Barbara Lippert

Ve své přednášce na konferenci Forum Media uváděla, že moderní internetové společnosti (včetně těch největších a nejpozitivnějších, jako je Amazon,...