fbpx

Zveřejněno: 12. 10. 2017

Dospívající trpí depresemi, ale užívají méně tvrdých drog. Vyplývá to z širokého výzkumu, který v roce 2015 provedla americká Správa pro zneužívání návykových látek a udržování duševního zdraví (SAMHSA). Odborníci však nejsou zase až tak plní optimismu.

Podle nejnovějších zpráv o zneužívání návykových látek dospívajícími a dospělými se každopádně blýská na lepší časy. Současná situace prý navíc nabízí spoustu příležitostí k dalšímu zlepšování. Ačkoliv epidemie v užívání opiátů podle průzkumu SAMHSA nevykazuje žádné známky zpomalení, teenageři užívají výrazně méně návykových látek než v minulosti.

marihuana shutterstock 157734158

Užívání marihuany v posledních letech mezi mládeží pokleslo.

Méně dospívajících používá nelegální drogy

I když je dnes marihuana považována téměř za legální a není tak již přímo spojována s návykovými látkami, míra jejího užívání od roku 2011 mírně poklesla. V roce 2015 se nižší oblíbenosti u dospívajících těšil i alkohol nebo cigarety. Konkrétně u nich míra užívání výrazně poklesla – z 8 % v roce 2011 na 4,2 % v roce 2015. Americká mládež mezi 12–17 používá podle průzkumu tyto drogy: 

marihuana 7 %
alkohol 5,2 %
cigarety 4,2 %
psychoterapeutika 2 % 
inhaláty 0,7 %
halucinogeny 0,5 %
kokain 0,2 % 
heroin 0,05 %

Adolescenti mají nejnižší míru specializované léčby řešící nedovolené užívání drog. Zatímco míra zneužívání návykových látek mezi dospívajícími poměrně výrazně klesá, těm, kteří užívají nedovolené drogy, se nedostává léčby, která by jim s řešením závislosti mohla pomoci. To ukazují procentuální statistiky SAMHSA napříč věkovými skupinami.

12–17 let  4 %
18–25 let  8 %
26–44 let 15 %
45–64 let 13 %

pain killers shutterstock 325226648

Velký problém ale představuje zneužívání léků na předpis.

Deprese postihuje více dospívajících

S tím může souviset i skutečnost, že četnost výskytu deprese mezi mladými lidmi ve věkovém rozmezí 12–17 let se od roku 2011 nestále zvyšuje. SAMHSA odhaluje, že v roce 2014 se objevily alespoň 3 miliony teenagerů, kteří trpěli nějakou formou deprese. Mezi lety 2011–2015 u dívek výskyt deprese stoupl z 12 % na 20 % a u chlapců z 5 % na 60 %.

Zneužívání opiátů

Stále větší problém představuje i zneužívání léků proti bolesti na předpis. To se v roce 2014 týkalo téměř 5 % populace nad 12 let. Mezi nejvíce zneužívané kontroverzní léky patří zejména ty, které se používají k léčbě závislosti na opiátech. Methadon, buprenorfin a jim podobné napodobují účinky samotných opiátů a de facto tak nahrazují jednu závislost závislostí druhou. K vyšší míře úmrtí předávkováním také přispívají medikamenty jako například fentanyl, který je při nelegálním získávání ne vždy zcela čistý a jeho účinky na lidské tělo i psychiku jsou tak velmi znepokojivé.

Léky proti bolesti 

Z výzkumu vyplývá, že předepisované léky na bolest často představují pomyslný most vedoucí k užívání opiátů. Hojné předepisování medikace při bolestech hlavy, zubů nebo po velkých chirurgických zákrocích podle toho přispívá k jejich zneužívání. Další stanici pak tvoří opiáty, a to když se uživatel léků nabaží a jejich účinky mu již nedostačují. Uvědomíme-li si navíc, že v rámci léčby závislosti na opiátech jsou pak daným jedincům podávány další léky, které napodobují jejich působení, ocitáme se v začarovaném kruhu. Odpověď na otázku, kudy z něho ven, se ale v průzkumu SAMHSA nenachází.

foto: Shutterstock, zdroj: Time

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...