fbpx

Čím zvláštnější mozek, tím extravagantnější sex? 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Co spojuje lidi, kteří nacházejí potěšení v kinky nebo BDSM praktikách? Leccos ukazuje na neurodiverzitu. Jde o náhodu, nebo o něco víc?

Zveřejněno: 8. 10. 2023

Existuje mezi těmito věcmi skutečně souvislost, a pokud ano, proč? V poslední době se začaly objevovat vědecké výzkumy týkající se vztahu mezi neurodiverzitou a praktikováním „perverzního“ sexu, které nabízejí odpověď.

„Před nějakou dobou uspořádala jedna moje kamarádka brunch, na kterém chtěla navzájem představit všechny své zvrhlé kamarády. Samozřejmě jsem se ho s radostí zúčastnila. S perverzními lidmi je zábava! Během hodiny jsme se však sblížili kvůli něčemu jinému, co jsme měli společné: neurodiverzitě,“ vypráví sexuální koučka Shannon Burtonová na svém blogu.

Co je to neurodiverzita?

Mozek jedinců s neurodiverzitou zpracovává a chápe pojmy způsobem, který se vymyká tomu, co je v sociálním prostředí chápáno jako „typické“. Tyto rozdíly se mohou týkat způsobů učení, vnímání prostředí a zpracovávání sociálních signálů. Zjednodušeně řečeno, neurodivergentní jedinci jsou lidé, jejichž mozkové odlišnosti ovlivňují fungování jejich mozku. Jedinci, u nichž dochází k „typickým“ kognitivním procesům, jsou zase označováni jako neurotypičtí.

Nejčastějšími projevy neurodivergence jsou autismus a ADHD, ale také třeba dyslexie, Downův syndrom či bipolární porucha.

Souvislost neurodiverzity a kinku

Kink je velmi široký pojem, který zahrnuje v podstatě jakoukoli formu sexuálního projevu, která se vymyká hlavnímu proudu. Patří sem erotizace intenzivních pocitů (například míchání rozkoše a bolesti), hra s mocí, získávání rozkoše z předmětů, hraní rolí a další. Oblíbeným projevem kinku je BDSM, které obsahuje širokou škálu sexuálních praktik.

Mezi neurodivergencí a zálibou v kinku neexistuje korelace jedna ku jedné. Ale zdá se, že v perverzních komunitách jsou neurodiverzní jedinci ve srovnání s běžnou populací nadměrně zastoupeni. Existuje hypotéza o tom, jak autismus souvisí s intenzivními smyslovými podněty, které jsou v rámci perverzních praktik žádoucí. Lidé s poruchou autistického spektra mají často zvýšenou citlivost na světlo, zvuk nebo pachy. BDSM aktivity pak autistům mohou například pomoci snížit smyslové přetížení díky používání pásky přes oči a špuntů do uší.

Někdy mě smyslové vjemy zahlcují, může být tedy příjemné, když mě o ně připravíte.

Šestadvacetiletý autista Beau preferuje během BDSM hrátek smyslové zážitky zahrnující bičování, omezení (například pomocí postroje) a smyslovou deprivaci. V článku na Giddy se svěřuje: „Někdy mě smyslové vjemy zahlcují, může být tedy příjemné, když mě o ně připravíte.“

Proto si obzvlášť užívá, když nemůže vidět, například kvůli pásce přes oči, nebo sexu v zatemněné místnosti. Beau potřebuje brýle, ale mnohdy je nenosí. „Velmi často je prostě nenosím, protože ostrý zrak mě často příliš stimuluje,“ řekl.

Výzkum také naznačil, že explicitní a doslovný jazyk, který BDSM a kink praktiky doprovází, je pro některé autisty přitažlivý. V rámci kink komunit je například zakotveno explicitní vymezení mocenské dynamiky (otrok/pán), očekávání sexuálního (nebo nesexuálního) potěšení a jasné a přímé rozkazy i praktiky souhlasu. Tento přístup k sexuálním aktivitám mohou vyhledávat neurodivergentní jedinci, kteří mají potíže s „normálními“ sociálními signály a náznaky.

Souvislost mezi neurodiverzitou a účastí v kink komunitě nemusí být překvapivá vzhledem k dobře zdokumentovaným vztahům mezi neurodiverzitou, queerness a kinkem. Další výzkum této souvislosti pak pravděpodobně přinese další důležité poznatky o lidské sexualitě, například o tom, jak chápeme pocity rozkoše a nejúčinnější formy sexuální komunikace.

Související…

Dívky z OnlyFans: Novodobé sexuální pracovnice, které sklízí spoustu nenávisti
Olivie Doleželová

foto: Shutterstock, zdroj: Sex and Psychology

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...