fbpx

Zveřejněno: 22. 7. 2017

Šetřit na dovolenou, nebo raději na budoucnost? Kolik? A do čeho investovat? To jsou základní otázky, které podle nedávného výzkumu Capita Employee Benefits trápí pracující Angličany. Tři čtvrtiny lidí by přitom od zaměstnavatele v tomto směru uvítaly odborné poradenství. V České republice se podle oborníků potřeby pracujících liší. Téměř polovině zaměstnanců chybí dobře fungující vedení, které by je v práci motivovalo.

Ačkoli dnes řada zaměstnavatelů poskytuje zaměstnancům příspěvky na životní či důchodové připojištění, až dvě třetiny Angličanů neví, jak s těmito benefity naložit. Téměř čtvrtina lidí se podle průzkumu Capita Employee Benefits domnívá, že starosti s financemi se odrážejí na jejich výkonnosti v práci a snižují jejich produktivitu.

73 % zaměstnanců by proto uvítalo finanční vzdělávání přímo na pracovišti a detailní seznámení s benefity, které jim jejich firma nabízí. Zatímco mladší lidé by se rádi vzdělávali spíše pomocí online programu vytvořeného na míru, zaměstnanci nad 50 let preferují sezení se svým nadřízeným a kompetentním pracovníkem personálního oddělení.

shutterstock 287328185

Češi chtějí v práci schopné a motivující vedení

Češi neinvestují, hledají motivaci

Podle personalistů, kteří zkoumají chování zaměstnanců v Česku, mají lidé pracující v tuzemských firmách úplně odlišné potřeby. "Je to dané rozdílnou životní úrovní lidí v Anglii a v u nás, kde je životní standard výrazně nižší. Češi si méně vydělají, a tím i méně našetří. Lidé pak nemají tendence peníze investovat, s čímž souvisí nezájem o finanční vzdělávání a prohlubování znalostí v této oblasti,“ říká Gabriela Kodenková z personální agentury Talentica.

V Česku podle ní naopak převládá potřeba zaměstnanců mít dobře fungující šéfy, kteří je budou motivovat a pomohou rozvíjet jejich talent. "Zatímco dříve převládali tvrdí a direktivní manažeři, v dnešní době se situace mění s ohledem na požadavky mladší generace, ale také s ohledem na to, že jiný styl vedení přináší stejně dobré ekonomické výsledky, ale hlavně větší angažovanost a loajalitu lidí," dodává Kodenková.

Její slova potvrzuje průzkum společnosti Hays z roku 2016, podle kterého spatřují čeští zaměstnanci největší rezervy přímo ve vedení společností. O podle tohoto výzkumu téměř polovině zaměstnanců chybí dobře fungující vedení se schopností správné motivace. Více než 33 % lidí pak postrádá dobrou komunikaci v týmu, potřebné technologie nebo technické zázemí, potřebná školení a další vzdělávání pracovníků či lepší organizaci práce v týmu.

Čechy stále nejvíce motivují peníze

Každopádně 75 % české pracující populace podle nejnovějších zjištění stále nejvíce motivuje finanční ohodnocení. Pro 56 % zaměstnanců je rovněž důležitá pochvala od nadřízeného.

Z výzkumu dále vyplývá, že více než polovina pracujících by v rámci motivace ocenila možnost flexibilní pracovní doby či home office. Dalšími motivujícími nástroji jsou individuální odměny za nadstandardní výkony ve formě poukázek nebo zážitků a také získání nových kompetencí, například ve smyslu vedení lidí či zodpovědnosti za nový projekt.

foto: Shutterstock, zdroj: Capita Employee Benefits

Tipy redakce

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Praha 7 vyhlásila v květnu stav klimatické nouze , jak ji (a nejen ji, ale celou...

Provoz elektromobilů ekologický je. Ovšem jejich výroba kvůli bateriím nikoli

Provoz elektromobilů ekologický je. Ovšem jejich výroba kvůli bateriím nikoli

Na konci devatenáctého století představovaly elektromobily špičku tehdejší...