Ano životu ano lásce

Mířím do Indie, země mnoha kontrastů a barev. Bude to má první návštěva. Přijíždím s velkým očekáváním a zvědavostí. Čeká mě totiž jedna z...