fbpx

Psycholožka Radana Rovena Štěpánková: Jste připraveni na harmonický vztah? 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Tento článek shrnuje mé postřehy z partnerského poradenství. Není určen jen těm, kteří jsou single, ale i těm, kteří žijí v partnerství – partnerství samo o sobě totiž neznamená harmonický vztah

Zveřejněno: 1. 5. 2022

Aby člověk mohl vytvořit vztah, potřebuje mít v sobě základní touhu po partnerství. Mnozí si představují, že mohou žít v manželství, vytvořit rodinu a uchovat si životní styl a nezávislost jako za svobodna. Takovým lidem můžeme říkat solitéři. Solitér se projevuje tak, že čas si organizuje podle sebe, partnerovi to maximálně oznamuje, není ochoten koordinovat svou činnost s časem, zájmem a schopnostmi partnera, a když, tak velmi omezeně. Koordinaci považuje za ústupek a vlastní blahosklonnost.

Abychom však mohli vytvořit podporující vztah, potřebujeme mít v sobě ochotu otevřít se, riskovat, že vztah nemusí vyjít i že to může zabolet. K tomu patří důvěra v sebe sama, že sám o sobě je člověk přitažlivý a má zdravou životní energii a také že případné zklamání unese. Je třeba vyjít druhému naproti, to znamená spolupracovat, dívat se na druhého očima lásky a pochopení. Naplněný vztah podporuje i zdravá aktivita a tvořivost, což se projevuje nejen při trávení volného času, ale i při řešení každodenních situací včetně starostí.

Když tedy chcete vstoupit do vztahu, je třeba mít pro partnera ve svém životě místo. Tím mám na mysli schopnost přeorganizovat si čas a leckdy i prostor pro život. Na nového člověka ve vašem životě potřebujete mít místo v srdci, potřebujete být citově připraveni a vůči němu otevřeni, schopni sdílet s ním život váš i jeho. Mnozí mají představu, že si zachovají výhody života svobodného a přitom budou mít partnera. Píšu záměrně slovo mít, protože v takovém případě vnímám spíše vztah k partnerovi jako používající, „mít ho jako doplněk životního stylu.“

Solitér se projevuje tak, že čas si organizuje podle sebe, partnerovi to maximálně oznamuje, není ochoten koordinovat svou činnost s časem, zájmem a schopnostmi partnera, a když, tak velmi omezeně. Koordinaci považuje za ústupek a vlastní blahosklonnost.

Doporučuji, aby se každý člověk (tedy nejen ten, který chce nalézt partnera) staral jak o svou krásu duševní, tak i fyzickou. Každý člověk, který o sebe pečuje, je krásný. Fyzický pohyb se postupně zapíše nejen do vaší svaloviny, ale i do vašeho vyzařování. Fyzický pohyb také přirozeně zvyšuje vaši vitalitu, životní energii i radost ze života. Nebojte se tedy fitka, zrcadla ani stylistů. Lidé s nadváhou mají skutečně méně sexu než lidé se zdravým BMI. Možná lidem s nadváhou chybí vitalita a chuť na milování, možná nejsou ve svém těle spokojeni a stydí se prožívat potěšení z milování a také možná jsou méně přitažliví pro své protějšky. A nezapomínejte ani na ekonomickou vyrovnanost: zadluženost není sexy obzvláště u mužů.

Nechme vyniknout ženskost

Úskalím dnešních žen je to, že dívky jsou často vychovávány k samostatnosti, která když se přechýlí k extrémní hodnotě, stává se nezávislostí. V takovém momentu si žena „jede po svém“ a nespolupracuje. Pro mnohé ženy je muž jen nástrojem k uspokojení. Myslí si, že je třeba ho ovládat, že na to má „od přírody“ nějaké právo. Říká se tomu „přistřihování křidélek“. A pak tu máme vliv společnosti, která hlásá, že máme právo cokoli kdekoli říkat, že je to přeci svoboda slova. Když k tomu přičteme ženskou schopnost mluvit a potřebu získat potvrzení pro svou pravdu, uvidíme, že vzniká ženská hádavost.

Výše zmíněné negativní vzorce a postoje jsou často zapsány na nevědomé úrovni a odhalit je je pro ženu náročná práce. V některých příbězích vidím ženy, které se poctivě snaží, přesto vzorce chování z rodinných kořenů či minulých životů, ukryté v podvědomí, promlouvají a vytváření harmonického vztahu komplikují. V jednání mnoha žen se objevuje dysfunkční přístup k muži jako k nedokonalému a nevychovanému chlapci, kterého je možné dovychovat. Takový přístup lze nazvat rodičovským syndromem: žena ho napomíná, instruuje a řeší za něj. Takový postoj nevede k rovnocennému spokojenému partnerství.

Milé ženy, dovolme mužům býti muži tím, že budeme rozvíjet ženskost, která tkví v odevzdání, empatii a spolupráci. Proto, abyste se i v této poloze cítily spokojené, je třeba zažít si spokojenost sama se sebou, milovat sama sebe a cítit svoji hodnotu. Pokud si jsme uvnitř skutečně vědomi své božské podstaty, nevnímáme vstřícnost jako podlézání a ztrátu hrdosti. Samozřejmě vnímám, jak je někdy těžké balancovat, kdy je žena ženou a kdy se stává obětí macho muže na něm závislou. Rozvíjejme svůj vztah k sobě i svou intuici a důvěřujme, že náš cit nás vede dobře.

Co je úskalím mužů?

Než se budu věnovat psychologickým, snadno pojmenovatelným psychodovednostem, potřebuji vzpomenout jedno obtížně uchopitelné téma. Uvedu ho slovy kamarádky: „Víš, když jsem na letišti čekala u „gate“ zpátky do Čech, dívala jsem se po přitažlivých mužích a musím konstatovat, že všichni ti přitažliví byli u jiných „gate“, jen u toho našeho do Čech ne.“ Podobné stesky slýchávám často. Jak si to vysvětlit? Co ti cizinci mají a naši muži ne? Shrnuli jsme to s kolegy následovně: někteří podceňují péči o svůj vzhled, chybí jim dobrý vkus, mnohdy chybí vitalita a zdravá mužská síla a to souvisí se zdravým sebevědomím a sebeláskou. Tito muži byli o svoji sílu připraveni a roli v tom hraje chybějící otec a ještě více matka, která otci vládne a v skrytu jím opovrhuje. Matka, která syna chrání a přivlastňuje si ho. Muž, který nemá zdravě vyvinutý smysl pro život, sedí u počítače, vyplňuje manažerské tabulky, vozí se autem do práce a z práce, kde svůj život prodává nadnárodní korporaci, nebo si koupí hulení a zajde do hospody, kde poklábosí o fotbale a politice.

Muž, který sbírá ženy jako trofeje, obvykle jen maskuje díru v sebelásce a v nenaplnění života. Vytváří si falešné sebevědomí náhradními atributy, jako je moderní telefon či auto a jiné dostupné prostředky. V takovém životě chybí nejen pohyb, ale především vlastní tvořivost, která muži potvrdí, že žije a má vlastní sílu konat. Muž bez sebeúcty snadno prodá svůj život a nemá čas na to být mužem.

A tak se v praxi setkávám s muži přibližně od 35 let, kteří si připadají vyhořelí, bez radosti a bez pocitu smysluplnosti. Někde hluboko uvnitř nevědí, co se sebou, a cítí se bez energie. Vnímají, že energii mají jen tak na přežití. Příčinou je z části výše uvedené a z části nedobrá životospráva – podceněná kvalita jídla, nedostatek času pro sebe a na rekreaci, málo pohybu. Skutečně nepodceňujte dostatek vitamínů a minerálů.

Muž, který má v sobě touhu po životě a jeho naplnění, je prostě sexy. Vedle takového muže se žena může cítit ženou a přirozeně své ženství realizovat a zdravě rozvíjet.

Na psychologické rovině muže nejvíce ohrožuje něco, co často pojmenováváme jako ješitnost. To znamená, že má pocit, že je vlastně bohem, je nedotknutelný a velmi nesebekritický. V takových momentech je nepřístupný jakýmkoliv podnětům k vývoji. Takový muž předpokládá, že ženu oslní jen tím, že je. Ano, osobní charisma je velmi důležité a tvoří se tím, jak člověk myslí, cítí a koná. Pro muže je ohrožující, když je uzavřený ve své samolibosti – můžeme tomu říci i ve své pýše, prestiži.

Dalším nešvarem muže, který brání harmonickému vztahu, je potřeba vládnout – mít moc. Ve vztahu se to projevuje jako „macho“ charakter. Je to muž dominantní, přirozeně rozhoduje o všech věcech, k ženě má vztah spíše vlastnický, a tak ženě diktuje, co má dělat. Na vztah není připraven ani muž, který potřebuje stále soupeřit, ať už v partnerství nebo mimo něj. Soutěživost v životě brání podporujícímu a spolupracujícímu vztahu, ve kterém se mohou oba partneři cítit spokojeně.

A jaké jsou dovednosti muže, které podporují vytvoření harmonického vztahu? Jsou to pokora, ochrana a touha. Muž, který má v sobě touhu po životě a jeho naplnění, je prostě sexy. Vedle takového muže se žena může cítit ženou a přirozeně své ženství realizovat a zdravě rozvíjet.

 

Pro čtenáře Flowee vybíráme zajímavé čtení z archivu časopisu Nový Fénix, zaměřeného na osobní rozvoj.

Související…

Psycholožka Radana Rovena Štěpánková: Po rozchodu na nový vztah nespěchejte
Nový Fénix

Související…

Psycholožka Radana Rovena Štěpánková: Po rozchodu na nový vztah nespěchejte
Nový Fénix

foto: Shutterstock, zdroj: Radana Rovena Štěpánková, Nový Fénix

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...