýká

Online MBA studium, jehož je institut CEMI průkopníkem, kladlo přitom omezení spíše na jejich osobní než na pracovní život. Po pracovní stránce totiž celých 81 % absolventů nezaznamenalo vůbec žádné omezení a u dalších 18 % se jednalo pouze o částečné omezení pracovních aktivit.

Oproti tomu svůj osobní život nemuselo vůbec omezit jen 35 % absolventů, dalších 55 % zvládlo studium s částečným omezením osobních aktivit a pouze každý desátý musel kvůli studiu výrazně redukovat své osobní aktivity.

Seminární práce jako součást

Relativně hodně času zabere příprava seminární práce, většina absolventů nad ní v průměru strávila více než 10 hodin v rámci jednoho předmětu. Online konzultace s lektory v rámci jednoho předmětu pak zabraly většině absolventů v průměru 3 až 4 hodiny, 16 % absolventů strávilo konzultacemi s lektory více než 5 hodin u jednoho předmětu.

Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi studentem a lektorem, je možné v rámci MBA studia konzultovat i citlivé firemní záležitosti.

 

Seminární práce jsou přitom klíčovou součástí MBA studia, jelikož studiem jednotlivých předmětů studenti získávají možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace ze své praxe s lektory MBA – experty na danou problematiku. V rámci těchto konzultací pak pod jejich odborným vedením zpracovávají jejich řešení formou prakticky orientované seminární práce či případové studie. Výstupem z absolvování každého předmětu je tedy dokument ihned dále použitelný v jejich firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky privátním konzultacím s odborníky.

E-mailová komunikace hraje prim

Konzultace s lektory přitom podle průzkumu probíhají nejčastěji po e-mailu, ostatní možnosti (jako telefon, Skype či osobní schůzku) využilo během studia ke konzultaci jen 14 % dotázaných.

Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi studentem a lektorem, je možné v rámci MBA studia konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat, bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty. S každým lektorem přitom dle tohoto průzkumu typicky proběhlo během zpracovávání seminární práce 3 až 5 konzultací.

Diplomová práce dá zabrat

Jednotlivé seminární práce pak mohou studenti dále rozpracovat do své diplomové práce, která představuje ucelený strategický dokument, jenž může mít zásadní vliv na jejich další profesní život či byznys. Co se týče diplomové práce, pouhá čtvrtina dotázaných stihla napsat diplomovou práci během 20 dnů.

Toto časové rozpětí častěji stačilo absolventům mladším 45 let. Zbytek respondentů ji zpracovával delší dobu – ti nad 45 let potřebovali často více než 30 dnů. Příprava zadání diplomové práce byla méně náročná – více než polovině na něj stačilo méně než 7 dnů, zejména opět lidem mladším 45 let, ale také lidem s vysokoškolským vzděláním.

Vyplatí se studovat MBA?

Tak zní další častá otázka, kterou si zájemci o studium kladou. A v tomto případě zní odpověď jednoznačně kladně. Podle jiného průzkumu agentury STEM/MARK, který proběhl o rok dříve, je totiž celých 91 % absolventů přesvědčeno, že investovat do MBA studia se opravdu vyplatí. Například absolventi z řad manažerů si díky zisku MBA titulu z institutu CEMI totiž dle tohoto průzkumu v průměru platově polepšili o 66 588 Kč ročně.

U 58 % dotázaných došlo po absolvování studia k polepšení si na žebříčku profesní hierarchie.

Většina respondentů (84 %) také uvedla, že během svého studia získala mnoho praktických znalostí a dovedností využitelných ve svém oboru, tři čtvrtiny absolventů navíc pociťují díky získání MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči těm, kteří mají pouze akademický VŠ titul. U 58 % dotázaných došlo po absolvování studia k polepšení si na žebříčku profesní hierarchie.

Možnost studia se zvýhodněním

Institut CEMI právě v červnu slaví 8 let svého fungování a za tu dobu se zde pro MBA či LLM studium rozhodlo již více než 1 600 studentů. V rámci tohoto výročí také nabízí do 30. 6. 2019 historicky nejnižší cenu MBA studia, a to již od 69 900 Kč bez DPH, což při výše uvedeném platovém navýšení přestavuje návratnost investice do MBA studia již v horizontu 1 roku. Máte tak nyní jedinečnou možnost sami se přesvědčit o tom, že MBA studium se opravdu dá zvládnout i při zaměstnání či podnikání! Přihlaste se online ještě dnes!

Související…

Získejte titul MBA na Vysoké škole podnikání a práva v Praze
Komerční článek

Unikátní Průzkum časové náročnosti MBA studia od agentury STEM/MARK proběhl v dubnu 2019 na vzorku 184 absolventů MBA studia na institutu CEMI, z ročníků absolvování 2012–2019. Dále v článku zmiňovaný Průzkum přínosů MBA studia od agentury STEM/MARK proběhl v březnu 2018 až dubnu 2018 na vzorku 200 absolventů MBA studia z ročníků absolvování 2012–2018.

foto: CEMI institut, zdroj: CEMI institut

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Horská dráha: Dříve zábava pro šlechtu, dnes i prostředek eutanazie

Horská dráha: Dříve zábava pro šlechtu, dnes i prostředek eutanazie

Matějská pouť na pražském Výstavišti už běží nějaký ten pátek a zdá se, že...