fbpx

Vědci objevili jazyk ve vesnici na severu Malajského poloostrova, muži a ženy jsou si zde rovni a neexistuje tu konkurence

Zveřejněno: 23. 5. 2018

I v 21. století plném Google map a bookingů se dá objevit nový jazyk. Lingvisté jej úplně náhodou identifikovali v malé komunitě na severu Malajského poloostrova, která čítá přibližně jen 280 členů. A specifická je i samotná komunita. Vyznačuje se absolutní genderovou rovností, nezná konkurenci mezi svými členy, nepotřebuje zákony ani soudy.

Související…

PachaMama: Před moderním světem lze utéct na Kostariku
Kateřina Hájková

Objev dosud neznámého jazyka oznámili lingvisté z Lundské univerzity ve Švédsku. Nový jazyk, který vědci pojmenovali Jedek, spadá do austroasiatické skupiny a překvapivě jím mluví komunita, která je antropologům již několik let známá. „Jedek není jazyk, kterým mluví neznámé kmeny v džungli, jak by se dalo očekávat, ale naopak členové vesnické komunity, kterou již studovali antropologové. Jako lingvisté jsme však přišli se zcela jiným souborem otázek a našli jsme něco, co antropologové přehlédli,“ vysvětluje Niclas Burenhult, docent jazykovědy na Univerzitě v Lundu, který o novém jazyku shromáždil první důkazy.

V komunitě nenajdete slova označující povolání. Jazyk také postrádá slovesa vztahující se k vlastnictví, koupi, prodeji či krádeži.

Jedek byl objeven zcela náhodou, a to během studia jazyka Jahai ve stejné oblasti. „Zaznamenali jsme, že část vesnice mluví jiným jazykem. Lidé z komunity používali slova, fonémy a gramatické struktury, které se v Jahai vůbec nevyskytují,“ dodává spoluautorka studie Joanne Yagerová.

Jazyk jako odraz života

Podle Yagerové je objev nového jazyka velkou událostí ještě z jiného důvodu. „Dokumentace ohrožených menšinových jazyků, jako je Jedek, je významná, protože poskytuje nové poznatky o lidském chování a kultuře,“ potvrzuje vědkyně. Jazyk tak odráží způsob života a organizace společnosti. A tak je tomu i v tomto případě.

Komunita, která užívá Jedek, je více genderově rovnocenná než západní společnost. Násilí a spory mezi lidmi jsou v ní minimální. Neexistuje zde konkurence. Lidé v ní neznají zákony ani soudy. Společnost nezná ani dělbu práce. Každý tu má lovecko-sběračské dovednosti, které jsou nutné pro přežití.

Tento životní styl se otiskuje i do jazyka, ve kterém nenajdete slova označující povolání. Jazyk také postrádá slovesa vztahující se k vlastnictví, koupi, prodeji, či krádeži. Jazyk se naopak vyznačuje bohatou zásobou slov popisujících výměnu, sdílení či pomoc. „Moderní a hlavně městská společnost je používána jako měřítko pro to, co je považováno za normu. Komunity mluvící převážně nedokumentovanými a ohroženými jazyky však ukrývají mimořádné kulturní bohatství, z něhož se máme tolik co učit,“ upozorňuje Niclas Burenhult.

Polovina jazyků zanikne

Ačkoli Jedek patří mezi nejmírumilovnější jazyky, dlouho zřejmě nepřežije. V současnosti na světě existuje asi 6 000 jazyků. Téměř 80 % populace mluví jedním ze světových jazyků a dalších přibližně 20 % jedním z 3 600 menšinových jazyků. Tato rozmanitost však nebude mít dlouhého trvání. Podle odhadů vědců se v příštích 100 letech počet jazyků sníží zhruba na polovinu.

foto: ScienceDaily, zdroj: ScienceDaily

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...