fbpx

Vědci objevili jazyk ve vesnici na severu Malajského poloostrova, muži a ženy jsou si zde rovni a neexistuje tu konkurence

Zveřejněno: 23. 5. 2018

I v 21. století plném Google map a bookingů se dá objevit nový jazyk. Lingvisté jej úplně náhodou identifikovali v malé komunitě na severu Malajského poloostrova, která čítá přibližně jen 280 členů. A specifická je i samotná komunita. Vyznačuje se absolutní genderovou rovností, nezná konkurenci mezi svými členy, nepotřebuje zákony ani soudy.

Související…

PachaMama: Před moderním světem lze utéct na Kostariku
Kateřina Hájková

Objev dosud neznámého jazyka oznámili lingvisté z Lundské univerzity ve Švédsku. Nový jazyk, který vědci pojmenovali Jedek, spadá do austroasiatické skupiny a překvapivě jím mluví komunita, která je antropologům již několik let známá. „Jedek není jazyk, kterým mluví neznámé kmeny v džungli, jak by se dalo očekávat, ale naopak členové vesnické komunity, kterou již studovali antropologové. Jako lingvisté jsme však přišli se zcela jiným souborem otázek a našli jsme něco, co antropologové přehlédli,“ vysvětluje Niclas Burenhult, docent jazykovědy na Univerzitě v Lundu, který o novém jazyku shromáždil první důkazy.

V komunitě nenajdete slova označující povolání. Jazyk také postrádá slovesa vztahující se k vlastnictví, koupi, prodeji či krádeži.

Jedek byl objeven zcela náhodou, a to během studia jazyka Jahai ve stejné oblasti. „Zaznamenali jsme, že část vesnice mluví jiným jazykem. Lidé z komunity používali slova, fonémy a gramatické struktury, které se v Jahai vůbec nevyskytují,“ dodává spoluautorka studie Joanne Yagerová.

Jazyk jako odraz života

Podle Yagerové je objev nového jazyka velkou událostí ještě z jiného důvodu. „Dokumentace ohrožených menšinových jazyků, jako je Jedek, je významná, protože poskytuje nové poznatky o lidském chování a kultuře,“ potvrzuje vědkyně. Jazyk tak odráží způsob života a organizace společnosti. A tak je tomu i v tomto případě.

Komunita, která užívá Jedek, je více genderově rovnocenná než západní společnost. Násilí a spory mezi lidmi jsou v ní minimální. Neexistuje zde konkurence. Lidé v ní neznají zákony ani soudy. Společnost nezná ani dělbu práce. Každý tu má lovecko-sběračské dovednosti, které jsou nutné pro přežití.

Tento životní styl se otiskuje i do jazyka, ve kterém nenajdete slova označující povolání. Jazyk také postrádá slovesa vztahující se k vlastnictví, koupi, prodeji, či krádeži. Jazyk se naopak vyznačuje bohatou zásobou slov popisujících výměnu, sdílení či pomoc. „Moderní a hlavně městská společnost je používána jako měřítko pro to, co je považováno za normu. Komunity mluvící převážně nedokumentovanými a ohroženými jazyky však ukrývají mimořádné kulturní bohatství, z něhož se máme tolik co učit,“ upozorňuje Niclas Burenhult.

Polovina jazyků zanikne

Ačkoli Jedek patří mezi nejmírumilovnější jazyky, dlouho zřejmě nepřežije. V současnosti na světě existuje asi 6 000 jazyků. Téměř 80 % populace mluví jedním ze světových jazyků a dalších přibližně 20 % jedním z 3 600 menšinových jazyků. Tato rozmanitost však nebude mít dlouhého trvání. Podle odhadů vědců se v příštích 100 letech počet jazyků sníží zhruba na polovinu.

foto: ScienceDaily, zdroj: ScienceDaily

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Je smrt něco nezvratného? A kdy vlastně nastává? Všechny vyspělé státy mají ve...