Přečteno 9292x

Podle nové studie čelí v současné době mnoho druhů velkých ryb, včetně žraloků a rejnoků, hrozbě vyhynutí. Vědci poukazují na nadměrný rybolov ve Středozemním moři. Terčem se stávají především větší tvorové, kteří nejdou tak snadno přehlédnout a představují vyšší poptávku v potravinářském průmyslu. Jenže tito živočichové dlouho dospívají a mají málo mláďat. Dříve, než se stačí plně vyvinout a rozmnožit, skončí někomu na talíři. Celou situaci ještě zhoršuje masivní znečištění vod. 

Populační stav ryb z celé Evropy zkoumal tým složený z mezinárodních vědců, aby následně vyhodnotil riziko ohrožení. O získané údaje se postaral Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybolov (STECF).

rybolov shutterstock 89814223

Ve Středozemním moři nemají rybáři prakticky žádná omezení.

Středomoří je v alarmujícím stádiu 

Vědci zjistili vysoké geografické odlišnosti. Na rozdíl od severovýchodního Atlantiku byla ve Středomoří daleko větší část ryb využita v biomase a žádná z 39 populací pozorovaných ryb nebyla považována za udržitelnou. Dokonalým příkladem je hejk, neboli mořská štika, který představuje největší obavy. Ve středozemních vodách se experti zaměřili na dvanáct jeho populací. Devět z nich mělo pětkrát vyšší míru zužitkování ohledně komerčního rybolovu, než je sazba v souladu s maximálním udržitelným výnosem.  

Globální oteplování rybám nesvědčí 

Vymírání ryb úzce souvisí se špatným spravováním daných oblastí. Chybou je nesprávné stanovení rybolovných kvót a neefektivní sledování jejich populací. Středozemní moře má však více negativních vlivů než jen zásah člověka. Živočichům nesvědčí velké zvyšování teploty a nepřidává jim ani znečištění pobřeží či úpravy dané oblasti. 

manta shutterstock 96853045

Mezi nejohroženější druhy patří žraloci a rejnoci.

Druhy, které volají S. O. S.

Mezi nejohroženější tvory patří žraloci, rejnoci, šest druhů jesetera, mník modrý, vlkouš severní, kanic vroubený, platýz obecný i losos obecný.

Rybáři mohou lovit prakticky bez omezení  

„Tato studie upozorňuje na dva hlavní problémy evropských ryb. Ohrožení velkých druhů včetně žraloků a rejnoků a nadměrný lov ve Středomoří, což je v ohromném kontrastu se zlepšující se situací v severovýchodním Atlantiku. V Atlantiku byly zavedeny přísné limity úlovků a programy o sledování a prosazení rybolovu. Ve Středomoří se vyskytuje nejvíce rybářských plavidel používajících více lovných zařízení. Prakticky zde neexistují žádné limity odlovů. Rybáře zastavuje maximálně prostorové a časové omezení,“ tvrdí spoluautor studie Paris Vasilakopoulos, který přispěl k analýze údajů ve Středomoří.  

Strategie MedFish4Ever

Ke zlepšení stavu ryb ve Středozemním moři má přispět strategie MedFish4Ever. Evropská komise podniká v současnosti řadu iniciativ k nápravě rovnováhy mezi lovením a produktivitou populací ryb. Pravidla EU proti nadměrnému a ničivému rybolovu se uplatňují na vnitrostátní úrovni. Komise spolupracuje také se středomořskými zeměmi, jež nejsou členy EU. Tento kontakt probíhá skrze Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři. Dále je do programu zapojena Mezinárodní komise pro zachování atlantických tuňáků a Barcelonská úmluva. Pozitivním signálem je také nedávné prohlášení o udržitelnosti rybolovu ve Středozemním moři, které podepsalo 15 ministrů rybolovu pobřežních zemí. Pracuje se tedy na účinných ochranných opatřeních. 

foto: Shutterstock, zdroj: Science Daily

Radek Chlup

Radek Chlup

Akční zapálený člověk žijící svými zájmy, milující psaní, hudbu, filmy, cestování, přírodu a mnoho dalších věcí.

Související články

Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s Podmínkami užití a Pravidly využití Cookies.