fbpx

Zveřejněno: 30. 8. 2017

Bez tlaku prostředí na organismus by nebyla zachována dynamika života, bez vnitřních stimulů by nebyl vývoj. Přesto dnes čelíme epidemii chronických onemocnění a harvardské studie prokazují, že 85 % jich vzniká v souvislosti se stresem.

Proč se tedy stres, který byl původně motorem, stal zabijákem? Odpověď je velice jednoduchá. Organismus je dynamický proměnlivý systém, který potřebuje neustálou interakci s vnějším okolím. Jednoduše řečeno, potřebuje být pod neustálým adekvátním tlakem. Tlakem je míněn okolní vliv mikroorganismů, teploty, tlaku, vlhkosti, osvitu a také přicházejících informací, stimulů, emocí.

shutterstock 535161241

Stres je důsledkem vyčerpání organismu, dá se na něj připravit

Tlak potřebujeme

Tento tlak může být nazýván stresem a jednotlivé faktory stresory. Takže stres potřebujeme. Přesto se podílí na vzniku většiny chronických nemocí. K zachování tzv. homeodynamiky, tedy dynamické proměnlivosti našeho organismu, je potřeba adekvátní množství energie, které si organismus vytvoří.  A tady už se dostáváme k jádru pudla. Stres tedy není zdrojem vzniku nemocí, je jím vyčerpání organismu.

Člověk žijící v 21. století se stal více citlivým na nejrůznější stresory prostředí, zároveň je pod čím dál větší záplavou informací a není schopen si tvořit adekvátní množství energie. Proč? Protože má narušené střevní mikrobiální prostředí, reaguje na vývoj informačních technologií a absolutně nevhodně se stravuje. Ano, to jsou hlavní důvody proč se z motoru stal zabiják.

V minulém století jsme vyhlásili válku mikrobům nadužíváním antibiotik, čím dál vyšší mírou očkování, úzkostlivou hygienou, používáním herbicidů, fungicidů, pesticidů i dalších chemikálií a léků, zároveň už neodložíme z rukou mobily, nespustíme zrak z televize, sedíme celý den v kancelářích a pak to zajíme prázdnou porcí kalorií bez jakékoliv výživné hodnoty. Tohle jsou zabijáci, nikoli samotné stresory.

Jak z toho ven?

Pečujte o svůj energetický metabolismus kvalitní stravou, odpočinkem, vyvarujte se nadměrnému přílivu informací a neubližujte svým mikrobům nekvalitní stravou, chemikáliemi a léky, když to není nezbytně nutné. Neobviňujte stres ze svých potíží, ale neschopnost se mu v plné síle postavit, a tím ho využít jako stimul k vývoji.

Bez stresu by nebyl život, ale musíte na něj být plně připraveni s maximální mírou odolnosti, a to už máte zcela ve svých rukách. Možná jste si doteď mysleli, že jste lidé, v příštím článku vás z tohoto omylu vyvedu. Tématem bude mikrobiom, zapomenutý orgán a život v nás.

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...