fbpx

Zveřejněno: 16. 12. 2017

Výsledky nové studie se zřejmě stanou součástí trvalých sporů pejskařů a kočkomilů na téma, čí mazlíček je chytřejší. Výzkum přináší nové poznatky týkající se mozků těchto a dalších zvířat, konkrétně ohledně množství neuronů v mozkové kůře, které jsou spojené s myšlením, plánováním a celkovým komplexním chováním. Právě pomocí těchto indikátorů je totiž obvykle měřena inteligence.

Nová studie zkoumala počet kortikálních neuronů v mozku masožravců včetně psů a koček. „Porovnávali jsme různé druhy masožravců, abychom zjistili, jak se počet neuronů vztahuje k velikosti zvířecího mozku,“ říká profesorka psychologie a biologických věd Suzana Herculano-Houzel, která tuto výzkumnou metodu vyvinula.

shutterstock 538299841

I když se to občas nezdá, psi mají mnohem vyvinutější mozek než kočky.

Věda sází na psy 

Studie zjistila, že psi mají okolo 530 milionů kortikálních neuronů, zatímco u koček to často není ani poloviční cifra. „Věřím, že absolutní počet neuronů, zejména v mozkové kůře zvířat, určuje bohatost jejich vnitřního duševního života a schopnost předpovídat na základě minulých zkušeností,“ vysvětlila Herculano-Houzel.

„Tato zjištění znamenají, že psi disponují biologickou schopností provozovat mnohem složitější a flexibilnější ‚akce‘ než kočky. Konečně máme fakta, o která se lidé ve svých diskusích, zda jsou chytřejší psi nebo kočky, mohou opřít,“ dodává s úsměvem vědkyně.

Jsou masožravci chytřejší než býložravci?

Herculano-Houzel spolu se svými pracovníky do studie zahrnula širokou škálu masožravců podle druhové rozmanitosti, velikosti mozku, ale i na základě skutečnosti, zda se jedná o zvířata domestikovaná či divoká. Vědci analyzovali mozky fretky, mývala, kočky, psa, hyeny, lva a hnědého medvěda. Očekávali, že jejich měření potvrdí intuitivní hypotézu, že mozky masožravců by měly mít více kortikálních neuronů než mozky býložravců. To proto, že lov je z kognitivního hlediska náročnější činností ve srovnání s tou, před kterou jsou postaveni býložravci.

Ukázalo se však, že tomu tak není. Vědci zjistili, že poměr neuronů k velikosti mozku u malých a středně velkých masožravců je přibližně stejný jako poměr u býložravců. To naznačuje, že na býložravce byl vyvíjen stejný evoluční tlak jako na masožravce, tedy disponovat mozkem, který bude schopen ustát útok dravců. Ve skutečnosti je pro největší masožravce poměr počtu neuronů k velikosti mozku skutečně nižší. Vědci zjistili, že mozek zlatého retrívra má více neuronů, než je tomu u hyeny, lva nebo hnědého medvěda, i když velcí dravci mají mozky až třikrát větší. 

shutterstock 267752417

U největších masožravců je poměr počtu neuronů k velikosti mozku nižší

Lov ubírá energii

„Z velké části se má za to, že zvířatům největší energii poskytuje maso. V retrospektivním pohledu je ale jasné, že masožravci musí dosáhnout rovnováhy mezi tím, kolik ho mozek a tělo pro jejich druh vyžaduje,“ řekla Herculano-Houzel.

Lov zvířatům hodně energie odebírá, zejména velkým dravcům. To vysvětluje, proč velcí masožravci, jako jsou lvi, tráví většinu času odpočinkem a spaním. Mozek je v těle energeticky nejnáročnějším orgánem a jeho požadavky jsou úměrné počtu neuronů. A energii potřebuje nepřetržitě. V důsledku toho se zdá, že množství masa, které velcí lovci uloví a zkonzumují, a přerušovaný charakter krmení jsou při vývoji mozku omezujícím faktorem.

Podle neurovědkyně je studium mozků různých živočišných druhů zásadní. „Rozmanitost zvířat je obrovská a ne každý druh se vyvíjel stejným způsobem. Existují sice rozpoznatelné vzorce, ale zároveň existuje mnoho způsobů, které příroda k vývinu použila. A ty se snažíme dešifrovat,“ uzavřela odbornice.

foto: Shutterstock, zdroj: Science daily

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...