fbpx

V rámci koncepce Smart Prague se v Praze zkouší, jak a čím se plní kontejnery, kdy je potřeba je svážet a kdy je dobré ještě počkat. Aby se ušetřilo

Zveřejněno: 27. 11. 2019

Koncepce Smart Prague 2030 definovala šest pilířů, v jejichž rámci jsou testovány a zaváděny inteligentní a inovativní technologie. Jedním z pilířů je i oblast bezodpadové město, kam spadá i projekt Chytrý svoz odpadu. Jeho cílem je optimalizovat svozové trasy, ušetřit náklady i životní prostředí.

Společnost Operátor ICT ve spolupráci s oddělením odpadového hospodářství pražského magistrátu, deseti pražskými a městskými částmi a svozovými společnostmi AVE a Pražské služby aktuálně Chytrý svoz odpadu testuje. Subjekty společně vytipovaly 420 vhodných sběrných nádob se spodním výsypem na separovaný odpad (380 podzemních a 40 nadzemních kontejnerů), u kterých je obtížné stanovit hladinu zaplněnosti a jejichž výsyp je výrazně dražší než u nádob s horním výsypem.

Projekt Chytrý svoz odpadu je zatím ve fázi testování, jeho konec se předpokládá na únor 2020.

Podle Vladimíra Antonína Bláhy, tiskového mluvčího ICT, je cílem této iniciativy vytvořit nástroj, který umožní on-line dohled stavu zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad. „To nám pomůže optimalizovat svozové trasy a četnosti výsypů za účelem lepší alokace finančních prostředků a šetření životního prostředí,“ vysvětluje.

Až budou kontejnery chytré

„Chytrost“ kontejnerů spočívá v instalaci celkem 460 senzorů do nádob se spodním výsypem, z toho 420 pro měření zaplněnosti a 40 senzorů pro detekci ucpání vhozové šachty u podzemních kontejnerů (20x papír a 20x plast).

Senzory pro měření hladiny zaplněnosti využívají ultrazvukový paprsek, senzory pro detekci ucpání infračervené záření. Senzor vyšle paprsek a následně měří čas odrazu od překážky a vypočítá vzdálenost. Senzory také detekují požár a převrácení v případě nadzemních kontejnerů. Díky těmto technologiím je tak možné zjistit aktuální zaplněnost jednotlivých odpadních nádob. Pro zasílání zpráv oba typy senzorů využívají IoT síť. Frekvenci zasílání dat o aktuální zaplněnosti kontejnerů lze kdykoliv upravit, aktuálně informace senzory zasílají šestkrát denně. Životnost baterie při této frekvenci je podle Bláhy sedm let.

V aplikaci Moje Praha najdete i celkový přehled všech kontejnerů, které byly v rámci testování pilotního provozu osazeny inteligentními senzory.

„V rámci projektu jsme vyvinuli software jako nástroj pro pracovníky města, který byl vytvořen na míru tak, aby splňoval jejich požadavky na efektivní Waste Management,“ informuje Bláha. To umožňuje rychle získat například informaci o tom, jaké nádoby jsou dlouhodobě přeplňovány, a tím pádem mít lépe pod kontrolou informace o nepořádku v okolí stanoviště a reagovat lépe na podněty nespokojených občanů. Díky datům ze senzorů se rovněž podařilo získat přehled nádob, které jsou vyváženy při hladině zaplněnosti nižší než 70 %, a tím pádem optimalizovat svoz a šetřit finanční prostředky a životní prostředí v Praze.

Pilotní projekty

Občanům hlavního města jsou data ze senzorů k dispozici v mobilní aplikaci Moje Praha, kde jednoduše a přehledně vidí informace o všech veřejných místech na separovaný odpad a u 420 kusů o aktuální zaplněnosti nádob.

Některé městské části již data z pilotního projektu využívají k úpravě četnosti svozu, případně k přesunu nevytěžovaných stanovišť.

Projekt „Chytrý svoz odpadu“ je tedy zatím ve fázi testování, jehož konec se předpokládá na únor 2020. Operátor ICT v rámci koncepce Smart Prague testuje všechny projekty v pilotních verzích. „Naším úkolem je otestovat různé technologie na menším vzorku a následně zanalyzovat technologickou i ekonomickou výhodnost pro zavedení dané technologie v Praze,“ vysvětluje Bláha.

Některé městské části již data z pilotního projektu využívají k úpravě četnosti svozu, případně k přesunu nevytěžovaných stanovišť. Moderní systém digitálního odpadového hospodářství využívající prvky z oblasti internetu věcí (IoT) může do budoucna přinést občanům konec problémů s přeplněnými kontejnery, odpadovým společnostem umožňuje optimalizovat provoz a městům nabízí monitorovací a analytický nástroj, s jehož pomocí může zkvalitňovat poskytované služby občanům. Jde o to snížit nákladovost svozové služby a získat zdroj cenných dat pro efektivní řízení města.

Související…

Konec přeplněných popelnic? Senzory hlídají skoro 500 pražských kontejnerů
Milada Kadeřábková

zdroj: Koncepce Smart Prague

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...