fbpx

Zveřejněno: 25. 8. 2017

Největší studie svého druhu, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of Alzheimer's Disease, prokázala, že mozek žen vykazuje vyšší průtok krve v drtivé většině oblastí a v důsledku toho je aktivnější než mozek mužů. Toto zjištění má podle vědců přispět k léčení Alzheimerovy choroby, psychiatrických stavů i ke zlepšení komunikace mezi pohlavími.

Mezi subjekty výzkumu bylo zařazeno 119 zdravých dobrovolníků a 26 683 pacientů s různými psychiatrickými stavy, jakými jsou bipolární poruchy, poruchy nálad, trauma mozku, schizofrenie, ADHD a další. Vědci analyzovali neuvěřitelných 46 034 snímků z jednofotonové emisní výpočetní tomografie, přičemž sledovali 128 oblastí mozku, a to buď „v klidu“, nebo při provádění nejrůznějších úkolů.

Ženy jsou přebornice na emoce, muži na pohyb

Výsledky výzkumu prokázaly, že většina oblastí mozku žen je v porovnání s mozkem mužů mnohem prokrvenější, a tím pádem i aktivnější. Nejpatrnější rozdíly vědci zaznamenali zejména v oblasti prefrontálního kortexu, který lze označit za výkonné řídící středisko – zde dochází k myšlení, plánování, soustředění, rozhodování, zapamatování a k dalším složitějším kognitivním funkcím. Významné rozdíly v aktivitě mezi mužským a ženským mozkem vykazoval také limbický systém, mezi jehož nejdůležitější funkce patří kontrola sociálního a emočního chování i regulace chování rodičovského. Mužský mozek byl naopak aktivnější pouze v jedné části, a to v mozečku, který řídí koordinaci pohybů a motoriku, udržuje rovnováhu a reguluje svalové napětí.

Ženám hrozí emoční poruchy, mužům rizikové chování

Díky odhalení těchto rozdílů v aktivitě mozku mohli vědci potvrdit skutečnost, že mozkové poruchy ovlivňují muže a ženy jinak. U žen je prokazatelně vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby, deprese, která je sama o sobě rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby, a úzkostných poruch. Naopak muži mají zvýšené riziko rozvoje ADHD a poruch chování, což vysvětluje také jejich výrazně vyšší podíl na trestné činnosti.

mozek giphy

Emocím vládnou ženy – ženám vládnou emoce

Podle vědců mohou tyto výsledky vrhnout nové světlo na léčbu Alzheimerovy choroby a různých psychiatrických stavů. Mohou také přispět ke zlepšení komunikace mezi muži a ženami. Aktivnější prefrontální kortex u žen vysvětluje jejich silnou pozici v oblastech empatie, intuice, spolupráce a sebekontroly. Silně prokrvený limbický systém pak zčásti objasňuje, proč jsou ženy citlivější na úzkost, depresi, nespavost a poruchy příjmu potravy. Emoce a mezilidské vztahy jsou tedy jednoznačně doménou žen. To, že se muži v těchto oblastech nedokážou angažovat a orientovat tak dobře jako ženy, je vědecky potvrzeným faktem, nikoli mužskou výmluvou. Přijetí těchto rozdílů může podle vědců významně přispět k porozumění mezi partnery.

 

 

foto: Shutterstock, zdroj: Science Daily

Tipy redakce

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...