symboly

Oblasti jihovýchodní a východní Asie lákají exotikou a odlišností od evropské reality. Jde o různorodou skupinu národností z hlediska historie,...

Karel IV. byl nejen mimořádným panovníkem, ale i velice duchovně založeným mužem. Své vladařské kroky řídil podle svého diplomatického cítění, ale...