fbpx

Sekty nás fascinují, protože chceme znát univerzální pravdu, cítit lásku a mít se dobře 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Sekty mají vybudované funkční psychologické postupy, které jsou velmi manipulativní, ale bohužel také funkční

Zveřejněno: 16. 6. 2023

Vzhledem k tomu, kolik sekt na světě najdeme, musí být jejich koncept něčím strhující. Odkud tito lidé pocházejí? Proč se z běžných občanů a sousedů stávají následovníci mnohdy bizarních světonázorů? Odpovědi přináší server Online Psychology Degree Guide.

Noví členové sekt se zpravidla připojují právě ve fázi hledání životních odpovědí. Právě v ten moment se objeví člověk, který působí, že má ve svých přesvědčeních jasno, naslouchají mu davy a slibuje jednoduchý a spokojený život…

„Bombardování láskou“

Lidé, které sekta naverbuje, jsou zahrnování náklonností, péčí a blaženým dojmem bezpodmínečné lásky. To bývá často i jedním z prvotních psychologických aspektů vstupu do sekty. Jedná se o soustavné lichocení, komplimenty a slova o přijetí. Když se člověk necítí být hoden lásky, nebo ve svém životě cítí její nedostatek, snáze propadne falešným afirmacím, znějícím z prostředí sekt. Protože tato izolovaná uskupení často fungují na intenzivní a nezdravé úrovni blízkosti a „lásky“, později to mnohdy vyústí v sexuální zneužívání, domluvené plurální sňatky, zneužívání dětí uvnitř komunit, vydírání a podobně.

Mentalita „my vs. oni“

Kulty jsou mocné a autonomní také z důvodu efektivního prosazování mentality, která hlásá – jsme lepší než oni, jsme vědomější než oni, chápeme svět lépe než oni a tak dále. „Oni“ jsou potom samozřejmě všichni lidé mimo sektu, svět „tam venku“. Sekty jsou schopny postupně izolovat své členy od jejich dřívějších životů. Jedním ze způsobů, jak toho vůdci kultu dosáhnou, je právě přesvědčování svých následovníků, že jsou jiní než ti, kteří sektu odsuzují, nebo s jejich identitou nesouhlasí. Tato mentalita „my vs. oni“ nakonec spolehlivě vede k zamýšlenému cíli – všichni následovníci jsou společensky izolování od přátel a rodiny a tyto vztahy jim nahradí vztahy uvnitř sekty.

Protože sekty často fungují na intenzivní a nezdravé úrovni blízkosti a „lásky“, později to mnohdy vyústí v sexuální zneužívání, domluvené plurální sňatky, zneužívání dětí uvnitř komunit, vydírání a podobně.

Uspokojení naší touhy po pravdě

Svět je složité místo plné paradoxů, spousta problémů nemá jasné vysvětlení, realita není černobílá. Jak popisuje Dr. Adrian Furnham v Psychology Today, lidé touží po jasných odpovědích. Mnoho lidí se k sektě připojí, protože věří, že jim společenství nabídne smysluplné a hlavně absolutní odpovědi na otázky, jako je dobro vs. zlo, náboženství, smysl života, politika a tak dále. Mnoho vůdců sekt propaguje poselství, která jsou veskrze jednoduchá, což je přesný opak toho, s čím se setkáváme v každodenním životě. Noví členové sekt se zpravidla připojují právě ve fázi hledání životních odpovědí. Právě v ten moment se objeví člověk, který působí, že má ve svých přesvědčeních jasno, naslouchají mu davy a slibuje jednoduchý a spokojený život…

Problém nízkého sebevědomí

Výzkumy prováděné v posledních dvou desetiletích odhalily zajímavý vzorec: Lidi, kteří se přidávají k sektám po celém světě, spojuje nízké sebevědomí. Koncept sekt oslovuje lidi v těžkých životních situacích, nezřídka kdy jsou to převážně zklamané ženy, které jsou zraněny svými životními partnery a cítí se opuštěné. Lidé s nízkým sebevědomím jsou obecně náchylnější k pochybnostem o sobě samém a svém místě na světě. Sekty jim bohužel nabízí podpůrné prostředí a zdánlivé pochopení. Jak nás ale učí historie, sekty nejsou ani v nejmenším bezpečné.

Související…

Co vede lidi k tomu, aby vstoupili do sekt? Nejistota, izolace i potřeba změny
Hana Průšová
 

foto: Shutterstock, zdroj: Onlinepsychologydegree.info

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...