fbpx

Nová studie definuje sex jako spojení požitku těla s požitkem mysli. Taková kombinace prý může pomoci najít v životě smysl.

Zveřejněno: 5. 8. 2018

„Sex je náš, dělá dobře mně i tobě…,“ trylkuje známá česká hudební skupina Lucie ve stejně známé písni Černí andělé. A rozhodně není daleko od pravdy – na odsouhlasení jejích slov se možná shodneme úplně s každým. I když samozřejmě výjimka potvrzuje pravidlo. O jedné takové výjimce dnes chceme mluvit. Jedná se o studii, která sex povyšuje na něco mnohem hlubšího než jen na tělesné cvičení, které dělá dobře mně i tobě. Podle ní v něm totiž člověk může najít smysl života. Přijde vám to divné?

Hédonismus a eudaimonia

Psychologu Todu Kashdanovi a jeho kolegům z George Mason´s University to po průzkumu předcházející studie zaměřené na otázku, zda může sex vést k nalezení smyslu života, tak divné nepřijde. Otevřeli totiž znovu staré téma, které lidstvo trápí od nepaměti. Co dává životu smysl? Již od antiky, kolébky filozofie vůbec, o tom diskutují filozofové a učenci po celém světě. Dělí se zpravidla na dva tábory.

Je štěstí potěšením těla, nebo je lepší život zaměřený na studium a rozjímání? Každému je asi jasné, do které z těchto dvou skupin se řadí sex

Hédonisté definují štěstí jako zkušenost s potěšením a nepřítomností bolesti. Smysl života tedy spojují s potěšením smyslů, těla. Druhá skupina se hlásí k učení o eudaimonii. To je termín, jímž staří Řekové označovali potěšení pocházející spíše z činnosti mysli než těla.

Jinými slovy se zastánci tohoto myšlenkového proudu domnívají, že život zaměřený na studium a rozjímání je v dlouhodobém horizontu lepší než ten oddávající se pouze vášním a požitkům fyzického těla. Každému je asi jasné, do které z těchto dvou skupin se řadí sex. A právě v tom je revoluční Kashdanův přístup. Na počátku studie se totiž zeptal, zda by sex náhodou nemohl patřit do skupiny druhé. K eudaimonii.

Sex jako potěšení mysli

Pokud vám na začátku tvrzení, že sex může dávat životu smysl, přišlo podivné, teď už se možná nestačíte divit. Ale zadržte. V rámci oboru zvaného pozitivní psychologie uvažuje Kashdan o sexu nejen jako o spojení dvou fyzických těl, ale jako o rozhovoru lidí, kteří se milují. O rozhovoru, k němuž nepotřebují slova. To už zní trochu lépe, nebo ne? K nalezení odpovědi, zda to tak může být, se místo teoretizování rozhodl použít vědeckou metodu praxe. Na rozdíl od řady jiných studií, zaměřujících se především na negativní aspekty sexuality, se rozhodl prozkoumat druhou stránku věci otázkou, zda může sexuální aktivita vést ke zvýšení pociťování smyslu života.

Sex a vaše dobrá nálada

Do studie se zapojilo 152 vysokoškoláků mezi 18–20 lety, kteří souhlasili, že po dobu 3 týdnů každý večer před spaním zodpovědí otázky týkající se jejich momentálního rozpoložení. Na stupnici od 1–7 hodnotili, jak smysluplný pro ně uplynulý den byl, dále pomocí stejné stupnice bodovali stav čtyř úrovní dobré nálady (nadšení, štěstí, spokojenost, vzrušení) i nálady špatné (rozpaky, zklamání, úzkost a smutek).

Je potvrzeno, že sex souvisí s dobrou náladou (Welcome Captain Obvious!)

Měli také informovat, zda ten den měli sex, a v případě, že ano, podat i zprávu o pocitech radosti a intimity. Kashdanovi a jeho kolegům se potvrdilo, že sex souvisí s dobrou náladou. Což je známá věc. Kromě toho ale zjistili, že sexuální aktivita u pozorovaných jedinců souvisela i se zvýšením pociťování smyslu života.

Časově zpožděná analýza potvrdila hluboký význam sexu

Pro ověření těchto zjištění provedli vědci časově zpožděnou analýzu sledující příčinnost sexu a dobré nálady. Analýza potvrdila, že sex vede k pozitivní náladě a celkovému pocitu naplnění, který přetrvává do dalšího dne. Toto zjištění je v souladu s dalšími studiemi, které zjistily, že zmiňované pocity mohou po intenzivním sexu přetrvávat až 12 dní.

Pozitivní pocity po intenzivním sexu mohou přetrvávat až 12 dní (což neznamená, že byste během této doby nemohli pociťovat zvýšenou potřebu něhy)

Výzkumníci samozřejmě nepopírají možnost, že šťastní a naplnění lidé jsou celkově více otevření životu, a tak mají jednoduše více sexu. Jen tvrdí, že tím, co dává lidem pocit vnitřní radosti a naplněnosti, může být i sexuální aktivita, a že to nutně nemusí být tak, že štěstí vede k vyšší četnosti sexu.

Sex jako rozhovor dvou lidí, kteří se milují

Z pohledu pozitivní psychologie, a tedy i studie, kterou provedl Kashdan a jeho kolegové, jsou smysluplné společenské vztahy pro pocit vnitřní radosti a štěstí nezbytné. Představují tak zcela nový pohled na sex, kdy jej chápou právě jako vztah mezi dvěma lidmi, kteří se vzájemně respektují a zajímají se o sebe. Sex je pak v tomto kontextu jedním ze způsobů vyjádření těchto vřelých citů. Podle toho sex ve vztahu nevyjadřuje pouhé tělesné potěšení ve smyslu hédonismu, ale spíše jakési láskyplné partnerství ve smyslu eudaimoniá, v němž se sobě vzájemně oddají dvě lidské bytosti, které se milují. Sex, chápaný jako smysluplný vztah, dávající pocity naplnění, vřelosti a jistoty, může tak životu skutečně dávat smysl.

 

foto: Profimedia

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...