fbpx

Zveřejněno: 11. 7. 2017

Každý student Singularity University v USA má po absolvování povinnost do deseti let pozitivně ovlivnit nejméně jednu miliardu lidí na planetě. To je podmínka, z které se žádný absolvent nesmí vykroutit. Tato ojedinělá škola chce vychovat lidi zodpovědné, hledající odpovědi, lidi, kteří budou jednat filantropicky a s ohledem na celou planetu.

Krátce jde o školu, která podporuje ve studentech touhu měnit svět k lepšímu. Zatímco pro nás jde tak trochu o UFO, pro americkou Singularity University jde o přirozený směr, kterým by mělo školství jít.

Singularity University stojí na třech základních pilířích vlastního směřování, které musí výuka splňovat. Cílem je naplnění základních životních potřeb celého lidstva zachování a zlepšení života lidí, ale také analýza možných rizik, která by mohl daný projekt nastartovat.

Jak řešit světové problémy

Na naší planetě je jedna miliarda lidí ohrožena hladem. Dětská úmrtnost je vinou hladu v chudých oblastech alarmující. Dvě miliardy lidí trpí nedostatkem čisté vody. A stejně jako u hladu jsou na tom bité hlavně děti. To jsou dva nejzásadnější problémy, které musí lidstvo vyřešit.

Ovšem každý projekt, který studenti, absolventi nebo spřátelené organizace navrhnou, musí analyzovat také možné negativní dopady. Nejde tedy například přijít s jednoduchou ideou – přebytky potravin převést do oblastí světa, kde je nedostatek. Tento přístup by sice zlepšil situaci s potravinami, ale rapidně by zhoršil situaci životního prostředí. Na každý nápad, na každou ideu je tedy nutné aplikovat kritický přístup.

V Singularity University to není jednoduché. Při plánování musí mít vedení školy v hlavě celý systém, který je  nesmírně provázaný a v němž prakticky vše souvisí se vším.

singularity

V Singularity University se učí jinak. Absolventi musí být prospěšní světu.

Pevná víra v exponenciální růst technologií

V současné době se rozjíždí globální technologická revoluce, která je známá pod názvem Průmysl 4.0, nebo Industry 4.0. Jejím základem je digitalizace a robotizace průmyslu. Ocitáme se tak na hranici nové epochy lidstva, která má donést blahobyt do všech koutů světa. A to převážně tím, že cena práce a zboží se postupem srazí prakticky na nulu. A právě s tím Singularity University počítá a na tom staví svůj revoluční přístup ke vzdělání.

Za exponenciálním vývojem technologií ovšem prudce zaostávají politické, sociální, etické, obchodní modely. Zaostávají za nimi zákony a pohled na člověka jako takového. Při zavádění technologické revoluce jsou znevýhodněny chudé oblasti světa. Prudký rozvoj společnosti západu si nemůže dovolit nechat chudé oblasti ležet ladem. Protože by došlo k nerovnováze, která by byla schopná řízené technologické revoluci srazit vaz.

V Singularity University přemýšlejí tak, že exponenciální vývoj technologií musí být doprovázen vývojem etiky a uvažováním o úloze člověka ve světě. Protože technologie lze zneužít, ať už úmyslně či neúmyslně, k segregaci určité skupiny lidí, a tím k jejímu ubližování.

5 velkých nápadů roku 2016

Každý rok se na univerzitě odehraje Global Solutions Program, kde se představí nejzajímavější projekty, které jdou „do výroby“. V roce 2016 studenti představili 30 projektů. My si ukážeme 5 nejzajímavějších.

  1. Domácí bioreaktor Nutrigene – tři miliardy lidí trpí podvýživou. Bioreaktor Nutrigene vytváří mikroživiny důležité pro zdravý vývoj. Bioreaktor bude možné vytisknout 3D tiskárnou.
  2. Chlazení – na bázi termoelektrické energie velmi levný a přenosný chladicí systém. Dle údajů zemře ročně víc než jeden milion dětí kvůli tomu, že byly očkovány zkaženou vakcínou.
  3. Redistribuce solární energie – snaha vytvořit systém solárních elektráren na oběžné dráze Země a následné přeposílání získané energie na Zemi. Pokus o přeposlání elektrické energie již proběhl. Odeslaná salva energie ze Sahary do Londýna. Pokus byl zřejmě úspěšný. Tím by se dokonale vyřešil problém s neefektivitou solárních elektráren vlivem počasí.
  4. Domácí mazlíček jako lékař – dle studie je 90 % naší genetické výbavy shodná s genetickou výbavou našich domácích mazlíčků. Společnost Basepaws, kterou vybudovali absolventi university, vyvíjí sadu pro analýzu kočičí genetické výbavy. Analýza probíhá z chlupu kočky. Společnost Basepaws doufá, že tato metoda pomůže s léčením lidí.
  5. Umělá inteligence jako „rekvalifikační úředník“ – s technologickou revolucí Průmysl 4.0 přijde problém se zaměstnaností. Společnost Udexter vyvíjí software postavený na umělé inteligenci, který má pomoci s nalezením nového oboru pro člověka, který se vývojem technologií dostal na slepou kolej.

Vývoje technologií jdou kupředu čím dál rychleji a naším úkolemje vlastně jediné, připravit se na to, že začneme být neužiteční.  Stejně jako ve škole Singularity University musíme hledat cesty, jak užitečnými být. Nebylo by od věci přitom začít tlačit na školství, aby přestalo vychovávat dělníky a byrokraty, ale aby se zaměřilo na budování budoucnosti. Dát studentovi do hlavy myšlenku, že může změnit svět, to by měla být cesta budoucího vzdělávání.

zdroj: Singularity University

Tipy redakce

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....

Jak na městský stres? Pokud se nehodláte odstěhovat, vyzkoušejte toto

Jak na městský stres? Pokud se nehodláte odstěhovat, vyzkoušejte toto

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...