fbpx

Soustředěnější, nadaní a méně ovlivnitelní. Terapeutka popisuje největší dary introvertů 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Okolí je běžně vnímá jako zamlklé, nekomunikativní, tiché až podivné lidi, kteří si žijí ve vlastním světě. Přitom introverti jsou zajímavé osobnosti s mnoha dary, kterými mohou svět obohatit.

Zveřejněno: 7. 3. 2024

Kdo mě zná, řekl by, že jsem jednoznačný extrovert. Miluju společnost fajn lidí, ráda poslouchám příběhy druhých, jednoduše navazuji kontakty, nemám problém o sobě hovořit. Málokdo ale ví, že také vyhledávám svůj klid, ticho a potřebuji mít svůj vlastní prostor. Někdo to může nazývat intimní „vajíčko“, kam nikoho nepustím. I v takovém extrovertovi, jako jsem já, je dost introverta.

100procentní introvert? Omyl

Není to nic výjimečného. Neexistuje žádný stoprocentní introvert. V každém z nás se mísí obě tyto polohy. Záleží však, která z nich převládá. „Introvert dočerpává svoji energii o samotě, v klidu. Obvykle má rád tišší místa a aktivity, u kterých se může ponořit do hloubky, často pobývá ve svém vnitřním světě, v myšlenkách a pocitech. Introverti mají obzvlášť silnou schopnost věnovat se věcem systematicky a dlouhodobě,“ definuje introverzi mentorka a terapeutka Jana Neuwerthová Šmýdová.

Zatímco v běžné společnosti se introverze nese spíše jako slabší stránka osobnosti, protože ji prostě nedokážeme zcela pochopit, zasvěcení vědí, že tito lidé jsou výjimečné osobnosti, které v sobě ukrývají velký dar v podobě výjimečných předpokladů a schopností. „Mají skvělé analytické myšlení, jdou u věcí do hloubky, jsou vytrvalí a zacílení. Mají silnou schopnost vcítit se do druhých a rádi druhým pomáhají. Jejich myšlenkový svět je velmi bohatý a mohou být tedy pro své okolí velmi inspirativní,“ vypočítává Jana Neuwerthová Šmýdová.

Spokojený introvert má svůj svět, okruh blízkých lidí a přátel, se kterými si vystačí, a nemá potřebu svůj život měnit. 

Další výhodou těchto lidí je fakt, že mají tendenci méně podléhat vnějším událostem a řídit se spíše svým vnitřním morálním kompasem. Například studie o sociální konformitě z roku 2013 zjistila, že extroverti jsou ochotnější řídit se názorem většiny, i když je špatný. Extroverti častěji než introverti podléhají společenskému tlaku. „Čím vyšší je tlak, tím větší počet konformních odpovědí poskytují extroverti. Naproti tomu u introvertů není žádný rozdíl v konformních odpovědích, které podávají při vysokém a nízkém tlaku,“ tvrdí vědci.

Pohlceni svým světem

Sama dobře ví, co je to introverze. V dětství byla spíš plachá dívka, které až do dospělosti dělala potíže komunikace s druhými. Soustavnou prací sama na sobě dnes zvládá veřejně vystupovat v médiích, vede skupiny lidí, a když je to nutné, nebojí se ozvat. Jakožto terapeutka vypozorovala, že se na ni obracejí převážně introverti. „Začala jsem se o ně systematicky zajímat. Chtěla jsem pochopit, co je vede k tomu, že se chovají, jak se chovají. Zjistila jsem, že skoro polovina populace je introvertních. A tito lidé oplývají spoustou předností,“ podotýká s tím, že jejich domnělé nedostatečnosti panující ve společnosti, je zbytečně a neoprávněně podrývají. I to může být důvod, že se ještě více uzavírají sami do sebe.

„Introverti pobývají hodně uvnitř svých myšlenek, což může být výhoda i nevýhoda. Díky tomu si častokrát vystačí sami se sebou, se svými zájmy, s činnostmi, které je dokážou zcela pohltit,“ vysvětluje terapeutka. 

Může se ovšem stát, že nad některými věcmi přemýšlí až moc, zveličují a přehání. To může být zdrojem pochybností o sobě, vzniku strachů a bloků, co si o nich pomyslí druzí, a obavě, že budou druhými odmítnuti. Spokojený introvert má svůj svět, okruh blízkých lidí a přátel, se kterými si vystačí, a nemá potřebu svůj život měnit. Oproti tomu plachý nebo stydlivý introvert, který má obavu z kontaktu s druhými lidmi, se potýká s nedostatečnou sebedůvěrou, z kontaktu s neznámými lidmi mívá až úzkosti a rád by toto změnil. Pociťuje osamělost a stojí o víc přátel ve svém životě,“ vysvětluje odbornice.

Ideální práce

Jak docílit spokojenosti a potřebné rovnováhy? Terapeutka doporučuje najít si práci, která sedne vašemu introvertnímu nastavení. Tedy možnost individuální a samostatné činnosti, homeoffice, introverti se často uplatní v kreativních oborech. Podle Šmýdové to dokládají i výzkumy, které tvrdí, že mezi největší kreativce patří právě lidé se sklony k introverzi. Když se to podaří, nejen že se stane zdrojem jejich spokojenosti, ale mohou skrze ni využít svůj potenciál a být v souladu sám se sebou. Tito lidé bývají špičkoví odborníci ve svém oboru. Rádi poznávají věci do hloubky. Naopak když introverta posadíte do open space, bude vyčerpaný a frustrovaný, což se může podepsat i na jeho výkonech.

To však neznamená, že introvert nepotřebuje sdílet a být v kontaktu s druhými. I když jinou formou než extroverti. To byl důvod, proč Jana Neuwerthová Šmýdová založila projekt Síla introvertů. „Introverti si častokrát připadají divní. Většinová společnost jim ukazuje, že tím, že jsou tišší, je s nimi něco v nepořádku a měli by být otevřenější, což ale jde proti jejich přirozenosti. Proto vznikl blog Silaintrovertu.cz, kam přispívají introverti samotní, aby podpořili další introverty v tom, že jejich prožívání a pocity jsou v pořádku. Sdílí své zkušenosti, a jak se jim daří se vyrovnávat s introvertním nastavením. Blog také slouží blízkým introvertů, kteří chtějí víc rozumět tomu, jací introverti jsou.“

Mají skvělé analytické myšlení, jdou u věcí do hloubky, jsou vytrvalí a zacílení. Mají silnou schopnost vcítit se do druhých a rádi druhým pomáhají. Jejich myšlenkový svět je velmi bohatý a mohou být tedy pro své okolí velmi inspirativní,

Přijmout slabá místa

Snažme se tedy introverty pochopit, netlačme na ně, aby se zapojili do společnosti, neměňme jejich chování ani je nenuťme přizpůsobovat se extrovertnímu způsobu jednání. Buďme vůči nim tolerantní. Pokusme se vzít v potaz jejich slabá místa. To, že nejsou vždy silní v komunikaci, neznamená, že nemají rádi lidi. Introverti chtějí být zapojení ve společnosti, i když jen občas. Tito lidé častokrát preferují písemný kontakt. „Společnost se snaží od dětství introvertně laděné děti popostrčit k zapojení do kolektivu, kolikrát ani společnost nepotřebují, ovšem tím se stává, že dostávají zprávu, že je s nimi něco špatně, že by měli být jiní, než jsou. To může vést ke vzniku nedůvěry v sebe sama, strachu mluvit a blokům, které leckdy odstraňují celý život,“ varuje odbornice.

Věděli jste, že…? 

Podle knihy Síla introvertů od Sylvii Löhkenové platí:

 • Na introverty a extroverty začal lidi rozlišovat Carl Gustav Jung
 • Na světě je 30 až 50 % introvertů, přesné číslo není známo, protože u některých lidí se nedá přesně stanovit, zda jsou introverti nebo extroverti.
 • Mozek introvertů funguje jinak než mozek extrovertů – v mozku introverta ujde myšlenka delší dráhu, proto nejsou introverti obvykle schopni okamžité odpovědi.

Co vás možná překvapí:

I introvert může být skvělým leaderem. Umí totiž dobře naslouchat a plánovat.

Když to shrneme, mezi největší dary introvertů patří:

 • Jít do hloubky věci
 • Plánovat
 • Dobrý písemný projev
 • Kreativita
 • Soustředěnost
 • Menší ovlivnitelnost
 • Schopnost naslouchat
 • Nesebestřednost
 • Spolehlivost

Související…

Musí být introvert vždy plachý člověk? Poznejte čtyři základní typy stydlivosti
Jan Handl

foto: Shutterstock, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...