finanční stabilita

V historii bylo velmi obvyklé, že se silné rody spojovaly proto, aby rozšířily svou moc i majetek. A nejen silné rody, ale i běžní lidé se snažili,...