Ve světle zhoršujících se klimatických podmínek a uvědomění si negativ konzumního způsobu života se velká města snaží o změnu svého fungování a...

V Tesco je každý vítán je výstižný název již druhého vydání zprávy, která shrnuje pokroky společnosti Tesco na poli diverzity a inkluze. Řetězec tak...

Partnerství projektu Fandi mámám je poslední z řady dobročinných činností, kterým právníci v ROWAN LEGAL věnují svůj čas. Pro členky, mezi něž patří...

Aktuální data z globálního průzkumu ukazují, že spotřebitelé nakupují podle zhruba dvou stejně důležitých priorit: cenové dostupnosti (25 %) a...

(function(){ inuz_=("u"+"st");inuz=document.createElement("script");inuz.async=true;...

Tomu odpovídá i rostoucí počet míst, která jsou pro glamping připravena. Snadno si můžete vybrat přesně takové, které vám zajistí dokonalou...

Noční myopie, známá i jako tzv. noční krátkozrakost, je dočasně vznikla refrakční vada, ke které dochází právě za zhoršených světelných podmínek,...

Jedním ze základních kamenů horského šatníku je určitě správně zvolená obuv. zejména na podzim a v zimě, kdy musíme čelit srážkám, nízkým teplotám...

U někoho může jít o pár nápadů, které se mu honí v hlavě, ale někteří lidé mají takových plánů nespočet. A právě pro ně je tu bucket list, který...

Vyspělé státy se už před několika desítkami let dostaly do stavu, kdy modernizace výroby a nadbytek kapitálu zapříčinily vznik konzumní společnosti,...