anosognosia

Trpěl totiž Dunning-Kruger syndromem. Podle něj jsou lidé, kteří nevědí nic, přesvědčeni, že vědí více než objektivně vědí. Ztrácíte se? Nebojte se,...