fbpx

Zveřejněno: 25. 4. 2017

Jedná se o novou metodu, která vznikla na základě mnohaleté práce Naomi Feil. Validace představuje specifický přístup ke klientům trpícím demencí. Funguje velmi dobře zvlášť ve fázi dezorientace.

Feil vysvětluje, že staří lidé se raději uchylují do minulosti, do momentů, kdy byli šťastní, schopní či užiteční, aby utekli před světem, kterému nerozumí a který nerozumí jim. Vyjadřují své potřeby nikoliv pomocí slov „tady“ a „teď“, ale komunikují s lidmi a s věcmi z dob minulých, což je pro jejich okolí často nepochopitelné, či dokonce neadekvátní. Jde o to v takové chvíli pacienta nesoudit, nevyvracet jeho tvrzení nebo se ho nesnažit měnit, ale naopak potvrdit mu, že jeho pocity a emoce jsou skutečné, že je bereme na vědomí a nasloucháme. Díky tomu se dotyčná osoba cítí akceptovaná, nemá tedy ani potřebu uzavírat se do svého vnitřního světa nebo se projevovat násilně. Cílem je zejména změnit přístup pečujících osob tak, aby se dokázaly vcítit do osobní reality dezorientovaného člověka a přizpůsobily tomu i své jednání – aby se zkusily projít v botách člověka, o kterého se starají. Podle zakladatelky metody je takto možné snížit i psychickou a fyzickou zátěž pečovatelů a předejít u nich syndromu vyhoření. Podněcováním radosti v komunikaci s klientem se bezpochyby celkově zvyšuje i pracovní spokojenost pečujících.

Dá se říci, že tato americká gerontoložka, narozená v Rakousku, byla pro svou cestu předurčena už od útlého dětství. Od svých čtyř let měla možnost se začít s tématem seznamovat v domově pro přestárlé v Ohiu, kde žila se svými rodiči, kteří zde pracovali. Vcelku přirozeně pak vystudovala obor sociální péče se zaměřením na velmi staré pacienty a během své praxe vyvinula metodu, která dezorientovaným seniorům (v průměrném věku nad 80 let) umožňuje účastnit se opět interakce se svým okolím.

Jak validaci využívá české Alzheimerovo centrum? 

Metodu validace podle Naomi Feil® dnes aplikují zařízení po celém světě. Kromě například  USA nebo Rakouska vzniklo Alzheimer-centrum používající validační techniky mimo jiné také v Thajsku. V České republice realizuje kurzy validace Mgr. Mária Wirth, Ph.D., a to nejčastěji ve spolupráci s organizací Diakonie Českobratrské církve evangelické.

„Tento přístup si získává velký ohlas po celém světě a pozitivní výsledky studií potvrzují, že je to cesta, kterou by se v budoucnu měla snažit vydávat i zařízení péče o nemocné seniory v České republice. Z tohoto důvodu se i jedno z našich zařízení přihlásilo do grantového programu ČSOB Pomáhá regionům, který podporuje regionální neziskové projekty. Nyní již můžeme s radostí říci, že realizace projektu Dobrá komunikace je základ – Metoda validace podle Naomi Feil Alzheimercentra Zlín z.ú. byla díky tomuto programu podpořena celkovou částkou 87 800 Kč. Tyto prostředky budou použity na vyškolení našich pracovníků tak, aby dokázali používat techniky této účinné metody v každodenní komunikaci s našimi klienty. Za stejným účelem se podařilo získat grant také zařízení Alzheimercentrum Filipov, o.p.s., a to prostřednictvím programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové. Takové podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni,“ řekla Jaroslava Jůzová, zakladatelka a ředitelka skupiny specializovaných zařízení Alzheimercentrum.

shutterstock 294290969

Validace není uznaná léčebná metoda. Její využití má ale ohromné výsledky.

Onemocnění demencí způsobuje narušení kognitivních schopností a paměti člověka a ten potom přestává být soběstačný v běžném životě. Časem se přidružují i změny chování a myšlení, rychle se vytrácí krátkodobá paměť, zužuje se slovní zásoba a pacient ztrácí schopnost uvažovat logicky. Takto dezorientovaný člověk je ze své situace nešťastný až zoufalý, pláče nebo se může začít chovat agresivně. Ke zmírnění negativních příznaků slouží právě Metoda validace podle Naomi Feil®.

Metoda validace není léčebnou metodou či snad terapií. Snaží se pouze upozornit na to, že každé chování má svůj důvod a že pokud budeme reagovat jiným způsobem, než jsme běžně zvyklí, dokážeme předcházet vypjatým situacím či podráždění na straně seniora i pocitu bezmoci či dotčenosti na straně naší. Naomi Feil dodává: „Metoda validace podporuje velmi starého člověka, aby dosáhnul svých cílů, ne těch našich.“

Čtěte také:  

Zbavíme se nemocí, když se budeme otužovat?

Jste jen unavení nebo už nad vámi visí syndrom vyhoření?

Pozor, pití černého čaje vadí ledvinám!

foto: Shutterstock, zdroj: Alzheimercentrum

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...