neurodiverzita

Existuje mezi těmito věcmi skutečně souvislost, a pokud ano, proč? V poslední době se začaly objevovat vědecké výzkumy týkající se vztahu mezi...

Každé 59. dítě v USA je diagnostikováno s poruchou autistického spektra a další miliony dětí trpí ADHD. Psycholožka Devon MacEachronová se přesto...