fbpx

Zveřejněno: 16. 8. 2017

To, co si vědci už dříve mysleli, se potvrzuje. Podle výzkumu provedeného na Královské koleji v Londýně skutečně platí, že synové starších otců jsou inteligentnější, jsou více orientováni na své zájmy a lhostejnější k tomu, co si o nich myslí okolí. Tento jev podle vědců způsobuje specifický gen, který však stojí i za rozvojem autismu.

Mnoho předchozích výzkumů se zaměřovalo na negativní důsledky, jimž jsou vystaveny děti starších otců, přičemž největší pozornost byla věnována riziku rozvoje autismu a schizofrenie.

Výzkum Královské koleje v Londýně se však pustil přesně opačným směrem a poukázal na to, že děti starších otců mohou mít ve srovnání se svými vrstevníky citelné výhody, které jsou nejvíce patrné v oblasti vzdělání a kariéry.

shutterstock 406950790

Největší geek je Sheldon Cooper, dokáže se pohroužit do studia i do své práce a nikoho nevnímat

Geek jako Sheldon Cooper

Poslední britský výzkum byl jeden z nejrizsáhlejších. Výzkumníci shromáždili kognitivní a behaviorální data 15 000 dvojčat z Velké Británie. Dvojčata byla komplexně testována, když dosáhla věku 12 let. Největší pozornost byla věnována jejich nonverbálnímu IQ, úrovni sociální spokojenosti a intenzitě jejich zaměření na určitá témata.

Také jejich rodiče byli dotazováni, o co se jejich děti zajímají, jak jsou vnímány vrstevníky a jak tráví svůj volný čas. Cílem výzkumu bylo měření takzvaného "geek indexu", který definuje intenzitu zapálení pro určitý obor a schopnost řešit obtížné problémy v rámci daného oboru. Pro bližší představu: nejznámějším geekem současnosti je Sheldon Cooper z Teorie velkého třesku, jehož technické a odborné znalosti a zapálení pro věc patří mezi klasické geek rysy. Představa, že takoví lidé jsou společensky nepřizpůsobiví, je však spíše jen mýtus než realita.

Výrazně vyšší "geek index" měli synové starších otců, a tím podle vědců měli i lepší vzdělávací i kariérní vyhlídky. Již v době měření chlapci vykazovali nadprůměrné znalosti a výsledky v předmětech týkajících se oblastí, jako je věda, technika, inženýrství a matematika.

Inteligenci a autismus ovlivňuje stejný gen

Vysvětlení této skutečnosti by mohl snadno poskytnout socioekonomický status v rodině – starší otcové mívají zpravidla vyšší kariérní pozici a lepší sociální postavení než otcové mladší, což znamená, že jejich děti jsou vychovávány v bohatším prostředí a mají přístup k lepšímu vzdělání.

Podle vědců to však není tak jednoduché. Objevili totiž vazbu mezi vyšším otcovským věkem, geek indexem a autismem. Zjistili, že se specifické geny stojící za rozvojem geek rysů a predispozicí k autismu nápadně překrývají.

"Když se dítě narodí pouze s některými z těchto genů, pravděpodobně bude mít větší šanci uspět ve škole. Nicméně vyšší dávka těchto genů v kombinaci s dalšími rizikovými faktory může způsobit vyšší predispozice k autismu. Tento jev je potvrzen nedávným výzkumem, který prokázal, že geny autismu jsou spojeny také s vyšším IQ,“ vysvětluje doktorka Magdalena Janecka z Královské koleje v Londýně. Další plánované výzkumy mají vrhnout světlo na toto ambivalentní působení genů s cílem odhalit možnosti prevence autismu.

foto: Shutterstock, zdroj: ScienceDaily

Tipy redakce

Změní se Einsteinova teorie relativity kvůli vesmírným chameleonům?

Změní se Einsteinova teorie relativity kvůli vesmírným chameleonům?

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....

Provoz elektromobilu čistý je. Jeho výroba už ovšem kvůli bateriím čistá není

Provoz elektromobilu čistý je. Jeho výroba už ovšem kvůli bateriím čistá není

Na konci devatenáctého století představovaly elektromobily špičku tehdejší...