fbpx

Zveřejněno: 1. 7. 2017

Mezi hlavní důvody, proč děti v prvních měsících svého života pláčou, patří hlad, bolest, hněv a strach. Dospělí však obvykle nedokážou rozpoznat, jaké emoce jsou příčinou slz. Výzkumníci studovali, jakým způsobem rodiče reagují na pláč miminka, a odhalili zajímavou skutečnost. Aniž by znali skutečný důvod pláče, reagovali rodiče mnohonásobně rychleji na pláč z bolesti, který může signalizovat ohrožení zdraví či života dítěte.

„Pláč je hlavním prostředkem, jakým miminko sděluje své negativní emoce, a ve většině případů je to jediný způsob, jakým se může vyjadřovat,“ vysvětluje Mariano Chóliz, výzkumný pracovník univerzity ve Valencii. Chóliz se svým týmem podrobně zkoumal mimiku, pohyby očí a dynamiku pláče u 20 dětí ve věku od 3 do 18 měsíců. V důsledku pozorování se vědci u konkrétních dětí naučili rozpoznávat tři základní emoce, a to strach, vztek a bolest, a následně začali sledovat reakce rodičů na pláč svých dětí.

dite rev shutterstock 33974866

Miminka neumí komunikovat jinak než brekem.

K bolesti druhých jsme evolučně vnímaví

„I když dospělí nedokázali správně rozpoznat příčiny pláče, pláč z důvodu bolesti vyvolával u všech intenzivnější afektivní reakce než pláč z jiných příčin,“ nastiňuje Chóliz. Vědci tuto skutečnost vysvětlují evolučním naprogramováním – tento druh pláče je varováním před nebezpečím vážného ohrožení zdraví či života, a proto nutí pečovatele urychleně jednat.

Kurz čtení mimiky

Chóliz navíc rodičům radí, jak zmíněné tři emoce v pláči dítěte rozeznat. Základem je detailní sledování svalové aktivity, která se projevuje napětím v oblasti čela, obočí a rtů. Mnohé prozradí také pohyby očí a rtů i intenzita křiku. Když děti pláčou ze vzteku, mají podle Chólize oči přivřené, nebo jejich pohled směřuje neurčitě do dálky. Jejich ústa jsou buď otevřená, nebo polootevřená a intenzita jejich křiku se progresivně zvyšuje. V případě strachu jsou oči dítěte otevřené téměř po celou dobu. Dítě obvykle zaklání hlavu mírně dozadu a jeho křik již není tak intenzivní, ale může působit výbušně a panicky. Pokud dítě sužuje bolest, má oči téměř po celou dobu pláče zavřené. Rozpoznatelné je vysoké napětí v oblasti očí a čela. Křik začíná náhle a bezprostředně, a to na maximální intenzitě, takže dále nezesiluje.

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Jak připravit dítě o zážitek? Pusťte mu video z akce hned po akci

Jak připravit dítě o zážitek? Pusťte mu video z akce hned po akci

Kamera je úžasný vynález. Dokáže zaznamenat skutečnost a uchovat ji v reálné...

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi nastane, až přijmeme, že si realitu tvoříme sami

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi nastane, až přijmeme, že si realitu tvoříme sami

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o...