fbpx

Psycholožka Radana Rovena Štěpánková: Božská esence je uvnitř každé ženy 2 fotografie
zdroj: Shutterstock

V současné době se často setkávám se ženami, které hledají svou vnitřní sílu a pozorují, jak je jejich hledání spojeno nejen s radostí, ale i bolestí, a to jak jejich vlastní, tak jejich okolí. Vše je součástí cesty, vývoj duše se ani bez krkolomných zkušeností neobejde. Pojďme si uvědomit, co jsou přirozené zákonitosti vývoje ženské duše, a získat tak náhled třeba i na to, kde se v tomto procesu právě nacházíme

Zveřejněno: 24. 4. 2022

„Cílem vývoje ženské duše je stát se moudrou, láskyplnou a zářící bytostí. Každá žena má přístup ke své zvláštní esenci,“ říká známá pražská psycholožka a psychoterapeutka Radana Rovena Štěpánková, které jsme se ptali nejen na to, jak ženy historicky hledají své místo ve společnosti, jak hledají svou vnitřní sílu a jak jim k tomu dopomáhají mýtické bohyně. „Velmi ráda pracuji s kartami Bohyně světla, na kterých se malířce Pamele Matthews podařilo zachytit pestrost a krásu ženských energií. Nejvyšší bohyní v uvedené sadě je Bohyně Isis, ze které září síla vědomé přítomnosti v souladu s harmonií Lásky.“

Můžeš uvést příklady esencí?

Například bohyně Prakriti září tvořivou láskou a láskyplnou péčí o vytvořené, bohyně Freya se nebojí použít i svou sexuální sílu, zdravé vědomí své ceny. Bohyně Demeter vyzařuje tiché, odevzdané mateřství a schopnost plynout, bohyně Afrodita si užívá svou právě objevenou ženskost a obdivuje se své tělesné kráse. Bohyně Persefona zase křehce plyne s osudem a poznává podsvětí.

Jak využíváš karty Bohyně světla ve své praxi?

S některými klientkami se do těchto esencí ponořujeme formou léčebné meditace. Záleží na tématu, které řešíme.

V první fázi získává žena sebepotvrzení skrze muže. Je za to schopna platit i popíráním sebe sama.

Vždy je třeba plynout s tím, kde se momentálně žena nachází. Bohužel nejčastěji přicházejí ženy unavené a vystresované a v takovém případě je prvořadé zklidnění a obnova základní síly. Teprve potom může následovat vnitřní rozvoj.

Vraťme se zpět k vývoji ženy. Lze nalézt některé zákonitosti?

V první fázi získává žena sebepotvrzení skrze oči a touhu muže. Je pro ni důležité být žádoucí, sexy a krásná. A tak podléhá a odevzdává se muži a jeho sexuální touze. Je schopna za to platit i popíráním sebe a svých potřeb, protože má strach z opuštění. Udělá takřka cokoliv v naději, že si lásku muže získá a udrží – nevěří si totiž, že se o sebe na všech úrovních postarat dokáže. V druhé fázi se v ženě probouzí potřeba být sama za sebe. Většinou tato etapa přichází po zklamání ze vztahu, kdy mizí iluze o symbiotické lásce. V této fázi si žena buduje citovou samostatnost. Bývá obvyklé, že dosahuje profesionálního naplnění, pečuje o sebe, umí si udělat radost a prožít pocit naplnění i mimo partnerský vztah. Rozvíjí tedy svého vnitřního muže, což je v pořádku, protože harmonická žena má v sobě 55 % yinové a 45 % yangové energie. Rizikem může být přílišná uzavřenost srdce. 

m shutterstock 546998632

Staroegyptská bohyně Isis - zosobnění ženských ideálů. (zdroj: Shutterstock)


Pokud žena touto etapou prochází v době manželství, stává se, že ze vtahu mizí sexualita. Příčina je jasná, žena více zapojuje svou mužskou energii a tím mizí potřebný napnelismus mezi ní a mužem. V rovině dějové se může tato etapa odvíjet tak, že žena bojuje s mužem, hádá se s ním. Často probíhají konflikty (skryté či otevřené), ve kterých se snaží nekonstruktivními způsoby dosáhnout uznání a ocenění. Jindy se dokonce uchyluje ke snaze ovládnout muže. To je činnost asexuální. V lepším případě si ze svého muže udělá kamaráda a sexuální dynamiku rovněž vytlačí.

To vyznívá, jako by žena byla zodpovědná za vymizení sexuality v páru. Myslíš to tak?

Ano i ne. Je pravda, že v mnoha párech se ta situace tak jeví. Mnoho žen neumí zůstat otevřenými, zavírají se a přecházejí do módu Spolupráce či Nadvlády, i když to není nutné. Takové situace  v manželském soužití zachytil český film Teorie tygra, který výstižně vykreslil, jakým způsobem se ženy na psychické kastraci svých mužů podílejí.

Ve druhé fázi poznává žena samu sebe, zákonitosti vztahů i světa.

Rozložení zodpovědnosti za asexuální soužití v páru bývá různé. Jsou situace, kdy muž jakoby není, neposkytuje ženě psychické či fyzické zázemí a žena se vcelku oprávněně cítí „na vše sama“. Musí se tedy sama chopit iniciativy a postarat se. Tím do popředí svého bytí staví svou mužskou část. Funkční partnerství je skutečně alchymistické umění dvou.

Jak z toho ven?

Každá fáze má svou důležitost, žádnou nelze přeskočit. Tak jako stařenka se z nás nestane, aniž bychom prošly mladostí a dospělostí, tak bohyní Isis se nestaneme bez vývoje. Věřím ale, že v celém tomto procesu někde v hloubi ženské duše vždy zůstává touha po Lásce, touha po tvoření Lásky.

V druhé fázi sbíráme zkušenosti, zjišťujeme, co nás k cíli přivádí a co nás od něj vzdaluje. Poznáváme samy sebe, víme, co nám dělá radost a co nám ubližuje. Poznáváme zákonitosti vztahů i světa. Třetí fáze přichází, když žena má již natolik silné vědomí sebe a odhodlání kráčet k Lásce, že se otevře muži a riskuje další zranění.

Ve třetí fázi je žena schopna rozpoznat skutečnou lásku a harmonii od závislosti. Miluje svět takový, jaký je, bez potřeby ho měnit.

Od první fáze se však liší tím, že je schopna rozpoznat skutečnou lásku a harmonii od závislosti, je zdravě důstojná a přitom žensky oddaná. Když se jí stane, že muž ji její lásku nevrací, umí své citové zranění ošetřit. Ví, kdy zůstat a kdy odejít. Každá taková situace zvyšuje její schopnost milovat svět takový, jaký je, bez potřeby ho měnit. 

Říkáš, že ve třetí fázi se učí. A co dál? Existuje čtvrtá fáze?

Čtvrtá fáze je ta Božská Isis – zářivá síla vědomé přítomnosti v souladu s harmonií Lásky. Cítím, že se jí můžeme blížit, ale jsme lidé, žijící v duálním světě a ve vývoji. Zachovávejme tedy v tomto směru pokoru.

Co považuješ za nejdůležitější ve třetí fázi?

Nezapomenout na své poslání. Za užitečné považuji naučit se rozvíjet různé typy lásky, jak lásku soucitnou, tak mateřskou, erotickou, duševní i fyzickou. A samozřejmě posilovat sebelásku na všech úrovních. Mnohé je potřeba odžít, projít zkušeností služby i soucitu. Trénovat hluboký respekt k životu bližních a trénovat uvolňování vztahový pout. Vnímat citlivě svá zranění a znova a znova je léčit. Rozvíjet sebereflexi a nebát se svého Stínu, to znamená umět si přiznat i odvrácenou tvář – například, že v sobě nemáme jen samé ušlechtilé emoce. Dopřávat si vlastní svobodu a lehkost bytí.

Pro čtenáře Flowee vybíráme zajímavé čtení z archivu časopisu Nový Fénix, zaměřeného na osobní rozvoj.

foto: Shutterstock , zdroj: Nový Fénix

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...