produkční

„Ach, Georgi, pozor na ty labutě!“ volá v závěru filmu Hlava rodiny , pološílený svatební koordinátor Frank, na podobně pološíleného otce nevěsty v...

Jedna z věcí, která je ve světě online fajn, je jeho nafukovací schopnost. Díky bohu za ni. Je toho totiž hodně, co bychom ještě chtěli. Tak...