kosti

Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění kosterní soustavy, které se projevuje zvýšenou křehkostí kostí, a tím pádem i vyšší lámavostí....

Zkusme si vysvětlit jeden zázrak. Jak je možné, že při slovním spojení zdravé kosti většině z nás vytane na mysli sklenice mléka? Je kravské mléko...