rozvoj měst

Bezpečnost obyvatel, jejich společenský život a nakonec mobilita. Plánování prvních měst zahrnovalo hradby, které vznikaly na obranu hradních sídel,...