singles shaming

Single shaming (tento pojem můžeme přeložit jako zahanbování nezadaných) vyplývá z negativních předsudků o lidech, kteří nemají partnery. Z pohledu...