fbpx

Zveřejněno: 9. 4. 2017

Zámek v Děčíně se nově řadí k těm kulturním zařízením, které rozšiřují svoje služby návštěvníkům o haptické prohlídky. Co to znamená pro zrakově postižené?

„To, že člověk nevidí, ještě neznamená, že nemá zájem o historii. Obecně platí, že klasické prohlídky památek nezohledňují potřeby zrakově postižených návštěvníků, ať už jde o způsob výkladu, tempo prohlídky či jen běžný zákaz dotýkat se vystavených exponátů. Proto jsme se rozhodli pro tyto hmatové prohlídky,“ upřesňuje ředitelka děčínského zámku Iveta Krupičková.

decin 2

Děčínský zámek, jeden z nejnavštěvovanějším českých zámků, stojí nad soutokem Labe a Ploučnice.

Haptický, vnímaný hmatem

Haptika je kontakt hmatem a vychází z řeckého slova – haptein, což znamená dotýkati se. Hmatovému umění pro nevidomé se říká hapestetika. Termíny do sociální psychologie zavedl Američan, lingvista William Austin. Jeho vyjádření dotekové interakce zní takto: „Jedná se o způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem, například podáním ruky, poplácáním po ramenou či zádech nebo nabídnutím rámě. Také haptický kontakt bývá ovlivněn kulturou, ze které dané osoby pochází. Každý člověk má svou vlastní hranici, jaké druhy doteku pro něj jsou v té které situaci přijatelné.“

Půjdeme-li dál po významu slova haptika, dojdeme také k vysvětlení vztahujícímu se k sociální interakci, k projevu přátelství, jako je pohlazení, objetí nebo políbení, nebo může jít naopak i o negativní vyznění dotyku, jako jsou pohlavek a facka.

decin 2

Nevidomí návštěvníci si mohou „osahat“ i venkovní exponáty.

Prohlídka tmou

Pro lidi se zrakovým postižením je haptika vynikajícím komunikačním nástrojem. Kontakt hmatem má jedinečnou informační a rozlišovací schopnost, tento smysl je totiž po zraku druhým nejcitlivějším. Až na třetím místě je sluch.

„Na zámku v Děčíně díky našemu novému projektu pro nevidomé návštěvníky, kteří mají rádi historii, máme prozatím speciálně upravený jeden prohlídkový okruh, během něhož si návštěvníci mohou osahat některé části mobiliáře nebo porovnat materiály, z nichž jsou exponáty vyrobené, stejně tak i texty u nich. Vyškolení průvodci jim přizpůsobí tempo prohlídky, a pokud přijdou větší skupiny těchto návštěvníků, bude přítomen i asistent průvodce,“ doplňuje ředitelka zámku a dodává: „Zámek v Děčíně se tak rád stává přátelským místem také pro nevidové hosty.“

Přestože jsou haptické prohlídky v Děčíně určené především slabozrakým a nevidomým návštěvníkům, mohou se jich zúčastnit i ti návštěvníci, kteří vidí, ale chtějí si vyzkoušet, jaké to je žít ve tmě, která nikdy nekončí.

Čtěte také: Víte, proč poslat svého soka na Zvíkov

foto: Oficiální stánky zámku Děčín, zdroj: Oficiální stánky zámku Děčín

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....