fbpx

Existuje 8 typů inteligence. Zjistěte, jakou má vaše dítě a jak ji v něm rozvíjet 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Kdo má v dnešní době IQ vyšší než 130, je považován za výjimečně nadaného. Co když je to ale ještě trochu jinak? Opravdu jedno jediné číslo stačí k popisu toho, v čem jsme dobří?

Zveřejněno: 9. 9. 2023

Americký výzkumník Howard Gardner přišel s teorií mnohočetné inteligence. V osmdesátých letech minulého století definoval hned osm typů inteligence. Ovlivnilo ho dílo švýcarského filozofa a vývojového psychologa Jeana Piageta i pojetí etap života německého psychologa Eriksona. Gardner říká, že tzv. inteligence je souborem mnoha schopností, které potřebujeme pro uplatnění v každodenním životě.

Typy inteligence

Rozhodně není pravda to, že každý člověk má rovnoměrně rozvinuté všechny typy inteligence. Byla by to nuda, kdyby se po světě pohybovali úplně stejní lidé. Každý z nás je jedinečný, každému z nás jde něco jiného. Jak jste na tom vy a jak vaše děti? A jak v nich daný typ inteligence rozvíjet?

Logicko - matematická inteligence

Pokud máte schopnost uvažovat logicky, vědecky, máte ve věcech systém a řád, pak máte dobře vyvinutou tuto inteligenci. Stejně tak vaše dítě. Jak ji můžete dále rozvíjet? Dětem nabídněte logické skládačky, matematické hry, nechte je manipulovat s předměty. Dejte jim do ruky hlavolamy a podporujte jejich technické zájmy. Zajděte na výlet do technického muzea a zkoumejte jednotlivé části strojů a dalších technických vymožeností a zázraků. Možná vychováváte malého vědce, programátora nebo matematika.

Verbální inteligence

Rádi píšete, baví vás čtení, mluvíte s každým a o všem? Pak máte rozvinutou právě tuto inteligenci. Děti s výrazně rozvinutou verbální inteligencí leží v knížkách a nemůžete je odtrhnout, píší svoje příběhy a často o nich mluví. Také jim nedělají problémy nová slovíčka v angličtině a hravě se učí cizí jazyky. Hraje vaše dítě rádo scrabble? Slovní fotbal? Rozumí slovním hříčkám i složitějším vtipům? Vyzná se v příslovích a pranostikách? Pak možná budete mít doma spisovatele, právníka, redaktora nebo tlumočníka.

Cílem učitele by mělo být rozvíjení těch druhů inteligence, které dítě má, nikoli nátlak ve směru, kde dítěti talent chybí. Pak může dítě přijít i o to, co má.

Prostorová inteligence 

Orientujete se dobře v prostoru? Nezabloudíte v cizím městě? Vyznáte se v mapě a dokážete navigovat řidiče po celé Evropě? Máte rozvinutou prostorovou orientaci. Děti, které jsou nadané tímto směrem, rády modelaří, kreslí, navrhují mapy, plánky, ale i kostýmy a oblečení pro panenky. Milují ilustrované knížky a dokážou si v nich listovat pořád dokola a podrobně zkoumat všechny obrázky. Radost jim uděláte i návštěvou muzea výtvarného umění. Do paměti si uloží všechno, co viděly – a doma vám podrobně popíší, v jaké místnosti byl který obraz a jak se k němu dá dojít ze zadního schodiště. Co když ve vašem dítěti dřímá architekt, návrhář, taxikář, sochař nebo pilot?

Hudební inteligence

Když slyšíte písničku, v duchu si ji zpíváte ještě o hodinu později? Hýbete se do rytmu, pamatujete si, kdo co řekl? Prozpěvujete si během dne? Pak máte rozvinutou hudební inteligenci. Děti, které jsou takto nadané, často hrají na hudební nástroj, pamatují si dlouhé a složité melodie i rytmy, rozumí zvukům kolem sebe, ťukají si prsty o stůl nebo o své tělo. Často poslouchají hudbu, nebo si dokonce skládají vlastní melodie.

Tělesně - kinestetická inteligence 

Pamatujete si na film Marečku, podejte mi pero? Jak jeden ze studentů večerní školy musel chodit, když chtěl mluvit o problematice, kterou znal? To je jeden ze znaků vyvinuté tělesně - kinestetické inteligence. Tito jedinci dobře využívají své tělo pro sebevyjádření, často jsou obratní, dokážou dobře zacházet s předměty. Dělají sport, pracují jako herci. Mají rádi sportovní hry, pohyb, tanec, běhání nebo dramatické umění. Také jsou šikovní v jemné manipulaci. Z dětí tak mohou vyrůst šikovní chirurgové, instalatéři nebo tanečníci.

Interpersonální inteligence

Jste empatičtí? Rozumíte ostatním lidem? Vaše dítě zajímá, co si myslí jeho kamarád a jak se asi cítí? Jeho interpersonální inteligence je na dobré úrovni. Dovede chápat rozdíly mezi lidmi a jejich prožitky a chováním. Umí vést a organizovat lidi nebo děti kolem sebe. Často ho najdete v přátelských rozhovorech s kamarády nebo spolužáky. Žádná dětská oslava se bez něj neobejde, nenechá si podobnou příležitost ujít. Třeba z něj vyroste výborný pedagog, psycholog či obratný politik nebo veřejně činný aktivista.

Intrapersonální inteligence

Rozumíte svému vlastnímu JÁ? Dovede se vaše dítě dobře orientovat ve vlastních pocitech a prožitcích? Jeho intrapersonální inteligence je dobře vyvinutá. Potřebuje klid na snění a meditování, miluje nezávislost a má vyhraněné názory. Dopřejte mu dost času na plánování a samostatné uvažování, je to jeho základní potřeba. Za to se nemusíte bát, že bude ve stresu – tyto děti se s potížemi dovedou vyrovnat poměrně rychle.

Dětem musíme nechat otevřené všechny cesty a cestičky. Nabízíme jen rozmanité podněty, úlohy, činnosti. Necháme je pracovat podle jejich dominantního pracovního stylu. 

Přírodní inteligence

Hraje si vaše dítě rádo se zvířaty? Miluje zahradu, pobyt venku? Je na tom dobře, co se týká přírodní inteligence. Pokud i vy jste rádi v přírodě, sledujete dokumenty o zvířatech nebo rostlinách, čtete v botanických příručkách a atlasech zvířat, jste na tom stejně. Dítě se rádo učí z přírody, sleduje změny v průběhu roku, dovede hodiny strávit u jednoho rybníčku nebo louže. Třeba máte doma malého zoologa nebo botanika.

Dovedou učitelé přizpůsobit výuku všem typům dětí?

Na světě neexistuje člověk, který má všechny tyto inteligence zastoupeny ve stejné výši. Někdo má lépe vyvinutou jednu inteligenci, někdo jiný zase čtyři další. S dětmi je to stejné. Jak má ale reagovat učitel, když má ve třídě třicet různých dětí?

Je nám přirozené, abychom se pohybovali v oblastech, ve kterých jsme dobří. Stejně tak učitelé mají tendence připravovat žákům úlohy, ve kterých se sami cítí silní v kramflecích. Učitelka, která hraje na klavír, často zpívá. Učitel, který miluje přírodu, chodí s dětmi více ven. Pedagog s vyvinutou intrapersonální inteligencí se více zaměřuje na vztahy ve třídě. Ale stačí to? Co když je před ním dítě, které reaguje na úplně jiné podněty? Má rozvinutou inteligenci na druhém konci spektra?

Rozhodně není pravda to, že každý člověk má rovnoměrně rozvinuté všechny typy inteligence. Byla by to nuda, kdyby se po světě pohybovali úplně stejní lidé.

Moderní pedagog, který tuto problematiku zná, se na přípravu svých hodin může zaměřit individuálně a nabídnout aktivitu každému dítěti. Pokud využije teorii Gardnera, připraví více aktivit a nechá dětem vybrat. MUDr. František Koukolík, odborník na otázky vztahu mezi fungováním lidského mozku a chováním člověka, říká: „Cílem učitele by mělo být rozvíjení těch druhů inteligence, které dítě má, nikoli nátlak ve směru, kde dítěti talent chybí. Pak může dítě přijít i o to, co má.“

Samozřejmě nemůžeme děti škatulkovat. Ty máš rozvinutou verbální inteligenci, budeš jen psát. Ty jsi dobrý v prostorové inteligenci, budeš kreslit plánky. To by určitě nefungovalo. Dětem musíme nechat otevřené všechny cesty a cestičky. Nabízíme jen rozmanité podněty, úlohy, činnosti. Necháme je pracovat podle jejich dominantního pracovního stylu. Dbáme na to, abychom činnosti vybírali tak, aby zahrnuly pokud možno co nejvíce typů inteligencí. Ať si dítě vybere, v čem je mu dobře.

Není důležité, aby pedagog všechno znal a všechno uměl. Je potřeba, aby znal svoje děti a dovedl jim nabídnout a připravit pestrý program. Aby zajistil podmínky růstu a vývoje každého dítěte. Samotnou činnost už je potřeba nechat na dítěti. Učitel pak může potichu ustoupit do pozadí a sledovat, jak dítě uplatní svůj vlastní styl řešení problému, jak pracuje samostatně nebo ve skupině, je odpovědný za svou práci, ale hlavně zažívá radost a úspěch.

Pokud máte pocit, že stávající škola vašemu dítěti neposkytuje dostatek prostoru pro rozvoj jeho talentů, můžete se poohlédnout po alternativě v katalogu inovativních českých škol.

Související…

Používané testy na měření inteligence jsou zavádějící. Nejste náhodou chytřejší?
Romana Slaninová

foto: Shutterstock, zdroj: The Education Coalition

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...