fbpx

Zveřejněno: 6. 9. 2017

Studium je vyjádřením postoje k životu a světu okolo nás. Chtít se něco naučit naznačuje zvědavost a také pokoru, uvědomění si skutečnosti, že nevíme vše. Odpovědnost rodičů by měla spočívat také v tom, že určité postoje a hodnoty vštěpují svým dětem. Tak proč se nesoustředit na to, abychom jim vštípili pozitivní přístup ke studiu?

Děti se rodí s neomezenou zvědavostí a úkolem rodičů je tuto zvědavost rozvíjet a podporovat. Pokud dítě řekne, že až vyroste, chce být farmářem, proč nezdůraznit význam toho, co se naučí v předmětech spadajících do přírodních věd? Co může být zajímavější pro dítě, které chce být farmářem, než se naučit, kdy sít a kdy sklízet úrodu?

„Jsme zvyklí na to, že děti potřebují, aby vše bylo ohromně zábavné. Pokud není, děti ztratí zájem. Dnešní děti hledají snadnou zábavu a radost a také okamžité uspokojení. Co může zpočátku vypadat nevinně, stává se postojem k životu jako neustálá touha a očekávání, že dostaneme vše hned, teď a tady, abychom dosáhli okamžitého uspokojení,“ uvádí Natàlia Perarnau, zakladatelka a autorka metody Kids&Us.

shutterstock 117790237

Děti by měly s jazykem začít klidně už po jednom roce věku, učení jazyka je stimuluje

Rodiče jako studijní příklad

Podle ní pak děti nemohou nacházet radost, která přichází po dlouhé trpělivé a tvrdé práci. „Vlastnosti jako trpělivost či vytrvalost se stávají zastaralými a ruku v ruce s tím jde nedostatek dlouhodobých cílů. Krátkodobá radost vyprchá stejně rychle, jako se objevila. Nikdy přitom nebyl kladen takový důraz na motivaci žáků a podporu rovných příležitostí jako právě nyní. Osobně si myslím, že problém leží v lidech, kteří předávají své postoje dětem,“ uvádí dále Natàlia Perarnau.

„Za svou dlouhou kariéru učitelky jsem viděla stovky rodičů a dětí a mohu s jistotou prohlásit, že rodiče, kteří jsou do studia nadšení, dokážou toto nadšení ve velké míře přenést na své děti,“ dodává Perarnau.

Angličtina už od jednoho roku

Ve škole Kids&Us, anglické škole pro děti od prvního roku, je kladen důraz na to, aby byla angličtina pro děti základním stimulem při jejich důležitých prvních letech života, které je formují. Cílem Kids&Us je, aby se děti učením bavily a byla v nich podporována touha po tom, aby se chtěly naučit víc.

Jazykové kurzy v Kids&Us po škole či školce zahájily jednou týdně nábor nových žáků pro školní rok 2017/2018. Pro rodiče s dětmi jsou připraveny ukázkové lekce, aby si děti vyzkoušely, zda jim právě tato forma výuky cizího jazyka bude vyhovovat.

Společnost Kids&Us byla založena v roce 2003 ve třech školách v Manrese poblíž Barcelony. Dnes existuje 375 škol Kids&Us v devíti zemích po Evropě, Jižní Americe a Africe. Šest z těchto škol je v Mexiku.  

Kids&Us je tedy již etablovaným brandem ve výuce angličtiny pro děti od jednoho roku. V roce 2014 byla otevřena první škola v Praze-Malešicích. V květnu a červnu letošního roku přibyly další tři školy. Jejich slavnostní otevření pro veřejnost a možnost zápisu do kurzů bylo zahájeno Grand Openingem a zápisy dále pokračují. Do pěti let je v České republice v plánu otevřít 30 škol Kids&Us. Další informace naleznete na www.kidsandus.cz.

foto: Shutterstock, zdroj: Kids&US

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Aby nějaký astronom objevil novou planetu v naší sluneční soustavě, to je věc...