fbpx

Zveřejněno: 10. 4. 2017

Místo učitelů vedou děti průvodci. Předměty jako chemie, biologie či zeměpis také nečekejte. Jak tedy vypadá výuka na ScioŠkolách, které jsou u nás stále relativním nováčkem?

Svoboda, morálka, otevřenost, optimismus, aktivita a odvaha. To jsou hlavní principy soukromých ScioŠkol, které se těm klasickým v mnohém vymykají. Dle slov pana Jiřího Hokeše, ředitele jedné z nich, se vlastně jedná o školu, která prosazuje „respektující a provázející výchovu“. Snaží se kombinovat prvky přístupů ke vzdělávání na základě nejnovějších výzkumů, ale také pedagogické zkušenosti tak, aby se dítě naučilo v jistých mezích činit samostatná rozhodnutí a následně za ně převzít zodpovědnost. Jejím dalším cílem je vést dítě ke kritickému myšlení, ale také k empatii a citlivosti vůči sobě i druhým.

scio skoly shutterstock 573801481

Řekněte sami, nebylo by krásné, kdyby se vaše děti do školy těšily?

Škola, kam se děti těší

V současnosti existují čtyři ScioŠkoly a jejich počet se bude i nadále zvyšovat, neboť míst je málo a při převisu žáků se musí čas od času losovat. Přestože se jednotlivé školy liší například ve vnitřní organizaci, metodách či uspořádání dne, určité rysy mají společné. „Připravujeme děti na život v současném a budoucím světě, který se mění, a jsou v něm potřeba jiné dovednosti než dříve. Zejména klademe důraz na rozvíjení chuti i schopnosti se učit (tzv. studijní autonomie) a vnitřní motivaci. Důležité je pro nás také rozvíjení vztahů – ve škole i mimo ni. Také respektujeme jedinečnost dětí,“ shrnuje Lucie Hejbalová ze společnosti Scio.

V současnosti se na ScioŠkolách vyučuje samostatně pouze matematika a angličtina, u nejmenších žáků také čtení a psaní. Ostatní předměty jsou propojeny do jednoho celku, jako například Svět v souvislostech. V něm se formou projektů děti „učí“ informace z biologie, historie, fyziky, chemie a ostatních oborů. Tím, že si žák vybere každý měsíc projekt, který ho nejvíce zaujme, je podporována jeho vnitřní motivace. Ani klasické třídy tady nenajdete. Pracovní skupinky se neustále obměňují podle toho, jaké děti si daný projekt vyberou.

scio skoly shutterstock 247739182

Místo klasických učitelů fungují ve ScioŠkolách takzvaní průvodci.

Na cestě za poznáním

Ve ScioŠkolách zastupují učitele tzv. průvodci, kteří sice nemusí mít pedagogické vzdělání, ale jejich výběr probíhá velmi pečlivě. „Zájemců o místa průvodců máme poměrně dost. Ve finále však vybereme tak každého desátého, patnáctého, protože ne všichni se na tuto práci hodí,“ říká Lucie Hejbalová. Jsou upřednostňováni lidé se zkušenostmi s prací s dětmi, kteří jsou velmi komplexní a zároveň odborníci v jednom či více oborech. „Naši průvodci jsou osoby, které sdílejí naši představu o vzdělávání a naše hodnoty a baví je práce s dětmi. Měli by to být vždy vyrovnaní a otevření jedinci s přirozenou autoritou. Vybíráme je tak, aby tvořili jedinečný tým, který se dokáže ke každému problému postavit čelem a vyřešit ho. Také se snažíme o to, aby každý přinášel do školy něco výjimečného, nějakou svou jedinečnou dovednost a zájem,“ dodává Lucie.

Zvětšování propastí?

Naskýtá se otázka, zda mají ScioŠkoly potenciál se v budoucnu plošně rozšířit, či zůstanou jen „výběrovými“ školami pro ty s aktivním zájmem o vzdělávání. „Největší limitaci ScioŠkol osobně vidím v tom, že oslovují již (napolo) přesvědčené, tedy rodiče a děti, jež sami a proaktivně projevují zájem o kvalitní vzdělávání a mohou si dovolit rozvoj tohoto zájmu finančně podpořit,“ říká Jan Kohoutek, odborný asistent na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle něj je dalším problémem to, že tento typ školy dost možná spíše posílí tendenci k selekci žáků na ZŠ, jež pramení z uvedené snahy o zajištění kvalitního školního vzdělávání. Tu však typicky projevují lidé s vyšším dosaženým vzděláním a majetkovým statusem.
Zda se ScioŠkolám podaří v budoucnu pozměnit zaběhlý pohled na vzdělávání, či zůstanou tak trochu na okraji, je ve hvězdách. Každopádně jsou zajímavou alternativou pro rodiny, kterým výuka na „mainstreamových“ základních školách z různých důvodů nevyhovuje.

Přečtěte si i články: Má smysl dávat děti do Ekoškol a Ekoškolek, Budou se děti učit plavat v rámci tělesné výchovy?, Spěcháte se školou? Rozmyslete si, co děláte.  foto: Shutterstock

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...