fbpx

Vegetariány prý mrtvice raní spíš než masožrouty. Steakem k večeři to nezachrání 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Milovníci bezmasé stravy budou zřejmě výsledky studie znepokojeni. Ti, kteří nejedí maso, bývají obvykle označováni jako méně náchylní ke kardiovaskulárním onemocněním. Zde to ovšem vychází trochu jinak

Zveřejněno: 27. 8. 2022

Srovnávací studie, jež se týká rizik v podobě ischemické choroby srdeční a mrtvice mezi těmi, kdo jedí maso, ryby, a vegetariány, přinesla zajímavé závěry. Vegetariáni jsou v tomhle ohledu prý ve větším nebezpečí než ti, kdo jedí maso. Časopis Time ovšem píše, že je zatím příliš brzy na to začít si zuřivě objednávat steaky a hamburgery. Článek ke studii publikovaný na serveru BMJ zmiňuje pouze malé zvýšení rizika mrtvice, zatímco připomíná zjištění jiných studií, podle nichž vegetariáni a vegani mohou mít nižší riziko srdečních chorob než pojídači masa.

„Je důležité zdůraznit, že jsme se zabývali dvěma výstupy,“ říká spoluautorka studie Tammy Tongová z Oxfordské univerzity. „Zdá se, že nižší riziko srdečních chorob převažuje nad vyšším rizikem mrtvice.“ Navíc byly oba sledované efekty poměrně malé. Na základě výsledků vědci odhadují, že vegetariánská strava je ve srovnání se stravou obsahující maso spojena s nižším výskytem srdečních chorob. Na tisíc lidí je v přepočtu riziko těchto chorob u vegetariánů o deset lidí nižší. Ovšem po deseti letech dodržování bezmasé diety připadají na stejný vzorek populace tři případy mrtvice navíc.

K dosažení tohoto zjištění Tammy Tongová a její kolegové shromažďovali údaje o stravě, zdraví a demografii od přibližně 48 tisíc dospělých Britů bez anamnézy srdečních problémů. Z nich asi 24 400 jedlo maso a 7 500 z nich jedlo jen ryby. Zbývající účastníci výzkumu byli buď vegetariáni, nebo vegani. Vědci tyto osoby sledovali 18 let a požádali je, aby na konci studie absolvovali závěrečný podrobný průzkum stravy.

Vědci zjistili o 20 % vyšší míru mrtvice u lidí, kteří studii zahájili nebo ukončili jako vegetariáni, ve srovnání s jedlíky masa.

Během téměř dvou desetiletí se u asi 2 800 lidí vyvinula srdeční choroba a asi 1 100 mělo mrtvici. Přibližně 96 % lidí, kteří zahájili studii jako konzumenti masa, i jako konzumenti masa skončili. 73 % vegetariánů během sledovaného období stále dodržovalo vegetariánskou nebo veganskou stravu.

Po zahrnutí faktorů, jako jsou životní styl a demografické charakteristiky, zjistili vědci o 20 % vyšší míru mrtvice u lidí, kteří studii zahájili nebo ukončili jako vegetariáni, ve srovnání s jedlíky masa. Mezi vegetariány a těmi, kdo jedli jen ryby, však byla o 13 % nižší pravděpodobnost výskytu srdeční choroby než u lidí, kteří jedli maso. Vzhledem k tomu, že cévní mozková příhoda je mnohem vzácnější než srdeční onemocnění, může být riziko srdečních chorob ve skutečnosti tím závažnějším problémem.

Masožravci jsou na tom hůř

Výsledky týkající se mrtvice mohou být překvapivé vzhledem k mnoha letům výzkumu, který utvrzoval lidi v tom, aby omezili konzumaci masa, zejména červeného a zpracovaného. Nedávná řada studií například zjistila příznivé účinky na srdce spojené s rostlinnou stravou a zdravotní rizika pro ty, kteří jedí maso ve velkém.

Tým kolem Tammy Tongové zdůrazňuje, že by nikdo neměl drasticky měnit své návyky na základě výsledků jedné studie.

Studie Tammy Tongové ovšem není první, která zjistila nárůst počtu mrtvic mezi vegetariány a vegany. Některé předchozí výzkumy naznačují, že nízké hladiny cholesterolu, které chrání lidi před srdečními chorobami, je mohou vystavit většímu riziku mrtvice. Jiné studie uvádějí, že nutriční nedostatky běžné u těch, kteří nejedí maso (jako je nedostatek vitamínů B12, D, aminokyselin a mastných kyselin), jsou zdraví škodlivé.

Tým kolem Tammy Tongové zdůrazňuje, že by nikdo neměl drasticky měnit své návyky na základě výsledků jedné studie, využívající samostatně uváděné informace o stravě, které ze své podstaty mohou odhalit pouze trendy, ale neprokazují příčiny a účinky. Vědci se také respondentů neptali, proč vlastně jedli určitou stravu, takže je možné (i když se výzkumníci pokusili vzít v úvahu ovlivňující faktory), že někteří lidé se zdravotními problémy nebo rodinnou anamnézou právě z těchto důvodů nejedli maso. Jinými slovy – je třeba dalších výzkumů a výsledky tohoto uváděného nejsou důvodem k tomu, abyste jako vegani či vegetariáni hned běželi zhltnout na oslovu nějaký hamburger.

Související…

Veganství mi komplikovalo zdraví, přiznala youtuberka. A omluvila se fanouškům
Lucie Osmanská

foto: Shutterstock, zdroj: Time

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...