fbpx


Zveřejněno: 3. 1. 2017

O takzvané vztahové křivce jste možná ještě neslyšeli. Psychologové ji doporučují jako pomůcku ve chvíli, kdy máte pocit, že se váš vztah nikam nevyvíjí a už vás nenaplňuje. Pár bodů v grafu vám tak může rozblikat kontrolky, že je čas se rozejít, či vás ujistit, že máte ještě šanci na "opravné" číslo.  

Dnešní doba dokáže změřit všechno. Dokonce i nálady nebo třeba něco tak neuchopitelného jako jsou city. Podle křivky vztahu můžete snadněji určit, jaké pokroky váš vztah zaznamenal v čase, jestli bylo více pozitivních chvil či negativní regrese. Stejně jako každý graf, i vztahová přímka má dvě osy – emotivní a časovou.

Vodorovná křivka x je vyobrazením vašich tužeb, přání a nenaplněných snů – všech úspěchů i neúspěchů, zklamání i radostí – zkrátka všech pocitů, které ve svém vztahu vnímáte za důležité. Svislá přímka y zase značí čas, který jste s partnerem spolu. Jako středobod dobrého vztahu vnímá většina z nás sex. Je jednou z oblastí, která musí nutně fungovat. I psychologové potvrzují, že pakliže je ohrožena tato stránka vztahu, šance na jeho zlepšení jsou o poznání menší. Proto se bere při určování kvality vztahu v potaz i sexuální křivka.

writing 828911 1920

Bodujte od 1 do 10

Pakliže už máte křivku x a y načrtnutou na dvou papírech – jeden na měření sexu a druhý na měření lásky – měli byste začít vyplňovat jednotlivé hodnoty. Používat přitom musíte škálu od nuly do deseti. Možná se vám bude lépe hodnotit, pakliže si všechny významné události nejprve sepíšete na papír přesně podle jednotlivých roků vašeho vztahu (jste-li spolu dobu kratší, než pět let, zvolte si šestiměsíční měřítko) a pak jim přidělíte průměr bodů.

Za první rok u vás například došlo k těmto událostem: První rande (10), stěhování k partnerovi (9), překvapení, které pro vás partner vymyslel (10), hádky kvůli jeho bývalce (3), to, jak se zachoval k vaší matce, když potřebovala pomoc (9) atd. Celkově tak první rok soužití s partnerem vychází cca s hodnotou 8. Dále pokračujte sami v dalších letech podle toho, jak dlouho jste spolu. Stejná data zaneste i do sexometru. Pakliže si potřebujete utřídit něco v hlavě sami, partnera do toho zbytečně nezatahujte. Pokud ale máte vztah otevřený a mluvíte o svých pocitech, zkuste jej přimět, aby s vámi tento „test“ také podstoupil. Otevře vám to zase brány poznání, jak prožívá lásku a sex váš protějšek.

Jednotlivé body potom pospojujte – vznikne vám křivka. Ideální je ta prudce vzestupná za první rok a pak mírně stoupající v letech dalších. Špatná však není ani stagnace vztahu. Mírný regres může být jen odrazem chvilkových problémů. Naopak časté a velké prolákliny značí větší problémy. Vztah, který má šanci na nápravu je takový, kde je křivka citů převážně nad hodnotou 6 a sexuální křivka není dlouhodobě (tj. více, než rok) pod hranicí 7, 5.

hands 1246170 1920 2

Rozchodový alarm

Pokud se dostanete pod tyto hodnoty, zkuste analyzovat závažnost situací, které mají nízké hodnoty. Pakliže se jedná o oblasti s maximální mírou důležitosti, nejspíš se jeví nejvhodnějším krokem takový vztah ukončit, protože má velmi nízkou šanci na vylepšení a jedná se pak spíše jen o ztrátu vašeho i partnerova času.

foto: Pixabay

Tipy redakce

Jan Rak: Ráj na zemi nastane tehdy, až připustíme, že si realitu tvoříme sami

Jan Rak: Ráj na zemi nastane tehdy, až připustíme, že si realitu tvoříme sami

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o...

Jak na městský stres? Můžete se odstěhovat, nebo vyzkoušet toto

Jak na městský stres? Můžete se odstěhovat, nebo vyzkoušet toto

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...