fbpx
Zveřejněno: 12. 5. 2017

Již několikrát se stovky zájemců o věci mezi nebem a zemí setkaly v Praze se světoznámým badatelem a spisovatelem Erichem von Dänikenem na přednášce v rámci jeho evropského turné. Nechyběl mezi nimi ani Miloš Matula, který vám přiblíží některé názory tohoto  slavného záhadologa.

Motto: „Hvězdný svět je plný bytostí, které jsou nám tak nadřazeny, že je můžeme označit za bohy.“ Voltaire, francouzský filozof 18. století.

Návštěvníci z jiných planet?

Byli bohové astronauty, vesmírnými cestovateli, návštěvníky z jiných planet? Tak se ptají mnozí badatelé a archeologové, kteří po desetiletí poukazují na nevyřešené otázky antické kultury, kuriózní nálezy a dochované tradice. Věda zatím nenabízí vysvětlení vysoké úrovně stavebně-technických dovedností starých kultur, zejména v Egyptě, nedokáže určit zdroje astronomických znalostí, kterými oplývali zejména jeho kněží. Mytologie, paměť lidstva, hovoří o bozích, kteří se lidem zjevili v kovových létajících strojích, byli lidem podobní, ale oblečení jako astronauté. Je pochopitelné, že v civilizaci před věkem vesmírných letů nemohla vzniknout žádná hypotéza o astronautech – mimozemšťanech. Teprve na konci šedesátých let 20. století byla doba na tuto otázku zralá.

S počátkem cest do vesmíru se začalo pohlížet na záhady jinak. Z velké části je to zásluha muže, který ve správnou chvíli a se schopností výstižných a populárních formulací rázem pozdvihl tuto teorii ke všeobecnému povědomí. Je jím Erich von Däniken.

Životní cesta popularizátora UFO

erich von daniken

Erich von Däniken

Erich von Däniken (nar. 1935) se stal světoznámým v roce 1960 díky svým článkům a později knihou Vzpomínky na budoucnost, která vyšla po jeho rozsáhlých badatelských cestách. Pokusil se totiž doložit četnými literárními důkazy a archeologickými poznatky hypotézu návštěv astronautů z planetárních systémů cizích hvězd na Zemi v dávné minulosti. Poté vydal ještě desítky knih, které byly přeloženy do 32 jazyků a jejichž celkový náklad se blíží 63 milionům exemplářů. Přednáší na mnoha světových kongresech, např. Ancient Astronaut Society. Za své dílo byl v roce 1975 vyznamenán univerzitou Boliviana v Bolívii čestným doktorátem. Rakouská mincovna ho poctila vydáním medaile ze zlata a stříbra s jeho portrétem. Televizní stanice celého světa vysílaly jeho pětadvacetidílný televizní dokument pod názvem „Po stopách všemocných“ a další. V roce 2003 založil Erich von Däniken zábavní Mystery Park v Interlakenu ve Švýcarsku, který prostřednictvím virtuální prezentace představuje záhadná místa a záhady na celé planetě, a tak láká tisíce návštěvníků.

Tajemství pyramid odhaleno?

Erich von Däniken poukazuje na mnohé nesrovnalosti a záhady naší minulosti, které vysvětluje jako stopy po dávných mimozemských návštěvách na naší planetě. Své teorie dokládá srozumitelnými a názornými argumenty. Vytrvale bojuje proti dogmatům a šokuje tak mnohé vědce na celém světě. Shromáždil obdivuhodné množství důkazů o návštěvách mimozemšťanů a dokládá je mnoha archeologickými nálezy a logickými dedukcemi z Bible a řady dalších historických a náboženských pramenů. Jeho dílo je velkým přínosem pro zkoumání dávných dějin i při popularizaci mnoha vědních oborů.

chitzen itza shutterstock 31050019

Mayské centrum Chitzen Itza v Mexiku bylo uzpůsobeno jako přistávavací plocha pro návštěvníky z vesmíru.

V současné době se Däniken zabývá otázkami spojenými s rozluštěním lidského genomu a novými objevy v Egyptě, kam brzy odjíždí. Přibližme si některé z jeho teorií o bozích starověkého Egypta. Do této země podnikl mnoho badatelských cest. Své poznatky z větší části již zveřejnil v knize Oči sfingy a zajímavě je přednesl i na své pražské přednášce – včetně působivých doprovodných multimediálních prezentací. Podle jeho tvrzení hovoří staroegyptské spisy o bozích, kteří pomohli lidem, konkrétně Sauridovi, při stavbě pyramid ještě před potopou světa. Staré arabské spisy říkají, že Saurid byl stejná osoba, kterou Řekové nazývají Hermes a Hebrejci Henoch. Hermes byl boží posel a Henoch první člověk, který opustil Zemi v ohnivém voze. A to je, podle Dänikena, očividné spojení s mimozemšťany. Na doprovodné multimediální prezentaci dokonce demonstroval typ mimozemského „létajícího talíře“, kterým pravděpodobně Saurid=Henoch s „bohy=mimozemšťany“ cestoval... Odkud vzal tyto informace? Däniken vše doložil popisy z Bible, konkrétně z apokryfních textů, a z Knihy Henochovy. Zde je detailně popsáno setkání s „bohy“ i to, jak jej vynesli na nebesa. Po přistání kdesi vysoko v horách jej přesvědčili, aby změřil velikost „chrámu“ – i tyto míry byly uvedeny ve zmíněných textech... Na základě těchto indicií najal Däniken vědecké týmy ve Spojených státech, kterým zadal úkol zkonstruovat popisovaný létající stroj (chrlící oheň a blesky) a poté i chrám. A vědci došli k překvapivému výsledku: létající stroj opravdu připomíná naše představy o létajících talířích. Avšak překvapivější zjištění u „chrámu“ bylo to, že se vlastně nakonec nejednalo o chrám, ale o přistávací rampy a budovy s tím spojené! A to vše mohli účastníci přednášky zhlédnout ve vytvořeném filmu, který zase vznikl animacemi na základě vědeckých výzkumů...

ufo shutterstock 327761705

Postavili slavné pyramidy v Gíze mimozemšťani???

Dalším neuvěřitelným nálezem, který se týká Velké pyramidy (tzv. Chufuovy/Cheopsovy) v Gíze, je mimo jiné objevení podzemní vody v hloubce asi 15 metrů pod vlastní pyramidou, ve které je, jakoby na malém ostrůvku, uložen obrovský sarkofág. K němu ale vede jen uzoučká chodbička, kterou by sarkofág nemohl projít...?
V další části přednášky Däniken dále popisoval, jak Egyptská rada pro starožitnosti v čele s jejím bývalým šéfem – egyptologem dr. Zahi Hawássem a ve spolupráci s televizní stanicí National Geographic nechala před mnoha lety do Velké pyramidy dokonce vpustit robota – sondu, která tam narazila na novou, dosud neobjevenou chodbičku. Ta by tam ale správně neměla být za předpokladu, že se pyramidy stavěly tak, jak se vědci domnívají... Ve Velké pyramidě a pod ní existuje mnohem více prostorů a chodeb, než veřejnost zná. Za tím muselo být plánování a technika, které nebyly v době, kdy žil faraon Chufu, údajný stavitel pyramidy, k dispozici...

Setkáme se s mimozemšťany?

„Celé lidstvo má mimozemské geny, u někoho se projeví dříve, u jiného později,“ prohlásil Erich von Däniken v rozhovoru pro knihu Hvězdy ezoterického nebe I. – Kniha plná energie:

alien shutterstock 548233885

V USA skutečně existuje tajná letecká základna AREA 51. Co se tam děje, nevíme.

Myslíte si, že v USA existuje tajná základna AREA 51 a že po 2. světové válce přistály v Novém Mexiku létající talíře? Domníváte se, že díky analýze jejich mimozemské technologie nastal v USA technologický boom, který umožnil lety na Měsíc a pokračuje dodnes?

V USA skutečně existuje tajná letecká základna AREA 51. Co se tam děje, nevíme. A v Rossewelu v Novém Mexiku se v roce 1947 něco zřítilo z vesmíru. Potvrdil mi to astronaut Ed Mitchel, jeden z astronautů, kteří byli na Měsíci. On je velmi důvěryhodný zdroj.

Mají knihovny ve Vatikánu důkazy o návštěvě mimozemšťanů na Zemi?

Lze to předpokládat. V době, kdy se rozšiřovalo křesťanství po celém světě, dovezli do Vatikánu spoustu starých spisů. Problém je s jejich překladem, protože se tam pracuje stále podle starých dogmat. Například překládají „nebe“ nebo „anděl“, přičemž jde o „orbit“ a „mimozemšťan“.

Myslíte si, že se nemusíme obávat kontaktu s mimozemšťany? Budou k nám přátelští?

Myslím, že by nás mohli již dávno zničit, kdyby chtěli, ale přece jen – když se vrátíme ke starým legendám a rukopisům, dost často se v nich ozývá strach z bohů.

Nejsme pro ně spíše jen experimentem, kterého by bylo možno i zneužít?

Dá se říci, že před tisíciletími tito bohové často vskutku zuřili a zničili i celá města. Očividně si zde připravovali půdu pro svůj experiment. Ale musíme vzít v úvahu, že se podle starých spisů spíše hádali mezi sebou. Nebyli svatí. Nikdo samozřejmě nemůže vědět, jak se budou chovat, jestliže se znovu objeví. Ale měli bychom vycházet z toho, že s námi vstoupí do kontaktu teprve tehdy, až budeme zralí. Ostatně, my také nenavazujeme diplomatické styky s drůbeží.

ufo shutterstock 440004025

Mimozemšťani s námi vstoupí do kontaktu teprve tehdy, až budeme zralí. Ostatně, my také nenavazujeme diplomatické styky s drůbeží.

Existuje na Zemi opravdu hmatatelný důkaz o existenci mimozemských civilizací? Jen teorie a spekulace na toto téma mě neuspokojují.

Hmatatelné důkazy existují, ale dosud je nemáme v rukou. Např. Archa úmluvy Izraelitů. Pozůstatky Archy úmluvy leží hluboko v zemi pod katedrálou Panny Marie v etiopském městě Axum. Ve starém Japonsku zase existovalo zrcadlo, které japonský císař dostal od svého nebeského otce. Toto zrcadlo byl technický přístroj a dodnes je ukrytý v hrobě japonského císaře Jimu Tenno. Podle staroegyptských textů leží pod Abydosem v Egyptě technické zařízení, které zde údajně nechal bůh Osiris. Nejsou to jen spekulace, existuje celá řada přesvědčivých indicií...

Jak v sobě srovnáváte víru v mimozemský život a v Boha?

Předpokládejme na chvíli, že mám pravdu a že nás před tisíciletími navštívila mimozemská civilizace, která ovlivnila tehdejší lidstvo. Lidé z doby kamenné to ale špatně pochopili a domnívali se, že to jsou bohové. Potom musí zákonitě další otázka znít, odkud tito návštěvníci přišli? Jakou evoluci mají za sebou? Můžeme předpokládat, že i tito mimozemšťané byli třeba ovlivněni dalšími mimozemšťany. Jednou se ale dostaneme na konec tohoto řetězu a potom se z člověka stane velmi pokorné stvoření a s úctou spolu s náboženstvím uctí Stvořitele. Já jsem nikdy neztratil víru v tohoto grandiózního Stvořitele a denně se k němu modlím.

Co si myslíte o teorii, že mimozemšťané jsou již nyní přítomni na Zemi buď v podobě lidí, nebo v jiných dimenzích, které jsou dostupné jen vybraným senzitivním jedincům? Úkolem přítomných mimozemšťanů je prý bez vyvolání paniky pomáhat s rozvojem lidstva správným směrem.

Myslím si, že jsou kolem nás jiné dimenze s duchovními bytostmi. Navíc máme my všichni, celé lidstvo, mimozemské geny a u některých lidí se tyto geny mohou projevit dříve než u jiných.

alien shutterstock 614012489

Mimozemšťani mezi námi? Výdyž je to jedno, když máme jako lidstvo stejně mimozemské geny.

Věříte spíš v existenci jiné mimozemské civilizace, nebo že tzv. mimozemšťané byli pradávnými obyvateli Země?

Jsem přesvědčen, že to byla mimozemská civilizace, protože je doloženo, že tito mimozemšťané s tehdejšími lidmi hovořili. To samozřejmě nevylučuje ani existenci zdejší zmizelé vysoce vyvinuté civilizace, jako byla např. Atlantida. Mohla přece existovat nejen zaniklá civilizace, ale mohlo docházet i ke kontaktům s mimozemšťany.

Před dvěma lety jste řekl, že za 25 let se setkáme osobně s mimozemšťany. Pořád tomu věříte?

Jsem přesvědčený, že díky projektu SETI se brzy dostaneme do kontaktu s mimozemskou civilizací. Navíc existují staré spisy, které hovoří jednoznačně o návratu bohů. Podle mayského kalendáře by se měli vrátit v roce 2012. S datem bych ale zacházel opatrně, protože stále nevíme přesně, zda mayský kalendář, tak jak si ho vykládáme, odpovídá našemu kalendáři.

 

Čtěte také:

Záhadné pouštní kruhy. Dílo mimozemšťanů nebo přírody?

Jsou čarodějné ohně pozůstatkem našeho magického myšlení?

Terapie tmou může znamenat návrat do matčina lůna

foto: Shutterstock, archiv, zdroj: Hvězdy ezoterického nebe I. - Kniha plná energie

Tipy redakce

Mohli by chameleoni změnit Einsteinovu teorii relativity? Zatím se žádný nechytil

Mohli by chameleoni změnit Einsteinovu teorii relativity? Zatím se žádný nechytil

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....

Proč se písek krade z pláží? Je to podobně cenná komodita jako voda

Proč se písek krade z pláží? Je to podobně cenná komodita jako voda

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...

Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s Podmínkami užití a Pravidly využití Cookies.