fbpx

Klíč ke šťastnému dlouhotrvajícímu manželství? Mějte společné finance 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Z nové studie vyplývá, že láska manželů, kteří mají společné finance, trvá déle

Zveřejněno: 26. 5. 2023

Již v dřívějších výzkumech se ukázalo, že šťastné páry mívají společné finance. Nový výzkum však poprvé prokázal, že společný bankovní účet může být příčinou dlouhotrvající lásky. Tyto páry mají totiž nejen lepší vztahy, ale také se méně hádají kvůli penězům a mají lepší pocit z toho, jak se s domácími financemi hospodaří.

„Když jsme se dotazovali lidí s různě dlouhým vztahem, ti, kteří měli sloučené účty, uváděli vyšší míru pospolitosti v manželství ve srovnání s lidmi s oddělenými účty, ale i s těmi, kteří své finance částečně sloučili,“ říká Jenny Olsonová, odborná asistentka na Indiana University's Kelley School of Business.

„Často nám říkali, že mají větší pocit, že v tom jedou společně. To je nejlepší důkaz, který jsme dosud měli k dispozici pro otázku, která formuje budoucnost párů; a skutečnost, že pozorujeme tyto významné posuny v průběhu dvou let, je podle mého názoru docela silným důkazem výhod sloučení. V důsledku našich zjištění by sloučení v zásadě mělo být důvodem k rozhovoru s partnerem.“

Společný účet a perspektiva „my“

Olsonová a další spoluautoři zapojili do studie 230 párů, které byly buď zasnoubené, nebo čerstvě sezdané, a sledovali je po dobu dvou let společného manželského života. Všichni měli na počátku oddělené účty a souhlasili s případnou změnou svého finančního uspořádání. Pro všechny účastníky studie se jednalo o první manželství.

Páry s oddělenými účty vnímají finanční rozhodování spíše jako výměnu. S financemi nakládají tak, jako je běžné ve vztazích obchodního typu.

Vědci pak páry náhodně rozdělili do tří skupin, kdy třetina si nechala oddělení účty, druhá třetina si založila společný bankovní účet a třetí skupina se mohla rozhodnout sama. Páry se společným účtem vykazovaly o dva roky později podstatně vyšší kvalitu vztahu než ty, které si ponechaly oddělení účty. Ukázalo se, že sloučení financí podporuje větší sladění finančních cílů, transparentnost a společné vnímání manželství.

„Společný vztah je ten, ve kterém partneři reagují na potřeby toho druhého, protože je to potřeba. Jsou nastaveni stylem: ‚Chci ti pomoci, protože to potřebuješ. Nehlídám to.‘ Fungují s perspektivou ‚my‘, která by podle naší teorie měla souviset se společným bankovním účtem,“ říká Olsonová.

Oddělené účty a „něco za něco“

Páry s oddělenými účty vnímaly finanční rozhodování spíše jako výměnu. Fungovaly na principu: ‚Pomůžu ti, protože ty mi pomůžeš později‘. „Předplácejí si pozdější laskavost, a to je trochu jako ‚zub za zub‘. V praxi to znamená ‚Já platím za Netflix a ty zaplatíš u lékaře‘. Nespolupracují jako ti se společnými účty, kteří mají společný fond peněz. S financemi nakládají tak, jako je běžné ve vztazích obchodního typu,“ popisuje Olsonová a dodává: „Manželé s oddělenými účty si mohou potenciálně myslet, že je snazší ze vztahu odejít.“

Dvacet procent zúčastněných párů studii nedokončilo, mezi nimi tvořili významné procento ti, kteří si nesloučili účty a rozešli se.

Průměrný věk účastníků byl 28 let. Tři čtvrtiny z nich byli běloši a 12 % tvořili černoši. Třicet šest procent mělo bakalářský titul a průměrný příjem domácností byl 50 000 dolarů. Páry se znaly v průměru asi pět let a romantický vztah udržovaly v průměru tři roky. Deset procent z nich mělo děti.

Související…

Čas si za peníze nekoupíš. Proč nám zaměření na finance brání ve štěstí?
Hana Průšová

foto: Shutterstock , zdroj: Futurity

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...