fbpx

Zveřejněno: 3. 11. 2017

Asi každý z nás zažil různé nadřízené. Zatímco jeden se choval téměř jako kamarád, u dalšího jste měli pocit, jako byste byli ve škole. Profesor z michiganské univerzity Jeff DeGraff strávil roky výzkumu hledáním charakteristiky úspěšného šéfa. Zjistil, že v podstatě existují čtyři typy vedení, které nesou plody.

Šéfa, který preferuje tvořivý styl vedení, nazývá DeGraff umělcem. Umělec je podle něj chytrý a kreativní. Očekává změny, takže má na ostatní vliv v tom, že v nich pěstuje víru a naději v lepší budoucnost. Velmi si cení kreativity. Vyjadřuje se spontánně. Je nápaditý a nevadí mu nejednoznačné a abstraktní nápady. Úspěšný je díky tomu, že má nové nápady, které se mu daří propojovat.

shutterstock 531518758

Šéf by se měl obklopovat lidmi, kterým jeho styl vedení vyhovuje.

Soutěživý styl

Šéf, který je vyznavačem soutěživého stylu, je podle DeGraffa sportovcem. Aktivně usiluje o dosažení cílů a konkurence ho žene kupředu. Hlavním cílem je pro něj vítězství, zaměřuje se proto na své konkurenty a pozici na trhu.

Vůdce tohoto typu je tvrdým dříčem a má vysoké nároky na sebe i na ostatní. Jeho přístup je založený na rychlosti a disciplíně. Úspěšný je proto, že dodává energii a motivaci svým podřízeným a umí nacházet nové způsoby, jak řešit problémy.

Spolupracující styl

Šéfa, který razí styl spolupráce, nazývá profesor DeGraff mudrcem. Stará se o ostatní a je velmi empatický. Jsou pro něj důležité potřeby jednotlivců. Dokáže vybudovat pracovní kolektiv i zajistit, aby si v jeho rámci lidé předávali své znalosti. Sleduje vztahy na pracovišti.

Konflikty se snaží vyřešit tak, že najde kompromis. Úspěšný je z toho důvodu, že mezi podřízenými vytváří pevné vztahy skrze dialog, důvěru a porozumění. Výsledkem takovéto spolupráce jsou společné hodnoty a závazky. Svou kooperativní povahu využívá k dosažení svých cílů. Klade důraz na morálku a závazky.

shutterstock 688688878

Soutěživý šéf je tvrdým dříčem a má vysoké nároky na sebe i na ostatní.

Kontrolní styl

Šéfa, který podřízené bedlivě kontroluje, označuje DeGraff za inženýra. Ten je podle něj pečlivým a informovaným odborníkem. Ostatní ovlivňuje na základě kontroly a správy informací. Efektivitu zvedá tím, že vylepšuje pracovní proces, typické je pro něj také zavádění spolehlivých technologií. Úspěšný je, protože umí zlepšit kvalitu pracovního procesu. Příliš neriskuje, naopak oceňuje konzistenci. K tomu, aby dosáhl svého cíle, využívá měření pracovní efektivity.

Podle DeGraffa by leadeři měli znát styl, kterému se blíží nejvíce, protože tak poznají své slabé i silné stránky. Zároveň by se měli obklopovat lidmi, kterým jejich styl vedení vyhovuje. Společně se dobře pracuje mudrcům a inženýrům, skvěle to klape také inženýrům a umělcům. Je vhodné na konkrétním stylu nelpět a umět využít i jiného, bude-li si to situace žádat. Podle DeGraffa ale většina šéfů dělá chybu v tom, že preferuje styl vedení, který je jim nejbližší, i tehdy, kdy je spíše překážkou.

foto: Shutterstock, zdroj: Psychologytoday.com

Tipy redakce

Jak na městský stres? Pokud se nehodláte odstěhovat, vyzkoušejte toto

Jak na městský stres? Pokud se nehodláte odstěhovat, vyzkoušejte toto

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....