Synergie

Kámen úrazu. Kolik pochlapených chlapů ve svém okolí máte, milé dámy? Shrňme to hned na začátek – pochlapený chlap je muž, který umí pracovat se svými emocemi, naslouchá jim, umí je kvalitně zpracovat a nezapomíná na svou vnitřní ženu. Svou citlivost.