fbpx


Máte ve svém okolí psychopata nebo sociopata? Následující charakteristiky vám napoví 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Možná jste na ně někdy v životě narazili. Možná se s některým z nich znáte, a dokonce se s ním stýkáte. Možná on zná vás a vy o tom ani nevíte

Zveřejněno: 8. 3. 2023

Mnoho lidí pojmy sociopatie a psychopatie jeden za druhý chybně zaměňuje, jejich význam se ale liší. Sociopat je neoficiálním termínem, označujícím člověka s antisociální poruchou osobnosti (APO), zatímco psychopatie popisuje soubor osobnostních rysů a není oficiální diagnózou. Sociopatie a psychopatie se mohou překrývat a můžeme u nich pozorovat mnoho společných znaků a rysů, existují zde však i zásadní rozdíly.

Mezi společné rysy patří například agresivní chování, malý nebo žádný respekt ke společenským normám a zákonům, nutkání lhát za účelem osobního prospěchu a zisku. Abychom psychopaty a sociopaty správně identifikovali a odlišili, musíme se nejprve na každý z termínů zaměřit zvlášť.

Základní rysy sociopata

 • Chovají se vznětlivě, impulzivně a často až zuřivě
 • Mají sklony k náhlým záchvatům vzteku
 • Mohou dávat najevo, že je jim jedno, jak se cítí ostatní
 • Mají problém si udržet běžný rodinný a pracovní život
 • Ačkoliv je to obtížné, mohou navázat upřímné citové vazby s jinými lidmi
 • Svoje špatné chování si uvědomují, ale různými způsoby si ho racionalizují

Sociopati jsou narozdíl od psychopatů schopni empatie, i když ve většině případů velice omezené. Je to stále ale jedním z nejzásadnějších rozdílů mezi nimi a jakousi pomyslnou hranicí, která je odděluje. Druhým významným rozpoznávacím znakem je, že pokud budete sociopata konfrontovat s následky jeho činů, bude pro něj obtížné zachovat chladnou hlavu a nevyletět při tom takzvaně z kůže.

Základní rysy psychopata 

 • Předstírají zájem o ostatní
 • Nemají výčitky svědomí
 • Častou jsou velice inteligentní
 • Nedokáží, nebo mají problém rozpoznat utrpení jiných lidí
 • K většině lidí se chovají lhostejně, bezcitně a někdy až s viditelným opovržením
 • Mají zálibu v násilí, které je může v některých případech až sexuálně vzrušovat
 • Nejsou schopni si vytvořit reálné citové vazby, mohou ale někoho “milovat” svým vlastním způsobem

Psychopat je klasifikován jako jedinec s žádným nebo velice malým svědomím. Psychopati nemají empatii a projevovat emoce se učí až během života, a to ať už od ostatních lidí ve společnosti, nebo dokonce z knih a filmů.

Zatímco sociopatům často zabrání v páchání brutálního násilí a vražd jakési zbytky empatie k druhým lidem, s psychopaty už je to jiná. A čím více se psychopat cítí smutný, sám a izolovaný od společnosti, tím roste riziko impulzivního a násilného chování.

Pouze ale hrají a napodobují, ve skutečnosti nejsou schopni emoce opravdu prožívat. Psychopat je schopen udržovat naprosto obvyklý život a jeho okolí, ani to nejbližší, často nemá o jeho přítomnosti nejmenší ponětí. V soukromí mohou být psychopati velice osamělí, a dokonce prožívat emoční bolest, i když jen nad svým vlastním osudem, nikdy nad osudy jiných. Zdánlivě normální život mohou v krajních případech vést jako způsob krytí kriminální činnosti.

Kdy je jasno

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch používá ke klasifikaci APO řadu osobnostních a behaviorálních rysů. Ty popisují, jak jedinec sám o sobě funguje a jedná, a také jaké má vztahy s lidmi kolem sebe. Aby vám byla diagnostikována APO, je nezbytné splňovat následující charakteristiky:

Charakteristiky sebefunkčnosti

 • dosahování pocitu sebeúcty na základně moci a osobního potěšení
 • stanovení cílů vedoucích k osobnímu prospěchu s malým ohledem na etiku nebo právo
 • sebestřednost nebo egocentričnost

Charakteristiky chování 

 • emocionální manipulace s druhými
 • používání klamu a lží k získávání výhod ve společnosti
 • tendence nerespektovat sliby a závazky, včetně těch finančních
 • zlé a zlomyslné chování, hněv, podrážděnost
 • riskování, tendence se rychle začít nudit

Mezilidské charakteristiky

 • nedostatek empatie ke zranění nebo utrpení druhých
 • neschopnost navázat oboustranný citově upřímný vztah z důvodu potřeby manipulovat a klamat

Psychopati na výsluní

Jak sociopat, tak ani psychopat nemusí být ze své podstaty nebezpečný, a dokonce může prožít život bez způsobení větších škod svému okolí. Ačkoliv se tak může zdát z mnohých filmů nebo televizních seriálů, ani násilí nutně není neodmyslitelnou součástí psychopatie a sociopatie. To ale v žádném případě neznamená, že tyto jedince nelze považovat přinejmenším za teoretickou hrozbu.

Zatímco sociopatům často zabrání v páchání brutálního násilí a vražd jakési zbytky empatie k druhým lidem, s psychopaty už je to jiná. A čím více se psychopat cítí smutný, sám a izolovaný od společnosti, tím roste riziko impulzivního a násilného chování. Psychopata může od statusu vraha, či dokonce sériového vraha dělit pouze jediný nešťastný incident, který spustí řetězovou reakci.

Někteří z nejznámějších psychopatů v historii byli muži a ženy s naprosto okouzlující osobností. Jejich zločiny jsou dodnes předmětem studia psychologů, odborníků na behaviorální zdraví i filmových a dokumentárních tvůrců. Mezi nejznámější z nich patřili:

Charles Manson 

Vůdce sekty a jeden z nejznámějších sériových vrahů v dějinách Charles Manson nejrůznějšími způsoby manipuloval své stoupence k tomu, aby po jeho boku páchali brutální a odsouzeníhodné vraždy. Často na předních představitelích tehdejšího hollywoodského zábavního průmyslu. Manson a jeho pomocníci byli odsouzeni k trestu smrti, který byl ale později ve státu Kalifornii zrušen a oni tak dožili své dny ve vězení.

Ted Bundy 

Ted Bundy se stal synonymem pro pojmy “psychopat” a “sériový vrah”. Velice lstivý a záludný zvrhlík pod zástěrkou okouzlujícího muže chladnokrevně zavraždil na území Spojených států amerických minimálně tři desítky lidí. Jeho dopadení trvalo americkým úřadům léta. Nikdo totiž nemohl uvěřit, že tak bezúhonný mladík mohl spáchat tak strašlivé věci. Bundy byl známý i pro svoje nekrofilní sklony a sám jeho právník ho označil za “bezcitné zlo”.

Alžběta Báthoryová

Abychom zachovali genderovou rovnost, nemůžeme samozřejmě ze seznamu psychopatů vynechat ženy. To by ostatně ani nedávalo smysl, protože Alžběta Báthoryová je pravděpodobně nejplodnější sériovou vražedkyní v historii a všechny muže v tomto směru tak předčila. Její jméno se sice nenachází v záři reflektorů jako to Charlese Mansona nebo Jeffreyho Dahmera, ale Báthoryová podle všeho mučila a poté vzala život až šesti stovkám mladých dívek. To vše ve snaze zachovat si mládí.

Související…

Najděte svého sociopata: Nejvíce jich je mezi chirurgy, politiky nebo policisty
Kateřina Hájková

foto: Shutterstock , zdroj: Verywellmind

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...