fbpx

Cordyceps se v čínské medicíně používá stovky let, do západní medicíny si razí cestu pomalu Dalších 3 fotografií v galerii
Cordyceps sinensis rostoucí z larvy hmyzu. (zdroj: Shutterstock)

Už jste slyšeli o cordycepsu? K tradičnímu prostředku východní medicíny se ta západní zatím staví rezervovaně

Zveřejněno: 29. 2. 2024

Cordyceps je cizopasná houba, která parazituje na larvách hmyzu. Napadá svého hostitele vystřelováním spór, získává z něj živiny a postupně jeho tkáň nahrazuje vlastním myceliem. Zbytky těl hostitelů se spolu s parazitující houbou sbírají, suší a poté využívají v čínské medicíně. Již po staletí se tak léčí únava, nevolnost, nemoci ledvin a nízké libido.

V rodu Cordyceps bylo doposud rozeznáno přes 400 druhů, z nichž předmětem výzkumu v souvislosti s využitím v medicíně jsou dva: Cordyceps sinensis a Cordyceps militaris. Účinky cordycepsu na lidský organismus jsou předmětem stále probíhajících výzkumů, které přes určitá rizika považují užívání cordycepsu lidmi za bezpečné. A co už tedy ohledně cordycepsu potvrdila i západní medicína?

Zvyšuje sportovní výkonnost

Předpokládá se, že cordyceps v lidském těle působí na produkci adenosintrifosfátu (ATP), který přenáší energii do svalů. To může zlepšit vstřebávání kyslíku, obzvláště během fyzické aktivity.

Jedna ze studií zkoumala účinek cordycepsu na 30 zdravých dospělých, kdy tělesnou zátěží byla pravidelná jízda na rotopedu. Účastníkům byly denně podány buď 3 g syntetického cordycepsu nebo placebo. Na konci studie bylo měřením prokázáno, že u účastníků, kteří užívali cordyceps, se schopnost vstřebávání kyslíku zvýšila o 7 %, zatímco u účastníků, kteří užívali placebo, nedošlo k žádné změně.

Pro osoby trpící diabetem proto může být až životně důležité hladinu cukru v krvi udržovat na správné úrovni. Zajímavé je, že cordyceps přesně to dokáže.

Jiná studie zkoumala 20 zdravých dospělých, kdy části byl denně podáván 1 g CS-4 nebo placebo, a to po dobu 12 týdnů. V této studii nebylo prokázáno zvýšení VO-2 u žádné ze skupin, nicméně účastníci, kterým byl podáván cordyceps, vykazovali na konci výzkumu lepší výsledky během fyzické zátěže.

Bez ohledu na pozitivní výsledky těchto studií se však zdá, že cordyceps nemá výrazný účinek u profesionálních sportovců.

Zpomaluje stárnutí?

Studie na myších prokázaly zvýšení hladiny antioxidantů po podávání cordycepsu u starších jedinců, což prokazatelně vedlo ke zlepšení jejich paměti a vyšší sexuální aktivitě. Jiná studie zase prokázala vyšší věk dožití u jedinců, kterým byl cordyceps podáván (v porovnání s užíváním placeba).

Studie, které by se zaměřovaly na účinky na lidské tělo, nejsou dosud známy.

Účinek na nádorová onemocnění

Výzkum v této oblasti je v případě rakoviny u člověka záležitostí posledních let. Dosavadní výzkum na zvířatech naznačuje zpomalení růstu rakovinných buněk u několika druhů rakoviny: plic, tlustého střeva, kůže a jater. 

m shutterstock 1512466697

Sušené plody Cordyceps militaris použité k přípravě čaje. (zdroj: Shuttersock)


Jedna studie také zkoumala účinky cordycepsu na myši, u nichž se po radioterapii nebo chemoterapii rozvinula leukopenie – nedostatek bílých krvinek. Výsledkem bylo překvapivé zjištění, že podávání cordycepsu její rozvoj zvrátilo. Je však třeba mít stále na paměti, že výzkum účinků na lidské tělo ještě proveden nebyl, závěry pro využití u lidí tedy prozatím nelze činit.

Léčba diabetu 2. typu

Diabetes je choroba, při níž tělo neprodukuje nebo nereaguje na hormon inzulin. Ten zásobuje buňky energií obsaženou v glukóze. Pokud tělo neprodukuje dostatek inzulinu nebo na něj správně nereaguje, glukóza nemůže být vstřebána buňkami a zůstává volně v krvi. Časem se její koncentrace zvýší natolik, že může způsobit závažné zdravotní obtíže.

Pro osoby trpící diabetem proto může být až životně důležité hladinu cukru v krvi udržovat na správné úrovni. Zajímavé je, že cordyceps přesně to dokáže – několik studií na myších trpících diabetem to prokázalo. Dále existuje předpoklad, že podobný účinek cordycepsu má na onemocnění ledvin, které je častou komplikací diabetu.

Bohužel, studií bylo prozatím opět provedeno pouze omezené množství, některé z nich navíc nedosahovaly odpovídající kvality. Jednoznačné závěry o účincích cordycepsu na chronické onemocnění ledvin u lidí tedy prozatím ještě nelze učinit.

Účinek na zdraví srdce

Studie na krysách prokázaly, že cordyceps velmi příznivě ovlivnil srdeční funkci u jedinců trpících chronickým onemocněním ledvin. Poškození srdce v důsledku této choroby je příčinou zvýšeného rizika selhání srdce, takže omezení, nebo dokonce odstranění rizika poškození srdce může v konečném důsledku zachránit život.

Sběr cordycepsu je velmi náročný, nelze jej tedy považovat za levnou a běžně dostupnou surovinu, má-li být ve vynikající kvalitě. Z toho důvodu většina doplňků stravy s cordycepsem obsahuje jeho syntetickou verzi CS-4.

Předpokládá se, že příčinou je obsah adenosinu v cordycepsu – adenosin je jeho přirozená složka, která příznivě působí na zdraví srdce. Bonusem je, že cordyceps má pravděpodobně příznivý vliv také na hladinu „špatného“ cholesterolu v krvi. „Špatný“ cholesterol (jeho zvýšená hladina) je příčinou vzniku a rozvoje srdečních chorob, jelikož se usazuje, a později může zablokovat srdeční tepny.

Stejně jako v předchozích případech však bude třeba podrobnějších a rozsáhlejších výzkumů, aby se příznivý vliv na zdraví srdce u člověka potvrdil stejně jako u zvířat.

Příznivý vliv na zánětlivé procesy

Předpokládá se, že cordyceps příznivě působí na zánětlivé procesy v těle. Výzkumy prokázaly, že cordyceps snižuje produkci proteinů, které zánětlivý proces podporují.

m shutterstock 1679438116

Spotřebitel má možnost využít uživatelsky příjemné balení - kapsle s cordycepsovym praskem. (zdroj: Shutterstock)

Šlo o zánět v dýchacích cestách myší – předpoklad tedy je, že cordyceps je možno využít k léčbě astmatu, nicméně je třeba dodat, že některé běžně užívané protizánětlivé léky účinek cordycepsu snižují.

Užívání cordycepsu jako doplňku stravy

Sběr cordycepsu je velmi náročný, nelze jej tedy považovat za levnou a běžně dostupnou surovinu, má-li být ve vynikající kvalitě. Z toho důvodu většina doplňků stravy s cordycepsem obsahuje jeho syntetickou verzi CS-4.

Z důvodu nedostatečného výzkumu nelze stanovit vhodné dávkování, obvyklé však je 1000–3000 mg denně. Čínská vláda dokonce schválila cordyceps CS-4 pro použití v nemocnicích.

Sečteno a podtrženo

Cordyceps je tradiční součástí čínské medicíny, která jej již po staletí využívá k léčbě řady onemocnění. Ačkoliv výzkumy prokázaly jeho velmi příznivé účinky na zdraví, většina studií byla provedena pouze na zvířatech nebo v laboratorních podmínkách. Bude tedy zapotřebí provést další výzkumy, které tyto předpoklady potvrdí.

Ze studií, které se na účinek na lidské zdraví zaměřily, však vyplývá, že cordyceps má příznivý vliv na energii a vstřebávání kyslíku při tělesné zátěži.

Prozatím nebylo stanoveno doporučené dávkování. Před nákupem zkontrolujte původ a kvalitu produktu, pro který se rozhodujete, ideálně by měl mít certifikaci kvality od nezávislé organizace.

Související…

Matcha vs. káva: V obou případech platí, že čeho je moc, toho je příliš
Klára Kutilová

foto: Shutterstock , zdroj: Healthline

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...