fbpx

Zveřejněno: 9. 11. 2017

Nudu obvykle považujeme za něco negativního. Za něco, co je třeba rychle zastavit, nejčastěji změnou činnosti nebo prostředí. Ukazuje se však, že pocity nudy bychom měli spíše vítat než zahánět. Podobné chvilky se mohou stát bohatým zdrojem kreativity, která se po jejich skončení projeví v plné síle.

Výzkum nudy coby předpokladu tvořivosti vedly doktorky Sandi Mann a Rebekah Cadman z Britské psychologické společnosti. Studie se zúčastnilo 80 dobrovolníků rozdělených na dvě skupiny. První čtyřicetičlenná skupina vykonávala po dobu 15 minut stereotypní a nudnou práci – konkrétně přepisování telefonních čísel z telefonního seznamu, zatímco druhá skupina se této první části studie neúčastnila. Poté byli členové obou skupin požádáni, aby vymysleli co nejvíce možných způsobů pro využití dvou plastových kelímků. Ukázalo se, že zástupci první skupiny, kteří za sebou měli nudnou úlohu, byli při plnění druhého úkolu mnohem kreativnější – přicházeli s velkým množstvím originálních řešení.

nuda 1

Čím pasivnější, tím tvořivější

V dalším výzkumu, který měl za cíl podpořit výsledky této studie, se ukázalo, že různé stereotypní a nudné činnosti nerozvíjí kreativitu stejnou měrou. Psycholožky opět pracovaly se dvěma skupinami dobrovolníků, přičemž první skupina stále přepisovala telefonní čísla ze seznamu, zatímco druhá z něj četla jména. Lidé, kteří četli, byli následně kreativnější než lidé, kteří psali, protože čtení je pasivnější činností než psaní a navíc podle vědkyň poskytuje prostor pro denní snění.

nuda 2

Jásejte nad nudícími se dětmi

„Nuda byla vždy považována za něco, co má být odstraněno, ale možná bychom ji měli vyhledávat, abychom posílili svoji kreativitu. Chtěli bychom odhalit, jaké jsou praktické důsledky tohoto zjištění. Například zda jsou lidé, kteří vykonávají nudnou práci, kreativnější v jiných oblastech – třeba že po večerech píšou romány,“ upřesňuje vedoucí studie Sandi Mann, podle které bychom měli doslova opěvovat nudné přednášky, dlouhé fronty, nebo nekonečné čekání u lékaře. Kromě toho popisuje další pozitivní dopad výsledků svých výzkumů: „Na rozdíl od mnoha rodičů jsem vyloženě šťastná, když si moje děti stěžují, že se nudí.“

nuda 3

Chronická nuda – smrt zaživa

Důležité je však upozornit, že i v případě nudy platí známé pořekadlo „všeho moc škodí“. Pozitivní dopad na naše myšlení má pouze chvilková nuda, kterou dokážeme vhodnými impulzy zastavit. Existuje však i nuda chronická, která pro tělo a psychiku znamená značný stres. Taková nuda je charakteristická pro stav naučené bezmocnosti, kdy náš život určují myšlenky typu „nic se nedá dělat“, „na ničem nezáleží“, „nic nemá smysl“ a podobné. Kromě výrazné nepohody je chronická nuda také rizikovým faktorem předčasné smrti – vede totiž ke snížení ostražitosti, a tím k vyššímu riziku úrazů, přejídání, zneužívání alkoholu a drog i k problémům s hazardními hrami. Fráze „nudím se k smrti“ tak získává velmi konkrétní podobu.

foto: Shutterstock a Giphy , zdroj: Science Daily

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...