fbpx

Stud bývá jednou z nejčastějších obav. Jedno uklouznutí léčbu nezhatí, říká Jana Dominika Šatánková 1 fotografie
Jana Dominika Šatánková. (zdroj: se svolením Jany Dominiky Šatánkové)

S vedoucí centra Naberte kurz a Linky pomoci pro hráče hazardních her ve Společnosti Podané ruce, která také úzce spolupracuje s projektem Zodpovědné hraní, o tom, co hráči potřebují, aby se oprostili od své závislosti, a jak jim v tom může asistovat Linka pomoci

Zveřejněno: 14. 5. 2024

Nedávno jsme publikovali rozhovor s vyléčeným gamblerem Jiřím, který se závislosti úspěšně zbavil, a dnes v roli peer konzultanta pomáhá lidem s podobnými problémy, aby docílili toho, co se podařilo jemu. Všichni takoví mohou nonstop volat na Linku pomoci na čísle +420 777 477 877, kde si o svých problémech a obavách mohou popovídat s proškolenými pracovníky. Ti je nejen vyslechnou, ale doporučí i vhodná nápravná opatření či místa, instituce nebo další odborníky, kteří mohou pomoci. O tom, jak Linka funguje a co všechno je či není v jejích silách, jsme si povídali s její vedoucí Janou Dominikou Šatánkovou.

Jak hodně využívají hráči/příbuzní hráčů Linku pomoci?

Linka je aktuálně nejčetněji využívaným nástrojem centra Naberte kurz, kdy dochází k neustálé pozvolné vzrůstající tendenci. Klienti kvitují možnost hovořit odkudkoli a anonymně.

Jak velkou pomocí je možnost anonymity?

Stud bývá jednou z nejčastějších obav, proč klienti odkládají řešení náročných situací, a tak pro ně Linka může být tím prvním bezpečným krokem. Další komunikační nástroje jsou například e-mail, chaty na našem webu či sociální sítě.

Související…

Najít dobrého terapeuta mi dalo zabrat. Dejte si pozor na plané sliby i porušování hranic
Martina Ignasová

Kdo volá častěji, hráči sami nebo příbuzní?

Častěji volají sami hráči. Býváme pro ně takovým pomyslným můstkem k odborné pomoci. Mohou si zachovat anonymitu, ale zároveň sdílet své příběhy či se doptávat na věci, které považují v jiném prostředí za tabu.

Jaké problémy chtějí řešit nejčastěji?

Spektrum je velice různorodé, jako je jiný každý člověk, jiné jsou i naše potřeby. Klienti využívají linku leckdy jak pro sdílení, tak pro poradenství. Linka slouží od roku 2022 jako registrovaná sociální služba – Telefonická krizová linka. Mimo poradenství ohledně možností pomoci jsou častými tématy hledání naděje, emoční ventilace nebo hledání důvěrníka, když klient přemýšlí nad sebevraždou.

V jakých hodinách probíhají hovory nejčastěji?

Nejvytíženější jsou ranní hodiny mezi 8:00 a 12:00.

Máte potom třeba zpětnou vazbu, jak někdo, s kým jste mluvili, dopadl, zda se mu dostalo pomoci?

U některých klientů máme opravdu zpětnou vazbu. Někteří volí zanechání vzkazu na webu nabertekurz.cz, a jiní dokonce telefonují. Konkrétně mě napadá klient, který byl v hluboké depresi s myšlenkami na sebevraždu. Po třech měsících nám telefonoval z psychiatrické léčebny, kam nastoupil po naší intervenci na léčení, a chtěl nám poděkovat za naši práci. Bylo to moc milé.

Je třeba být k sobě laskavý a nemít zprvu velké oči o rychlém a všespásném řešení. Je to proces, který má svůj čas a na kterém je třeba dlouhodobě pracovat.

Ve většině případů ovšem netušíme, jakou cestou se klient rozhodl jít. Jsme pro něj „teď a tady“ v okamžik, kdy vnímá, že je to nejvíce potřeba. Zbytek je jeho cesta. Jistě, někdy je potřeba kontaktů vícero, ale závěr bývá obdobný.

Dá se gambling vyléčit?

Záleží na tom, co pro vás znamená slovo gambling. Existují lidé, kteří takto pojmenovávají samotný hazard, jiní hráčství v kterékoli jeho fázi a další třeba patologické hraní. Záleží rovněž na tom, co daný klient pro sebe volí za terminologii, která mu napomáhá zvládat svoji situaci, ať už jakkoli závažnou. 

Někdo o sobě hovoří jako o abstinujícím hráči, ex-gamblerovi, vyléčeném gamblerovi… Já to vnímám tak, že vždycky je cesta, na které můžeme člověka podpořit.

Co musí daný člověk udělat, aby cestu našel?

Významným hybatelem je motivace – ať už vlastní, nebo prostřednictvím druhých. Je ale třeba být k sobě laskavý a nemít zprvu velké oči o rychlém a všespásném řešení. Je to proces, který má svůj čas a na kterém je třeba dlouhodobě pracovat.

Jak dlouho léčba průměrně trvá a jak (ne)může vypadat?

Klienti mohou využít služeb terapeutů, adiktologů, psychologů – škála je opravdu široká. 

Společnost Podané ruce pomáhá lidem osvobodit se od závislosti nebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotně a zapojit se do společnosti. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež i duševního zdraví. Soustředí se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochranu veřejného zdraví a minimalizaci rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečuje o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Za podpory projektu Zodpovědné hraní, fungujícím pod záštitou Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH), který se zaměřuje na seberegulaci, prevenci a snižování škod hazardního hraní, společnost také provozuje Linku pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké na čísle +420 777 477 877, na které se zájemci mohou nově dovolat nonstop.

Forem je rovněž několik – on-line, ambulantní, kam klienti docházejí, či pobytová, kde tráví čas už delší dobu. Systém lze lépe uchopit pomocí našeho podcastu. Co se týče samotné doby, i ta se různí dle klienta a formy pomoci, kterou si vybere.

Na co si musí léčený dávat největší pozor, co je po návratu do běžného života zapovězeno?

„Léčený“ může být člověk i v rámci ambulantní či on-line terapie. V tomto případě v běžném životě setrvává. Pokud ovšem hovoříte o pobytovém léčení například v psychiatrické nemocnici nebo terapeutické komunitě, v těchto případech trvá léčba několik týdnů až měsíců. Zde je důležité, aby pacient implementoval do svého běžného života strategie a zkušenosti nabyté v zařízení a nebál se mluvit o svých pocitech a případných baženích.  K tomu může sloužit například i naše linka. Nikoho neodsuzujeme a můžeme být parťákem k tomu bažení překonat. Stejně tak, kdyby přeci jen došlo k uklouznutí a relapsu, je třeba mít na paměti, že to nemaže veškerou píli a snahu, kterou do abstinence vložili. Nemusí to být důvod vzdát se.

 

foto: se svolením Jany Dominiky Šatánkové, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...