fbpx

Rakovina prostaty je u mužů nejčastější. Pacientům svitla nová naděje časného odhalení nádoru 2 fotografie
zdroj: se svolením Josefa Stolze

V Česku si tuto diagnózu ročně vyslechne 8 000 lidí, mnoho z nich však později, než by pro úspěšnou léčbu bylo vhodné

Zveřejněno: 2. 5. 2024

„Muži po padesátce by měli pravidelně absolvovat prohlídku u urologa, i když nemají žádné obtíže,“ zdůrazňuje MUDr. Josef Stolz, primář urologické kliniky Uroklinikum Praha. Poukazuje na nově zavedený program pro časný záchyt karcinomu prostaty, který byl spuštěn v lednu letošního roku.  Očekává od něj lepší osvětu i spolupráci mezi praktickými lékaři a ambulantními urology.

Pane primáři, jak se projevuje rakovina prostaty a kolik mužů přibližně ročně onemocní v Česku?

Onemocnění probíhá zpočátku bez jakýchkoli příznaků. K diagnóze vede většinou zjištění vyšší hodnoty nádorového markeru PSA (prostatický specifický antigen) nebo vyšetření pro příznaky benigní hyperplazie prostaty. Pacient obvykle podstoupí vyšetření PSA v rámci prevence u praktického lékaře, který jej pošle k urologovi, nebo muž přímo navštíví urologa s příznaky benigní hyperplazie prostaty a urolog při podrobném vyšetření zjistí kromě hyperplazie i ložisko karcinomu prostaty.

Patří rakovina prostaty mezi nejčastější onkologické onemocnění u mužů?

Ano, karcinom prostaty je v mnoha evropských zemích nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u mužů a jednou z nejčastějších příčin úmrtí na zhoubné nádory u mužů. V České republice zemře na nádor prostaty každý rok cca 1500 mužů.

Co se týče prevence, od kolika let by měli muži chodit na pravidelné kontroly?

Muži po padesátce by měli pravidelně absolvovat prohlídku u urologa, i když nemají žádné obtíže. U mužů s příbuznými, kteří trpěli rakovinou prostaty, se doporučuje snížit věkovou hranici pro preventivní vyšetření na 40 let.

Související…

Nepodceňujte preventivní návštěvy u lékaře. Včasné podchycení možných rizik vám může zachránit život
Komerční článek

Ti, kteří mají v rodině rakovinu prostaty, by měli na prohlídky chodit častěji než ostatní. Nejdůležitější je se k vlastní preventivní prohlídce rozhodnout, navštívit urologa, který na základě prvotního vyšetření může rozhodnout o nutnosti dalších diagnostických postupů, jako je zobrazení magnetickou rezonancí, analýza speciálních krevních markerů či indikace k odběru bioptických vzorků. Také určí nutnost dalších kontrol, které nemusí probíhat v tak krátkých a stresujících frekvencích.

Postihuje rakovina prostaty i mladé lidi do 40 let?

Onemocnění postihuje nejčastěji muže vyššího věku. Není však úplnou vzácností ani u jedinců mladších, například i u čtyřicátníků a padesátníků. Ve věku pod čtyřicet let se nesetkáváme s touto diagnózou příliš často, ale samozřejmě ji nelze vyloučit.

Můžete popsat, pro koho je vhodný screening prostaty a jak vlastně toto vyšetření probíhá? 

Program časného záchytu karcinomu prostaty je určený pro muže ve věku 50–69 let včetně. Zařazeni do něho mohou být také muži starší 70 let, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu. Screening se skládá z pohovoru s urologem, urologického vyšetření a odběru krve. Krevní test určuje hladinu PSA, což je prostatický specifický antigen, který má velkou afinitu (vzájemné působení) ke karcinomu prostaty.

 Opustí-li některé nádorové buňky prostatu a dostanou se do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, jedná se již o metastázující karcinom. Zde se využívá kombinace hormonální léčby a chemoterapie. Tyto pacienty dokážeme různě dlouho úspěšně léčit, nikoliv však vyléčit.

Neznamená to, že každý, kdo má vyšší hodnoty PSA, má karcinom prostaty. Ale je to pro urologa nebo pro praktického lékaře určité mementum, aby pacienti s vyšším PSA podstoupili kompletní urologické vyšetření. Screeningový program zahrnuje vedle odběru PSA také vyšetření prostaty konečníkem. Na základě výsledku těchto dvou vyšetření se doporučí další postup.

Je pravda, že muži o své zdraví dbají méně než ženy a nechodí vždy na preventivní prohlídky? Měli by na to více upozorňovat například praktičtí lékaři?

Pravdou je, že ženy jsou zvyklé pravidelně chodit ke gynekologovi již od dospívání a mají tedy tyto návyky často celoživotně vžité. Zatímco muži obvykle přicházejí k urologovi poprvé až po 40. či 50. roce života. Prevence je však velmi důležitá. Nebezpečí rakoviny tkví v tom, že se dlouho nemusí projevovat žádnými příznaky. Proto je klíčové nezanedbávat preventivní prohlídky ani v případě, že na svém těle nepociťujete žádné změny.

mudr.stolz 1

MUDr. Josef Stolz.


Muže od návštěvy urologa často odrazuje stud, obavy z bolesti a nepříjemného vyšetření, anebo zkrátka „jen“ strach z neznámého. Není však čeho se obávat. Vyšetření prostaty může být některým mužům nepříjemné, není však bolestivé a trvá opravdu jen chvíli. Děláte to pro sebe a budete klidnější, když budete vědět, že jste v pořádku. Od nově zavedeného programu pro časný záchyt karcinomu prostaty očekáváme větší propagaci v médiích a předpokládáme i větší spolupráci mezi praktickým lékařem a ambulantním urologem. To vše přispívá k většímu povědomí o problematice.

Kterou věkovou skupinu trápí rakovina prostaty nejvíce?

Věkové složení nově hlášených zhoubných nádorů prostaty je charakteristické převahou mužů ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 69 let, 50 % pacientů bylo ve věku 63–74 let.

Můžete popsat alespoň okrajově, jaké jsou možnosti léčby rakoviny prostaty?

Léčba karcinomu prostaty, stejně jako léčba jiných nádorů, závisí na rozsahu onemocnění. Nachází-li se nádor jen v prostatě, tzv. lokalizovaný karcinom, lze nejčastěji onemocnění zcela vyléčit odstraněním celé prostaty roboticky, což je současný trend.

U starších nemocných existuje určitá alternativa v podobě radiační léčby rakoviny prostaty. Opustí-li některé nádorové buňky prostatu a dostanou se do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, jedná se již o metastázující karcinom. Zde se využívá kombinace hormonální léčby a chemoterapie. Tyto pacienty dokážeme různě dlouho úspěšně léčit, nikoliv však vyléčit.

Jaké signály mohou naznačovat problémy s prostatou?

Jak již bylo řečeno, v počátečních stádiích probíhá rakovina prostaty bezpříznakově. Pokud se nádor zvětší natolik, že tlačí na močovou trubici, objevují se potíže při močení, podobné jako u benigní hyperplazie prostaty.

Rakovině prostaty v současné chvíli účinně předcházet nedokážeme.

Pokročilá rakovina prostaty se může projevovat i celkovými příznaky, jako je únava, horečka či úbytek tělesné hmotnosti.

Pokud se onemocnění diagnostikuje včas, je velká naděje na uzdravení?

Pokud se onemocnění diagnostikuje včas, je velká naděje na uzdravení. Díky doporučením a péči je drtivá většina mužů, u kterých byl diagnostikován karcinom prostaty, diagnostikována relativně zavčasu, kdy můžeme mluvit o lokalizovaném karcinomu prostaty. U mužů, kteří přijdou včas a u nichž je nádor lokalizován pouze na žlázu, dokážeme karcinom prostaty ve vysoké míře úspěšně léčit. Přesto se u více než 22 % mužů diagnostikuje karcinom prostaty až ve 3. nebo 4. stádiu onemocnění. Ročně jde téměř o 2 000 mužů.

A jaká je prevence tohoto onemocnění obecně, můžete zmínit?

Přes intenzivní výzkum řady týmů po celém světě dodnes jednoznačnou příčinu vzniku rakoviny prostaty neznáme. Bylo sice prokázáno, že existuje určitá souvislost s dietními zvyklostmi, hlavně nadbytkem živočišných tuků, přesný mechanismus, jak složky potravy působí, však zatím popsán nebyl. Z těchto důvodů rakovině prostaty v současné chvíli účinně předcházet nedokážeme. Nic však nezkazíte dodržováním zásad zdravého životního stylu, díky kterým je možné předcházet řadě nemocí, včetně zhoubných nádorů.

foto: se svolením Josefa Stolze, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...