fbpx
Zveřejněno: 15. 9. 2017

Jediné, co víme v životě jistě, je fakt, že jsme smrtelní. Naše tělo je jen dočasná loďka na které plujeme naším často rozbouřeným životem. Snad všechna světová náboženství věří v nějakou formu posmrtné existence jako protikladu perspektivy nicoty. O smrti se však nemluví, je vytěsněná do nemocnic nebo jiných zařízení. Přesto je smrt součástí našeho každodenního života, každý se s ní setká a každého nějak ovlivní.

Smrt je v našich končinách jako téma stále tabuizovaná. Dříve se takto nemluvilo o sexu, jakákoliv zmínka před 100 lety o vašem sexuálním životě vedla k velkému pohoršení. Až světové války vedly k uvolnění a také velmi intenzivnímu kontaktu se smrtí. Teprve novodobá historie přináší uvolnění v sexu a naopak potlačení smrti jako něčeho, co nechceme vidět, co se nás netýká, co jde mimo nás.

V literatuře se setkáváme s různými znázorněními smrti, nejzábavnější je kostra zahalená v hábitu s kosou. Jednou z nejhumornějších je pak Smrť. Jde o fiktivní postavu z děl Terryho Pratchetta pojednávajících o Zeměploše. V tomto případě se jedná o antropomorfní personifikaci neboli o ztělesnění smrti ve formě člověka. Postava se alespoň na okamžik objeví ve všech zeměplošských románech i příbězích. A že jich není málo, celosvětově 85 milionů knih ve 37 jazycích.

shutterstock 249465919

Smrt svých blízkých lépe zvládneme, pokud o ní budeme více číst a přemýšlet

Smrťovo rámě s Moodym

Smrť v knihách Terryho Pratcheta mluví v KAPITÁLKÁCH. Terry Pratchett zemřel 12. března 2015 a jeho asistent zveřejnil jeho poslední tweet: "KONEČNĚ, SIRE TERRY, MUSÍME JÍT SPOLU. Terry se opřel o smrťovo rámě a následoval ho skrze dveře na černou poušť pod oblohou nekončící noci. Konec."

V odborné literatuře je v současnosti vůdčí autoritou ve výzkumu fenoménu, který pojmenoval zážitek blízkosti smrti (Near death experience - NDE) Raymond Moody. Po něm začali otázku přezkoumávat mnozí vědci a lékaři. Řadu z nich Moodyho zkoumání inspirovala k hlubšímu studiu thanatologie, disciplíny, která se zabývá příčinami a jevy provázejícími smrt.

Pro část odborné veřejnosti jsou však Moodyho výzkumy, ač on sám je doktorem medicíny a zároveň doktorem filozofie i školeným psychiatrem, nepřijatelné. Přesto je Moody autorem 14 knih, jejichž celkový prodaný náklad převýšil dvacet milionů kusů.

Příběhy pomáhají

A co říká Moody o smrti? Pokud budeme připravení a se smrtí se konfrontujeme při čtení příběhů, snadněji se vyrovnáme s odchodem někoho blízkého. Současně se nejspíše nebudeme potýkat se strachem z vlastní pomíjivosti. Akceptujeme-li možnost života po životě, můžeme svůj současný život (i životy svých blízkých) vnímat jako jeden z korálků na niti věčného života.

Podle některých psychiatrů, psychologů a lékařů příběhy o smrti skutečně mnohým lidem pomáhají. Lépe se pak vyrovnají s nemocí nebo dokážou snadněji smrt přijmout. V knize Mort Terryho Pratcheta si hlavní hrdina klade otázku: A co nás tedy v budoucnosti čeká? JÁ, odpovídá Smrť. "Kromě tebe, myslím." Smrť se na něj udiveně podíval. PROMIŇ, ALE NEROZUMĚL JSEM TI.

foto: Flowee, Shutterstock

Tipy redakce

Teorie spiknutí vítězí: Třetina mileniálů v USA pochybuje, zda je Země kulatá

Teorie spiknutí vítězí: Třetina mileniálů v USA pochybuje, zda je Země kulatá

Tajná spiknutí okolo celebrit nejsou až tak nová. To první se objevilo na sklonku...

Mohli by chameleoni změnit Einsteinovu teorii relativity? Zatím se žádný nechytil

Mohli by chameleoni změnit Einsteinovu teorii relativity? Zatím se žádný nechytil

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....