fbpx

S neurovědcem Eduardem Schenbergem o účincích lektvaru z lián brazilských pralesů a o tom, jako bychom o liány a pralesy mohli přijít

Zveřejněno: 19. 1. 2019

O tajemné ayahuasce se hlavně v posledních letech napsalo dost. Přestože v Čechách není pití lektvaru z této lijány s psychoaktivními účinky legální, v jiných zemích se pořádají obřady, které účastníkům slibují, že jim rostlina, která má podle amazonských šamanů vlastní inteligenci, pomůže vyléčit nejrůznější fyzické i psychické problémy.

A zatímco jedna skupina lidí považuje tuto „lijánu duše“ za nebezpečnou drogu nebo v lepším případě podvod, ostatní věří, že má obrovský potenciál. Doktor Eduardo Ekman Schenberg je jedním z nich, léčivé účinky rostliny ostatně už téměř 20 let studuje a mnohokrát si je prý vyzkoušel na vlastní kůži. Tento neurovědec dnes končí návštěvu České republiky v rámci přednáškového a diskuzního bloku s názvem Science Meets Tradition, která probíhala v Praze a dnes se koná v Ostravě.

V budoucnu budou navíc zřejmě potvrzeny i další účinky, jako je například pomoc při léčbě autoimunitních onemocnění, a dokonce i rakoviny.

Eduardo nám odpověděl nejen na otázky, které se týkají potenciálu a rizik užívání ayahuascy, ale dostalo se také na jeho osobní zkušenosti s medicínou. A zmínil i závažný problém volby nového brazilského krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara a to, jak jeho politika může ohrozit nejen život tradičních obyvatel Amazonie, ale celý svět.

Studiem ayahuascy se zabýváte téměř 20 let. Můžete vysvětlit, jaký je její zdravotní potenciál?

Ayahuasca má pestrou škálu využití. Všeobecně ale můžeme říct, že se jedná o jakousi duchovní medicínu Amazonie. Z tohoto pohledu je jejím největším nedoceněným potenciálem to, že dokáže lidi „naladit“ na živou přírodu, a to nejen v tom smyslu, aby ji ochraňovali, ale také k tomu, aby se ji snažili obnovovat. 

schenberg 3

Terapeutický potenciál ayahuascy je mnohem větší, než jsou současní vědci ochotni uznat, říká Eduardo Ekman Schenberg


Kromě toho má i mnoho dalších terapeutických možností využití, zejména pomáhá lidem, kteří trpí různými psychickými problémy, jako jsou třeba úzkost, deprese, nebo závislosti a další neurózy. V budoucnu budou navíc zřejmě potvrzeny i další účinky, jako je například pomoc při léčbě autoimunitních onemocnění, a dokonce i rakoviny.

Jak ayahuasca působí na lidský mozek a mysl?

Ayahuasca dokáže na určitou dobu měnit fyziologii některých mozkových obvodů, a tak ovlivňuje způsob, jak člověk uvažuje, myslí a chová se. Má vliv i na to, co vnímáme, a to nejen z vnějšího okolí, ale i ze sebe sama. Předběžné výzkumy s buňkami v laboratořích naznačily, že také může podpořit tvorbu nových neuronů i jejich větvení.

Terapeutický potenciál ayahuascy je mnohem větší, než jsou současní vědci ochotni uznat.

Je tedy možné, že i v dlouhodobém horizontu způsobuje v mozku fyzikálně prospěšné změny. Fakt, že někteří šamani mají výjimečně dobré zdraví a dožívají se úctyhodného věku, může být v tomto ohledu také zajímavý. Na druhé straně samozřejmě existuje mnoho dalších proměnných v jejich životním stylu, které mohou k dobrému zdraví přispívat, jako málo soli a cukru nebo každodenní intenzivní fyzická aktivita.

Ayahuasca je v současnosti nepopiratelně kontroverzní téma. Jaké jsou největší výzvy, před kterými její současný výzkum stojí?

Myslím, že největší výzvou je epistemologie, tedy způsob, jakým jsou výsledky výzkumů uznány za platné či neplatné. Existuje mnoho faktorů souvisejících s užitím ayahuascy jako duchovní medicíny, což tyto tradiční farmakologické přístupy spíš omezuje.

Západní vědci jsou všeobecně velmi přezíraví nejen k hlubokým znalostem tradičních léčitelů z Amazonie, ale i k tomu, jak tihle šamani své poznatky získávají. Dokud nebude nastoleno upřímné a vyrovnané partnerství, myslím, že lidé na Západě budou hodně tratit, protože terapeutický potenciál ayahuascy je mnohem větší, než jsou současní vědci ochotni uznat. Tento problém se má pokusit napravit naše chystaná expedice. Chceme budovat znalosti společně s tradičními léčiteli. Je to lepší, než abychom o nich jen shromažďovali informace.

Vy sám máte s užitím ayahuascy téměř dvacetileté osobní zkušenosti. Jak vás ovlivnila?

Pití ayahuascy mi přineslo mnoho pozitivních věcí, které dodnes přetrvávají. Například jsem trpěl na silné bolesti v břiše, které způsobovaly až mdloby, a žádnému lékaři se ani s výsledky endoskopie nepodařilo určit diagnózu. Pomohl mi až peruánský léčitel, který mi po krátkém ayahuaskovém rituálu doporučil, abych se vzdal kávy, a problém byl vyřešen. Na konci svého doktorandského studia jsem trpěl depresemi a klasická antidepresiva mi nejen nepomohla, ale naopak způsobila značné vedlejší účinky. Postupně jsem je tedy vysadil a následně odjel na desetidenní léčebný pobyt se dvěma sezeními ayahuascy pod hvězdnou oblohou v brazilském Cerradu, které vedl jeden kolumbijský léčitel se svou ženou.

schenberg 6

Zážitky s ayahuaskou mají lidé různé. Její léčivý potenciál je ale neoddiskutovatelný


Problémy během pobytu zmizely, o dvacet dní později jsem dostudoval a antidepresiva už jsem nikdy nemusel znovu brát. Pak jsem začal postgraduálně studovat ayahuascu. Ta medicína ale ovlivnila moje zdraví a psychiku i jinak, změnil jsem například způsob stravování, nemám takové úzkosti a ta rostlina mi taky pomohla zlepšit mou roli jakožto otce. Vlastně celkově změnila můj náhled na svět. Pomohla mi oprostit se od současných konzumních norem, které jsou založené na egu a způsobují nám problémy.

Ayahuasca může pomoci lidem k tomu, aby žili zdravěji, což je v mnoha ohledech v rozporu se současnými standardy moderního života.

Myslím, že vztah, jaký si většina lidí v moderní společnosti vyvinula k sobě samým, ke svému okolí i ekosystému, je pro život na této planetě patologický. Ayahuasca může pomoci lidem k tomu, aby žili zdravěji, což je v mnoha ohledech v rozporu se současnými standardy moderního života. Ale není to tak jednoduché, rostlina pouze ukáže cestu, ale člověk po ní musí jít sám. Integrace zkušenosti z obřadů do běžného života je zásadní.

Zkušenosti lidí s ayahuaskou se od sebe hodně liší. Čím je to způsobeno?

Na to má vliv mnoho faktorů, od koncentrace složek při přípravě nápoje, až po to, co nazýváme set a setting, což je vnitřní nastavení konkrétního člověka a prostředí, ve kterém se právě nachází. Ale tato variabilita není překvapivá, vzhledem k tomu, že lidé mají všeobecně velmi rozdílné životní zkušenosti. Představte si například potápění nebo létání s padákem. Někteří jedinci tyhle aktivity milují, jiní nenávidí a další z toho mají takový strach, že by se k nim nikdy nenechali přemluvit. A i ti, kteří se jim věnují pravidelně, mají různorodé zážitky.

schenberg8

Lektvar připravují zkušení šamani. Záleží na prostředí i na tom, jak je člověk zrovna naladěný


Některé ponory jsou úchvatné, jiné už méně a během některých se mohou vyskytnout problémy. Lidské zkušenosti se liší, protože lidé jsou rozdílní, a na to, co se nám děje, můžeme reagovat mnoha způsoby. Jinými slovy, zkušenost s ayahuascou není předvídatelná, neděje se nějaké netečné umělé inteligenci nebo tvorovi bez vůle.

Dr. Eduardo Ekman Schenberg, PhD.

Neurovědec specializující se na vývoj nových psychiatrických terapií asistovaných psychedelickými substancemi s praxí v základním a klinickém výzkumu. Je členem Brazilské společnosti pro neurovědu a chování (SBNeC), jedním ze zakládajících členů Internatiol Society for Research on Psychedelics (ISRP) a členem redakční rady Journal of Psychedelic Studies. Zakladatel Instituto Plantando Consciência, neziskové organizace zaměřené na vědecký výzkum a Phaneros, biotech start-upu zaměřeného na zlepšování psychiatrických zdravotních služeb.

Je to změna lidského vědomí a mají na ni vliv i další faktory, například tanec a zpěv, stejně jako míra odhodlání a koncentrace, které je schopen daný člověk během obřadu dosáhnout. To, co s námi ayahuasca udělá, je stejně důležité jako to, co my uděláme s ní.

Má užití rostliny nějaká rizika?

Ano, ale vzhledem k extrémní intenzitě zážitku, které je možné dosáhnout, jsou rizika překvapivě minimální. Přesto tam nějaká jsou, stejně jako u jakékoli jiné látky nebo lidské aktivity, a v tomto případě se týkají především psychiky.

Lidé, kterým byla diagnostikována psychóza nebo schizofrenie, by se měli zkušenosti s ayahuascou zcela vyhnout.

Nedostatečná příprava a pak následná integrace zpět do reálného světa zásadně k těmto náročným zkušenostem přispívají. A tyhle zkušenosti mohou být pro některé lidi traumatizující. Ale děje se to velmi vzácně. Každopádně lidé, kterým byla diagnostikována psychóza nebo schizofrenie, by se měli zkušenosti s ayahuascou zcela vyhnout.

Jaký je váš názor na nového brazilského prezidenta Bolsonara, který plánuje povolit v Amazonii průmyslovou těžbu? Jak podle vás může jeho politika ovlivnit život tradičních komunit a výskyt tak vzácných rostlin, jako je právě ayahuasca?

Brazílii se doposud nepodařilo zajistit, aby byla ústavní práva domorodého obyvatelstva v praxi skutečně respektována, a bohužel situace se s každou novou vládou spíše zhoršuje, přičemž řadoví obyvatelé se o tyto otázky nezajímají. Naopak bych řekl, že Brazilci jsou vůči domorodým lidem spíš rasističtí, navíc ignorují ekologické problémy dneška i fakt, že tuto planetu nevlastníme, a cokoli zde uděláme, se nějak projeví. Pokud vezmeme v potaz, že podle Mezinárodního panelu pro změnu klimatu máme 12 let na záchranu planety před klimatickým kolapsem, pak nejnovější prohlášení vlády ohledně Amazonie a jejího obyvatelstva by měly ostatní země brát jako velkou hrozbu.

Související…

Ayahuasca dokáže zbavit závislostí, říká Miroslav Horák
Klára Kutilová

Jak prorokoval yanomamský šaman Davi Kopenawa v knize The Falling Sky, pro naše vnoučata už tu možná žádný svět nebude. Všechny padlé civilizace udělaly tu samou chybu. Zabily své lesy, a tím samy sebe zničily. Svět už nemůže důvěřovat brazilské vládě v tom, že bude respektovat Amazonii a její lidi. Proto je na čase, aby každý, kdo má tu možnost, vzal toto jako nejvyšší prioritu. Doufám, že nám ayahuasca bude pomáhat, abychom tuhle destruktivní mentalitu změnili.

foto: Archiv Eduarda Schenberga, Pedro Luz, zdroj: Eduardo Schenberg

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...