fbpx

Reprodukční hormony vyvíjející se během puberty podle všeho nejsou zodpovědné za změny v sociálním chování tak typickém pro dospívající adolescenty.

Zveřejněno: 12. 10. 2018

Časopis Current Biology nedávno publikoval výsledky výzkumu, podle kterého nemají změny v chování dospívajících na svědomí hormony. Puberta a dospívání nejsou jedno a totéž, jen se dějí (většinou) současně. A právě to s sebou nese řadu těžkostí pro teenagery, kteří v daném období hledají sebepotvrzení a formují novou identitu.

Kritické období plné změn

Mathew Paul, odborný asistent psychologie na univerzitě v Buffalu a hlavní autor zmiňované studie, se domnívá, že jeho výzkum může do budoucna významně pomoci dospívajícím, aby náročné náctileté období zdárně přestáli a odnesli si z něj jen to, co se jim může v budoucnu hodit.

puberta uhry 85832566

„Adolescence je pro jednotlivce kritickým vývojovým obdobím,“ vysvětluje na serveru futurity.org. „Vyvíjí se komplexní myšlení, mohou se proto objevit poruchy duševního zdraví,“ dodává. Dospívání je také spojeno se začátkem rizikového chování, jako je třeba užívání drog. Studie tak zcela mění pohled na období dospívání a z jedince zmítaného hormony prakticky činí jemnou, citlivou a zranitelnou tvořící se lidskou bytost, obklopenou změnami, které atakují jeho životní pohodu.

Změna společenského postavení

Dospívání je rovněž časem, kdy se člověk, doposud vnímaný jako dítě, začíná osamostatňovat. Péče o společenské vztahy se na straně dítěte přesouvá z rodiny na kamarády, jinými slovy: přestávají se držet maminčiných sukní a odsouvají tátovu ochrannou ruku. Chtějí se o sebe postarat sami. Což je právě něco, co bylo odjakživa přičítáno hormonům a zaměňováno za pubertu.

Související…

Jak vychovávat puberťáka a nepropadnout panice?
Iva Kyselá

Paulova studie tento zaběhlý pohled mění. Tvrdí, že puberta a dospívání jsou sice pojmy, které se často zaměňují, ale biologicky se jedná o dva zcela odlišné procesy.

Puberta vs. dospívání

Puberta je proces, v němž se u jednotlivců rozvíjí schopnosti reprodukce. Spouští se aktivace reprodukční osy, která je zodpovědná za vývoj reprodukční schopnosti, vzhled sekundárních pohlavních znaků a nárůst gonadálních hormonů. Pojem dospívání je mnohem širší. Zahrnuje pubertu, ale také kognitivní, sociální a emoční změny, k nimž v tomto období dochází.

puberta kluk 608657699

Podle Paula jej lze u zvířat přirovnat k přechodu ze stádia boj proti hladu do stádia společenské dominance. Mladé zvíře je krmeno a vyživováno matkou. Nastane ale čas, kdy je třeba se postavit na vlastní nohy a začít se starat sám o sebe – sám si shánět potravu a starat se o přežití. Dospívání pak v našem kontextu značí období zaštiťující přechod od boje proti hladu ke společenské dominanci, puberta tomu celému přerodu chování a myšlení pouze dává impuls.

V pubertě se u jednotlivců rozvíjí schopnosti reprodukce, v dospívání se mladí lidé přestávají držet maminčiných sukní a odsouvají tátovu ochrannou ruku.

„Je to překvapující nález, protože máme tendenci si myslet, že pubertální hormony jsou zodpovědné za změny, které vidíme během dospívání. Ale náš výzkum naznačuje, že je to celé jinak,“ vysvětluje Paul. Tato zjištění pak podle něho mohou vést k hlubšímu pochopení průběhu adolescence a hrát významnou roli v prevenci a řešení duševních poruch objevujících se v období dospívání.

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...